Kehittäjätiimi 

”Mun mielestä täs on niinku mahdollistettu mun mittapuulla hyvin asioita. Et mä oon kirjottanu tänne isosti unelmoimisesta, mitä minä haluan – asiakkaan kannalta, et niin isosti, ku me osataan unelmoida ni te varmaan autatte kattomaan mitkä on mahdollisuudet järjestää.”

Yhteiskehittäminen on YTY-hankkeen tapa toimia ja toteuttaa nuorilähtöistä toimintaa. Siinä keskeinen rooli on kehittäjätiimeillä, jotka valmistelevat, kehittävät ja toteuttavat yhteisiä asioita ja toimintaa. Toteutettava toiminta voi kohdentua myös YTY:n ulkopuolelle joko rajatulle kohderyhmälle tai suurelle yleisölle. 

Miten mukaan?

Kehittäjätiimit ovat avoimia kaikille YTYläisille eli 18-29 -vuotiaille päijäthämäläisille ja niihin pääsee mukaan ilmoittautumalla joko kohtaamispaikassa tai suoraan työntekijöille. 

Miten voin ehdottaa kehitettäviä asioita tai järjestettävää toimintaa? 

Ideoita ja ajatuksia voi esittää joko suoraan työntekijöille tai jättämällä idean kirjallisena kohtaamispaikan palautelaatikkoon. Kehittäjätiimejä voi muodostua joko valmiin idean ympärille tai tiimi muodostuttuaan päättää mitä ideaa edistää. Esitetyistä ideoista voidaan järjestää äänestyksiä tai muita yhteisiä tapoja valita jatkokehitettäviä ajatuksia. 

Toimintaperiaatteet?

Tiimeihin on aina avoin ilmoittautuminen eli kaikilla on mahdollisuus olla mukana.
Työskennellessään tiimi on lähtökohtaisesti suljettu, jos tiimi ei itse muuta päätä. Se tarkoittaa sitä, että tiimin kokoonpano säilyy koko prosessin ajan samana. 

Tiimi määrittää itse tavoitteensa, kokoontumistensa määrän ja keston sekä millä tavalla etenevät asiassa. Valmentajat tukevat tiimejä eri tavoin. Tiimin kehitystyön lopputulos kuvataan ja mahdollinen tuotos julkaistaan tällä sivulla. Työskentelystä kerätään säännönmukaisesti palautetta. 

Kehittäjätiimit

Tulossa infoa myöhemmin: 

Tiimi 3: teema ”Luontoretki”

Tiimi 4: teema ”Taidenäyttely”

Tiimi 5: sinun ideasi? 

Päättyneet tiimit

Tiimi 2:

Muotoillaan YTYlle turvallisemman tilan periaatteet.

Kokoontui 18.9. ja 6.10.2023. Tiimiin kuului kolme nuorta, opiskelijaharjoittelija ja valmentaja.

YTYn toinen kehittäjätiimi prosessoi aihetta TURVALLISEMMAN TILAN PERIAATTEET. Tiimiläisten lisäksi näkemyksiä kerättiin anonyymisti Kohtaamispaikan kävijöiltä. Lopputulemana tiimi tuotti Kohtaamispaikalle plakaattiin kirjatun version, johon toivotaan kommentteja ja palautetta myöhemmin tuotettavaa lopullisempaa versiota silmällä pitäen.

Keskustelu prosessin aikana oli ilahduttavan monipuolista ja rakentavaa. Aihe koettiin selvästi äärimmäisen tärkeänä, ja oma rooli myös suhteessa muihin kävijöihin ymmärrettiin – tiimiläiset totesivat, että jokainen voi vaikuttaa omalla toiminnallaan siihen, kuinka tervetulleeksi muut itsensä kokevat.

”Jatka lausetta-harjoituksessa” toistui mielenkiintoisesti näkemys siitä, että on tärkeää saada olla oma itsensä – SIIHEN ME YTYSSÄ ERITYISESTI HALUAMME SATSATA ♥
”Haluaisin kuulua yhteisöön, jossa…
kaikki huomioidaan ja tarpeisiin vastataan.
saa olla oma itsensä, ei kiusata.
on erilaisia ihmisiä.

Voin hyvin yhteisössä, jossa…
voin olla oma itseni.
on positiivinen energia.
voin jakaa mielenkiinnonkohteita ja puhua avoimesti asioista.

Haluaisin olla…
jäsen, joka pystyy vaikuttamaan asioihin ja olla oma itseni.
avoimen yhteisön jäsen, että saan olla diagnoisineni täällä, että minua ei sen takia syrjitä.
tasa-arvoinen jäsen. Että en ole ”se diagnoosi”, vaan mä. 

Turvallisuus merkitsee minulle…
omaa tilaa, psyykkinen ja fyysinen kummatkin.
luottamista, omana itsenä olemista.”

 

Tiimi 1:

YTYn historian ihka ensimmäinen Kehittäjätiimi on päättynyt. Neljän kokoontumiskerran prosessiin lähti mukaan kuusi nuorta, joista päätöstapaamiseen osallistui neljä. Tiimin työskentely oli kokeilevaa, uuteen työskentelymalliin tutustumista – mikä se Kehittäjätiimi on, mitä se tekee?!

Osallistumiseen innosti paitsi tapaamisten tarjoilut myös halu vaikuttaa ja osallistua toimintaan. Tiimi suunnitteli ja toteutti kesällä ytyläisille yhteisen kirpputoripäivän Lahden sataman Peräkonttikirpputorilla. Kokemus oli erityisen myönteinen, ja ilmapiiri yhteisöllinen ja iloinen!

Prosessin aikana koettuja tuntemuksia nuoret sanoittivat viimeisessä tapaamisessa Aku Ankan tunnekartasta valiten näin:

”Alkuun ehkä vähän PUNTAROIVA.” ”Alkuun VALPAS, UTELIAS” ”Oli mullakin se INNOSTUS siinä, kun sai vähän jotain alkutietoja”

”Mä olin aluks EPÄILEVÄ ja KATUVA, koska mua pyydettiin mukaan, mut mä nukuin enkä jaksanu tulla. Ja sit mä olin silleen, että aah ois pitäny. Mut sit pääsin tähän ja siistii.”

”Nyt lopuksi tilanne on HILPEÄ”

Lähtisitkö mukaan uuteen Kehittäjätiimiin?”

”Todellakin. Nykyisessä tiimissä tullut niin kivoja ideoita, että haluan olla tulevaisuudessakin vaikuttamassa”