Työmatka – vahvistuneella osaamisella kohti työelämää

Hanke on päättynyt, kiitos kaikille opiskelijoille ja yhteistyötahoille!

Työmatka – vahvistuneella osaamisella kohti työelämää hanketta rahoitti opetushallitus vapaan sivistystyön opintoseteliavustuksella työllistymis- ja työmahdollisuuksien vahvistamiseen.
Hankkeessa pilotoitiin opintokokonaisuus kaksi kertaa: 5.9.-22.12.2022 ja 14.2.-16.6.2022

Hankkeessa kehitetty ja pilotoitu koulutus tarjosi kotoutumisajan ylittäneille maahanmuuttajille mahdollisuuksia kielitaidon ja digiosaamisen kehittämiseen muiden perustaitojen ohella. Tavoitteena oli vahvistaa valmiuksia niin, että eteneminen jatkopolulla opintoihin tai työhön onnistuu. Opetus oli toiminnallista ja kielitietoista, ja tarkemmat sisältöpainotukset tehdään osallistujien tarpeiden pohjalta. Henkilökohtaista tukea ja ohjausta tarjottiin etenemisen tueksi. Jokaisen opiskelijan kanssa laadittiin osallistumisen aikana vapaamuotoinen suunnitelma jatkopolusta.

Hankkeen opintokokonaisuudesta laadittiin 11 opintopisteen osaamisperusteinen opetussuunnitelma:
Suuntana työelämä – yhteistoiminnallinen koulutus aikuisille maahanmuuttajille
Se koostuu neljästä opintojaksosta:
Työelämäpainotteinen suomen kieli ja viestintä (S2) 5 op
Digitaidot 2 op
Kohti työelämää 2 op
Oppimisen ja jatkopolun tuki 2 op

Opetussuunnitelma on julkaistu ePerusteissa