Harjulan kansalaisopistossa käynnistyy keväällä 2021 virtuaalilukukausi, joka tarjoaa uudenlaisen mahdollisuuden osallistua kansalaisopiston kursseille etänä. Virtuaalilukukauden kurssitarjontaan sisältyy 20 erilaista kurssia eri ainealueista, kuten kielet, kirjallisuus, historia, psykologia ja liikunta. Suurin osa kursseista käynnistyy tammikuussa 2021.

Virtuaalikursseille osallistutaan joko Harjulan PedaNet -alustan tai Teams/Zoom/Google Meet -sovellusten avulla. Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostitse täsmälliset kurssikohtaiset ohjeet ennen kurssin alkua. Virtuaalikursseille pitää ilmoittautua viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Kurssi toteutuu, mikäli ilmoittautuneita on tarpeeksi.

Tutustu kurssitarjontaan ja ilmoittaudu mukaan joko Harjulan kansalaisopiston nettisivuilla: https://harjulan.fi/kansalaisopisto/

tai puhelimitse Harjulan kansalaisopiston infoon p. 03 8725 130.

Huom! Kurssinumero toimii linkkinä, josta pääsee suoraan Hellewin ilmoittautumissivulle.

VIRTUAALILUKUKAUSI 2021

KIELET

Harjulan kansalaisopistolla opiskellaan espanjaa.¡Hola! ¿Cómo estás? Espanjan alkeet (120786)
13.1.2021 – 28.4.2021
ke klo 16.00 – 17.30
30 tuntia / 47 €
Georges Segura
Tervetuloa oppimaan espanjaa aivan alusta. Kurssilla tutustutaan espanjan kielen perusteisiin, arkielämän tilanteisiin ja espanjankielisten maiden kulttuuriin. Kurssin oppikirja: Buenas Migas 1 (Otava).

Matkailuespanjan etäkurssi (120785)
13.4.2021 – 28.4.2021
ti ja ke klo 19.00 – 20.00
8 tuntia / 16  €
Anna Kaisa Puhakka
Kurssi lähtee alkeista. Opiskelemme matkailijan sanastoa ja tilanteita, esim. tervehdykset, lukusanat, kahvilassa, ravintolassa ja ostoksilla. Kurssi toteutetaan Teams-ohjelmalla. Opiskelija tarvitsee tietokoneen, jossa on internet-yhteys sekä toimivan sähköpostiosoitteen, joka annetaan kurssille ilmoittautumisen yhteydessä. Opettaja lähettää sähköpostilla kurssin runkomateriaalin.

Matkailusaksan etäkurssi (120488)
3.5.2021 – 19.5.2021
ma ja ke klo 19.00 – 20.00
8 tuntia / 16 €
Anna Kaisa Puhakka
Matkailijan sanastoa ja tilanteita, mm. tervehdykset, esittäytyminen, lukusanat, kahvilassa, ravintolassa, ostoksilla. Opiskelumateriaali opettajalta. Kurssi toteutetaan Teams-ohjelmalla, jota opiskelijan ei tarvitse asentaa koneelleen. Opiskelija tarvitsee tietokoneen, jossa on internet-yhteys sekä toimivan sähköpostiosoitteen, joka annetaan kurssille ilmoittautumisen yhteydessä.

KIRJALLISUUS

Osaava kirjoittaja (130275)
11.1.2021 – 22.2.2021
ma klo 18.00 – 18.45
7 tuntia / 14 €
Tiina Törmä
Haluatko oppia taitavammaksi kirjoittajaksi? Tässäkin lajissa harjoitus tekee mestarin. Tämän kurssin tarkoituksena on jokaisen oman kirjoitustaidon kehittäminen. Kurssilla perehdytään erilaisten tekstilajien kautta omiin vahvuuksiin ja heikkouksiin sekä pohditaan kirjoittamisen taitoa. Saat kirjallista palautetta kurssilla tehtävistä töistä sekä lisämateriaalia oppimisen tueksi. Tunnit on rakennettu joustavasti ja kurssin sisällöt suunnitellaan opetusryhmän kiinnostuksen ja tarpeiden mukaisesti. Tule mukaan oppimaan! Kurssin opetuskieli on suomi.

Käsikirjoituskurssi (130276)
15.3.2021 – 24.5.2021
Verkko-opetusta joka toinen maanantai klo 18.00 – 19.15
15.3., 29.3., 12,4., 26,4., 10.5. ja 24.5.2021
10 tuntia verkko-opetusta ja henkilökohtainen kirjallinen palaute teksteistä / 65 €
Tero Porali
Kokoontumisten välisen ajan osallistujat työstävät omia tekstejään opettajan avustuksella ja saavat opettajalta kirjallista palautetta. Tunnit sisältävät luento-osuuden, harjoituksia ja omien tekstien kirjoittamista. Opettaja antaa palautetta teksteistä ryhmässä ja henkilökohtaisesti. Ensimmäisillä kurssikerroilla käydään läpi käsikirjoituksen rakennetta, seuraavilla kerroilla perehdytään tekstin dramaturgiaan ja draaman kaareen, viimeisillä kerroilla tarkastellaan ja analysoidaan tekstin viimeistelyä. Tavoitteena on, että jokainen kurssilainen saa työkaluja oman käsikirjoituksen laatimiseen ja harjaantuu tarkastelemaan tuottamaansa tekstiä reflektiivisesti.

