Harjulan kansalaisopiston virtuaalilukuvuosi 2022-2023 tarjoaa mahdollisuuden osallistua kansalaisopiston kursseille etänä. Virtuaalilukukauden kurssitarjontaan sisältyy monipuolisia kursseja eri ainealueista, kuten kielet, kirjallisuus, historia, kulttuuri ja liikunta. Käynnistämme uusia virtuaalikursseja myös kesken lukuvuoden, joten uutuus-kurssien ilmoittelua kannattaa seurata.

Virtuaalikursseille osallistutaan joko Harjulan PedaNet -alustan tai Teams/Zoom/Google Meet -sovellusten avulla. Liikunnan puolella on myös virtuaalisia tallenne-kursseja. Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostitse täsmälliset kurssikohtaiset ohjeet ennen kurssin alkua. Virtuaalikursseille pitää ilmoittautua viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Kurssi toteutuu, mikäli ilmoittautuneita on tarpeeksi. Muistathan, että virtuaalikurssien osalta on erittäin tärkeää, että ilmoitat toimivan sähköpostiosoitteesi, jotta saat kaiken oleellisen informaation kurssiin liittyen.

Tutustu kurssitarjontaan ja ilmoittaudu mukaan! 

Huom! Kurssinumero toimii linkkinä ilmoittautumissivulle. 

VIRTUAALILUKUKAUSI 2022-2023

KIELET JA MUUT AINEET

¡Hola! ¿Cómo estás? Espanjan alkeet (120797)
6.9.2022–29.11.2022
10.1.2023–18.4.2023
ti klo 16.00–17.30
52 tuntia / 76 €
Virtuaaliluokka
Georges Segura
Tervetuloa oppimaan espanjaa aivan alusta. Kurssilla tutustutaan espanjan kielen perusteisiin, arkielämän tilanteisiin ja espanjankielisten maiden kulttuuriin. Oppikirjana Buenas Migas 1 (Otava).

¡Adelante! Espanja 2 (120798)
6.9.2022–29.11.2022
10.1.2023–18.4.2023
ti klo 17.45–19.15
52 tuntia / 76 €
Virtuaaliluokka
Georges Segura
Tervetuloa jatkamaan espanjan opintoja. Osallistuja on jo suorittanut espanjan alkeet. Kurssilla kehitetään espanjan kielen perusteita ja tutustutaan espanjankielisten maiden kulttuuriin. Oppikirjana Buenas Migas 2 (Otava).

Onnistunut työstä ja opiskelusta palautuminen (lyhytkurssi) (320368)
15.9.2022 ja 29.9.2022                                                        
to klo 17.00–18.30
4 tuntia / 12 €
Virtuaaliluokka
Mari Pynnönen
Kurssilla käsitellään sitä, miten opit tunnistamaan palautumisen tarpeen ja mitkä keinot edistävät palautumista työ- tai opiskelupäivän jälkeen sekä miten elintavat tukevat palautumista ja miten voit hyödyntää luontoympäristöä ja tietoisuustaitoja. Kurssilla tehdään luentojen ohessa lyhyitä Mindfulness-harjoituksia, joiden kautta voit löytää keinoja oman palautumisen tueksi.

KirjosieppoOpintopistekurssiSuomen kasvit ja linnut (452001)   UUSI, 1 opintopiste
8.2.2023–19.4.2023
ke klo 18.00–19.30
27 tuntia / 58 €
Virtuaaliluokka
Satu Tuomela
Kurssilla tutustutaan Suomen kasveihin ja lintuihin. Lajeihin tutustutaan niiden tuntomerkkien sekä elinympäristöjen perusteella. Kurssilla käsitellään myös lajien kulttuurista merkitystä tutustumalla kasvien käyttöön ja lintujen merkitykseen suomalaisessa kansanperinteessä. Kurssilla sivutaan myös luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä ja ilmastonmuutosta tarkastelemalla niiden vaikutusta opiskeltaviin lajeihin. Kurssin jälkeen osallistuja osaa tunnistaa ja nimetä Suomen yleisimpiä kasvi- ja lintulajeja sekä kertoa luonnon monimuotoisuuden vähentämisestä ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista käyttäen esimerkkinä suomalaisia lajeja.
Kurssi on osaamisperusteinen. Opiskelija voi suostumuksen antaessaan saada hyväksytystä suorituksesta yhden opintopisteen ja suoritusmerkinnän omaan opintopolkuunsa. Opiskelijan suoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Arviointi tapahtuu harjoitustehtävien ja lajintunnistuskokeen perusteella. 

