TYYKI – Työtä ja kestävää kilpailukykyä tekstiilikierrosta -hanke

TYYKI – Työtä ja kestävää kilpailukykyä tekstiilikierrosta -hankeHanketta toteuttavat Kouvolan ammattiopisto (hallinnoija), Harjula Setlementti ry/Harjulan kansalaisopisto, Etelä-Savon ammattiopisto, XAMK, TSL, yritys- ja työelämäkumppaneina toimivat useat yritykset, yhdistykset ja säätiöt, TE-palvelut, kaupunkiorganisaatiot, välityömarkkinatoimijat Kouvolan, Lahden ja Mikkelin alueelta.

Hanketta toteutetaan Harjulassa 1.4.2023-30.9.2024.

Hankkeessa tunnistetaan tekstiilikierrätykseen liittyviä uusia ammatteja ja osaamisvaatimuksia yhdessä työelämäkumppaneiden kanssa, kehitetään
tekstiilikeräyspisteistä tulevien tekstiilien lajitteluun-, käsittelyyn- ja tuunaukseen liittyvää demo- ja oppimisympäristöä sekä digitaalista oppimisympäristöä ja mikrokredentiaaleja.

Hankkeessa suunniteltavan ja toteutettavan koulutuksen kohderyhmänä ovat rakennemuutosaloilta työpaikkoja menettävät ja nykyisissä työtehtävissään
tekstiilikierrätyksen tehtäviin lisäkoulutusta tarvitsevat henkilöt. Tavoitteena on mm. oppilaitosrajat ylittävä koulutustarjonta ja yksilöllisten koulutuspolkujen rakentaminen. Harjulan vastuulla on lisäksi osaamisperusteisen vapaan sivistystyön koulutuksen suunnittelu, pilotointi ja opiskelijoiden suoritusten vieminen KOSKI-tietovarantoon.

Hanketta rahoittaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus Jotpa.

Kestävää kehitystä tekstiilikierrossa (5 op) -koulutuksen ensimmäinen toteutus on jo käynnissä ja ilmoittautuminen toiseen toteutukseen on jo avattu.

Toinen toteutus ajalla 5.2.2024-31.05.2024

Tutustu toisen toteutuksen esitteeseen ja ilmoittautumisohjeisiin tästä: Kestävää kehitystä tekstiilikierrossa, 2. toteutus

Kestävää kehitystä tekstiilikierrossa -koulutus on 5 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus. Se sisältää 4 kestävää kehitystä edistävää opintojaksoa. Koulutus on verkko-opintoina suoritettava kokonaisuus, jossa on mahdollisuus osallistua myös lähiopetukseen. Koulutuksen opintojaksot ovat:

Koulutuksen tavoitteet ovat:

Kestävää kehitystä tekstiilikierrossa koulutus, lahti, harjula, tyyki, tekstiilikierto, ilmainen koulutus, opintopisteitä

Varaa paikkasi ja kysy lisää:

Tiia Salminen, puh. 044 772 5035, email: tiia.salminen(a)harjulan.fi
Kirsi Ojamo, puh. 044 772 5023 email: kirsi.ojamo(a)harjulan.fi