PSYKOLOGIA

Johdatus positiiviseen psykologiaan (320360)
13.1.2021 – 28.4.2021
ke klo 16.30 – 18.00
30 tuntia / 45 €
Anna-Sofia Kuoppalaakso
Positiivinen psykologia on psykologian osa-alue, jonka keskiössä on ihmisen hyvinvoinnin, kukoistuksen ja vahvuuksien edistäminen. Tällä kurssilla tutustumme positiivisen psykologian teoriaan ja sovellamme sitä käytännön harjoituksissa. Kurssin sisältö mukailee kukoistuksen kehyksen (PERMA) runkoa, pääpainona omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen. Kurssilla käytetään opettajan valmistamaa materiaalia ja tukimateriaalina kirjaa: Positiivisen psykologian voima (Uusitalo-Malmivaara).

LIIKUNTA

PERHELIIKUNTA

Perhejooga (8301290)
13.1.2021 – 21.4.2021
ke klo 10.00
14 tuntia / 35 €
Reetta Eurasto
Perhejooga on koko perheen yhteinen, lempeän läsnäoleva harrastus. Tunneilla harjoitellaan rauhoittumista, läsnäoloa, keskittymistä, vuoroin energisoivien ja rauhoittavien joogaliikkeiden parissa. Virtuaalikurssiin kuuluu seitsemän tarinaa, joidan mukaan on kivaa ja rentouttavaa heittäytyä. Hengähdyshetki arjen kiireiltä vahvistaa keskinäistä vuorovaikutusta aikuisten ja lasten välillä. Perhejoogatunti sopii kaiken ikäisille ja kaiken kokoisille. Liikkeet tehdään täysin omista lähtökohdista ja oman liikkuvuuden mukaan. Tälle kurssille jokainen tarvitsee joogamaton ja viltin. Uusi tunti julkaistaan kerran viikossa ja voit tehdä sen silloin, kun sinulle sopii parhaiten tai useamman kerran viikossa.

AIKUISTEN LIIKUNTA

Mindfulness (8301308)
9.3.2021 – 20.4.2021
ti klo 18.00 – 19.00
7 kertaa / 18 €
Riitta Koukkari
Haluaisitko tutustua mindfulness harjoituksiin? Mindfulness (läsnäolo) tai meditaatio saattavat aluksi kuulostaa jopa oudolta tai vaikealta. Lähestyn aihetta vain pyytämällä sinua istumaan alas. Mindfulness on yhteyden luomista itseen ja ympäristöön. Meditaatio on yksinkertaisesti vain keskittymistä. Tunneilla keskitytään siihen, miksi juuri tämä hetki on tärkeä.

Pilates (60 min) (8301296)
13.1.2021 – 21.4.2021
ke klo 10.00
14 kertaa / 35 €
Anni-Maija Mäkinen
Virtaavuus, tuki, liikelaajuus ja lempeä voima. Niistä koostuu kehotietoinen pilates, jossa pääpaino ei ole hikoilussa, vaan itsensä tiedostamisessa, kuinka löytää rankaan enemmän rullaavuutta, kiertoa, tasapainoa ja nostetta ylöspäin. Tunti parantaa liikelaajuutta ja vahvistaa syvää tukea lempeästi. Opit tunnistamaan oman kehon rajoitteet ja liikkumaan sen mukaan. Uusi tunti julkaistaan kerran viikossa ja voit tehdä sen silloin, kun sinulle sopii parhaiten tai useamman kerran viikossa.

Lempeä jooga (75 min) (8301297)
13.1.2021 – 21.4.2021
ke klo 10.00
14 kertaa / 35 €
Anni-Maija Mäkinen
Tutkivaa lempeää liikettä, jossa avataan jännittyneitä kehon osia ja luodaan lisätilaa hengitykselle ja liikelaajuudelle. Ei suorittamista tai puskemista. Hyväksyvää oman kehon kuuntelua, läsnäoloa hetkessä. Opit tunnistamaan oman kehon viestit ja miten löytää itselle toimivin asento. Et tarvitse aikaisempaa kokemusta joogasta. Välineinä käytetään mm. kotoa löytyviä tyynyjä, vilttejä. Uusi tunti julkaistaan kerran viikossa ja voit tehdä sen silloin, kun sinulle sopii parhaiten tai useamman kerran viikossa.