OpintopistekurssiKiusaaminen kokemuksena ja siitä selviytyminen (999005)   UUSI, 1 opintopiste        
8.9.2022–20.10.2022
to klo 15.00–16.00
27 tuntia / 58 €
Virtuaaliluokka
Tina Holmberg-Kalenius ja Nina Kaituri
Koulutuksessa tutustutaan koulukiusaamiseen ilmiönä, kiusaamisen vaikutuksiin, kiusattujen tukemiseen sekä omakohtaisen kokemuksen työstämiseen. Ilmiötä tarkastellaan eri näkökulmista ja huomioidaan myös osallistujat, joilla on aiheesta omakohtainen kokemus. Koulutus koostuu viidestä etätapaamisesta sekä itsenäisesti suoritettavista tehtävistä. Teams-kokoukset ovat 8.9., 15.9., 22.9., 29.9. ja 20.10.2022.
Koulutuksen suoritettuaan opiskelija ymmärtää kiusaamista väkivaltailmiönä, osaa tunnistaa sen sekä tietää keinoja, joilla siihen voi puuttua. Opiskelija ymmärtää kiusaamisen vaikutuksia ja osaa tukea sitä kokeneita. Opiskelija osaa työstää omaa kiusaamiskokemustaan ja tarkastella kokemuksen aiheuttamia tunteita ja mahdollisia haitallisia toimintamalleja.
Kurssi on osaamisperusteinen. Opiskelija voi suostumuksensa antaessaan saada hyväksytystä suorituksesta yhden opintopisteen ja suoritusmerkinnän omaan opintopolkuunsa. Opiskelijan suoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Opiskelija osoittaa osaamisensa kirjallisten tehtävien, erilaisten harjoitusten sekä opiskelijaryhmässä tapahtuvien keskusteluiden avulla.

LIIKUNTA

Olohuonejumppa (830138) UUSI!
7.9.2022–30.11.2022
11.1.2023–19.4.2023
ke klo 10.00 mennessä uuden ohjelman julkaisu
26 tuntia / 85 €
virtuaaliluokka
Vilma Kivistö
Tunneilla teemme liikkeitä, joiden avulla saat koko kehon töihin kotioloista käsin. Aloitamme tunnit alkulämmittelyllä, jonka jälkeen teemme vaihdellen lihaskunto-, tasapaino- ja liikkuvuusharjoitteita. Loppuun teemme loppuverryttelyn. Osallistujat saavat käyttöönsä viikoittain uuden jumppavideon (45 min).

Barre (830168) 
7.9.2022–30.11.2022
11.1.2023–19.4.2023
ke klo 10.00 mennessä uuden ohjelman julkaisu
12 tuntia / 94 €
virtuaaliluokka
Noora Huikko
Sisältö kuten kurssilla 830167. Uusi tunti (60 min) julkaistaan kerran viikossa ja voit tehdä sen silloin, kun sinulle sopii parhaiten tai vaikka useamman kerran viikossa.

Mindfulness (830174)
5.9.2022–28.11.2022
9.1.2023–17.4.2023
ma klo 19.00–19.30
25 kertaa / 59 €
virtuaaliluokka
Riitta Koukkari
Mindfulness tarkoittaa läsnäoloa omassa kehossa ja tässä hetkessä. Se on meille luontainen tila, mutta on mahdollista, että joskus unohdamme sen ja alamme elää enemmän menneessä tai tulevaisuudessa. Tässä hetkessä kaikki on hyvin. Tunnilla pyritään löytämään erilaisia tapoja olla läsnä, myös kevyen liikkeen kautta. Mindfulness-harjoitus lisää tutkitusti elinvoimaa ja elämäniloa. Mindfulness voi olla avuksi masennuksen, ahdistuksen, stressin ja kivun lievittämisessä, mutta se voi myös olla avain onnellisempaan, rennompaan ja tietoisempaan elämään.

Palaudu & vahvistu (830176) UUSI!
7.9.2022–30.11.2022
11.1.2023–19.4.2023
ke klo 10.00 mennessä uuden ohjelman julkaisu
tuntia / 80 €
virtuaaliluokka
Laura Eifflaender
Palauttava tunti niin aktiiviliikkujille, kuin myös liian vähän liikkuville tai kuormittuneille. Harjoitukset purkavat kehon jännitystiloja ja lievittävät tehokkaasti stressiä. Dynaamiset, laajat, lihastoimintaketjuja mukailevat liikkeet parantavat liikkuvuutta ja virkistävät aineenvaihduntaa. Tunnilla keskitytään myös syventämään hengitystä ja rauhoitetaan hermostoa. Huoltamalla kehoa, myös suorituskyky paranee. Uusi tunti (45 min) julkaistaan kerran viikossa ja voit tehdä sen silloin, kun sinulle sopii parhaiten tai vaikka useamman kerran viikossa.

