Virtuaalisesti yhdessä

11.5.2018

Virtuaalimaailma tuo kaiken lähelle ja helposti saataville. Kotisohvalta tai mistä vaan – missä on nettiyhteys – voi laitteella osallistua netin kautta erilaiseen toimintaan eri foorumeilla ja tutustua uusiin asioihin. Valinnanvaraa ja erilaisia vaihtoehtoja on paljon, on virallisia, vapaamuotoisia, kotimaisia, ulkomaisia, maksuttomia ja maksullisia. Porukassa voi keskustella, toimia yhdessä, olla vuorovaikutuksessa, oppia, opiskella, jakaa erilaisia tuotoksia ja ajatuksia.
Myös Harjulassa tarjotaan ensi syksystä lähtien kansalaisopiston asiakkaille mahdollisuus perinteisen kurssitoiminnan lisäksi virtuaaliseen toimintaan, oppimiseen ja vuorovaikutukseen virtuaaliluokassa/-huoneessa. Linkkiä klikkaamalla pääsee luokkaan/huoneeseen, jossa opettaja/ohjaaja ottaa vastaan. Virtuaaliluokassa voi toimia lähes kuten tavallisessa luokassa, keskustella, jakaa materiaalia, näkyä ja toimia yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa, ja tietysti myös vain kuunnella muita. Myös erilaisia palavereita voidaan pitää virtuaalihuoneessa, jolloin kenenkään ei tarvitse matkustaa mihinkään, ja työaikaa säästyy muiden asioiden tekemiseen. Toimintaa ja opetusta voidaan markkinoida virtuaalisesti, samoin tuottaa avoimia ja maksuttomia webinaareja ajankohtaisista aiheista.
Virtuaaliopetuksen ja toiminnan käyttöönotossa ollaan Harjulassa nyt opetteluvaiheessa. Opettelun kynnys on matala – sekä Harjulan henkilöstölle että asiakkaille. Voi yrittää ja erehtyä ja kokeilla uudelleen. Osa tuntee virtuaaliset toimintavaihtoehdot omakseen ja haluaa käyttää niitä, osa ei. Valinnanmahdollisuus kuitenkin on.
Virtuaalinen toiminta häivyttää kansalaisopistojen toiminnasta aluerajat, fyysinen paikka ei enää ratkaise asiakkaan kiinnostusta osallistumiseen vaan aihe, sisältö ja toiminnan laatu. Ja osallistuahan voi mistä vaan kun on nettiyhteys ja laite. Tämä tuo uuden haasteen kansalaisopistojen toimintaan monella tavalla. Miten toimitaan yhdessä siten, että kansalaisopistojen vahvuusalueet tunnistetaan ja tehdään työnjakoa? Tavoitteena on aina tarjota asiakkaille kiinnostavaa ja laadukasta virtuaalista toimintaa ja opetusta paikkakunnasta riippumatta.

-Leena