Pilates 1 (830182)
5.9.2022–28.11.2022
9.1.2023–17.4.2023
ma klo 17.45–18.45
25 kertaa / 78 €
virtuaaliluokka
Riitta Koukkari
Tunti lisää mielen tyyneyttä, keskittymiskykyä ja vahvistaa immuunipuolustusta. Pilatestunnilla aloittelijakin pärjää aina! Kurssin live-tunnit toteutetaan Zoom-sovelluksen avulla. Live-tunneista tulee myös nauhoite.

Pilates 2 (830183)
7.9.2022–30.11.2022
11.1.2023–19.4.2023
ke klo 10.00 mennessä uuden ohjelman julkaisu
26 kertaa / 82 €
Anni-Maija Mäkinen
Virtaavuus, tuki, liikelaajuus ja lempeä voima. Niistä koostuu kehotietoinen pilates, jossa pääpaino ei ole hikoilussa, vaan itsensä tiedostamisessa, kuinka löytää rankaan enemmän rullaavuutta, kiertoa, tasapainoa ja nostetta ylöspäin. Tunti parantaa liikelaajuutta ja vahvistaa lempeästi syvää tukea. Opi tunnistamaan oman kehon rajoitteet ja liikkumaan sen mukaan. Uusi tunti (60 min) julkaistaan kerran viikossa ja voit tehdä sen silloin, kun sinulle sopii parhaiten tai useamman kerran viikossa.

VirtuaalijoogaHathajooga (830196)
7.9.2022–30.11.2022
11.1.2023–19.4.2023
ke klo 10.00 mennessä uuden ohjelman julkaisu
26 kertaa / 94 €
Miila Rahomäki
Hathajooga on rauhallinen ja lempeä harjoitus, jossa pehmeä fyysinen liike yhdistetään hengitys- ja rentoutusharjoituksiin. Avaavaa, vahvistavaa ja venyttävää liikettä, omaa kehoa kuunnellen.
Tunti sopii kaiken tasoisille. Harjoitus on virtuaalitunti (60 min), jonka voit tehdä kotoa käsin haluamanasi ajankohtana. Uusi tunti julkaistaan kerran viikossa.

Hyvän yön yinjooga (8301200)
7.9.2022–30.11.2022
11.1.2023–19.4.2023
ke klo 10.00 mennessä uuden ohjelman julkaisu
26 kertaa / 94 €
virtuaaliluokka
Miila Rahomäki
Hyvän yön yinjooga on mieltä rauhoittava ja kehoa rentouttava harjoitus ennen nukkumaanmenoa. Yinjoogassa jokaisessa asennossa viivymme vähintään 3–5 minuuttia. Tällöin kehomme, erityisesti sidekudokset saavat rauhassa avautua ja vastaanottaa lempeän venytyksen. Harjoitus tehdään lattiatasossa saatellen sinut kohti levollista unta. Tunti sopii kaiken tasoisille. Harjoitus on virtuaalitunti (60 min), jonka voit tehdä kotoa käsin haluamanasi ajankohtana. Näin ollen pääset siirtymään vaivattomasti unten maille. Uusi tunti julkaistaan kerran viikossa.

Lempeä jooga (8301203)
7.9.2022–30.11.2022
11.1.2023–19.4.2023
ke klo 10.00 mennessä uuden ohjelman julkaisu
26 kertaa / 89 €
virtuaaliluokkaAnni-Maija Mäkinen
Jooga sisältää tutkivaa lempeää liikettä, jossa avataan jännittyneitä kehon osia ja luodaan lisätilaa hengitykselle ja liikelaajuudelle. Ei suorittamista tai pakonomaista yrittämistä. Tunnilla opitaan tunnistamaan oman kehon viestit, läsnäolo ja löytämään itselle toimivin asento. Aikaisempaa kokemusta joogasta ei tarvita. Välineinä käytetään mm. kotoa löytyviä tyynyjä ja vilttejä. Uusi tunti (75 min) julkaistaan kerran viikossa ja voit tehdä sen silloin, kun sinulle sopii parhaiten tai useamman kerran viikossa.

Olohuonejumppa senioreille (8301216) UUSI!
7.9.2022–30.11.2022
11.1.2023–19.4.2023
ke klo 10.00 mennessä uuden ohjelman julkaisu
26 tuntia / 93 €
virtuaaliluokka
Vilma Kivistö
Olohuonejumppa on toimiva keino pitää huolta koko kehon hyvinvoinnista. Tunneilla teemme monipuolisia koko keholle hyödyllisiä liikkeitä. Osallistujat saavat käyttöönsä viikoittain uuden jumppavideon (45 min).