Tekstiilit kiertoon Päijät-Hämeessä -hankkeessa valmistellaan 2023 alkavaan tekstiilien erilliskeräykseen liittyviä toimenpiteitä.

Hanke on Harjulan Setlementti ry:n. LAB-ammattikorkeakoulun ja Salpakierto Oy:n ja yhteishanke, jota rahoittaa Päijät-Hämeen liitto.

Hankkeessa kartoitetaan mahdollisuuksia tekstiilien erilliskeräyksen parhaaseen alueelliseen järjestämiseen, luodaan yhteistyökumppaneiden verkostoa ja kehitetään niiden toimintaa, sekä selvitetään työllistämismahdollisuuksia ja työllistymispolkuja tekstiilien keräyksen ja alkulajittelun tehtävissä. Samalla vahvistetaan toimijoiden välistä yhteistyötä ja hyödynnetään korkeakoulujen tki-toimintaa. Hankkeessa kartoitetaan, selvitetään, tutkitaan ja verkostoidutaan. Sen aikana otetaan ensimmäiset askeleet tekstiilien erilliskeräyksen, alkukäsittelyn ja siihen liittyvän logistiikan järjestämiseksi ja yhteistyökuvioiden selkiyttämiseksi.

Hankkeen aikana valmistellaan pilotointihanke, joka yhdistää tekstiilien erilliskeräyksen, alkulajittelun ja muut poistotekstiilien alkukäsittelyyn liittyvät toimenpiteet, logistiset suunnitelmat, yhteistyöverkostot, työllistämisen, mahdolliset työllistettävien koulutukset, sekä asukkaiden ohjauksen ja informoinnin.

 

Lisätietoa: 
Elina Pietarinen
Tekstiilikierrätyksen asiantuntija
Tekstiilit kiertoon Päijät-Hämeessä -hanke
Harjulan Setlementti ry / Kierrätyskeskus Patina
p. 041 731 4237
elina.pietarinen(a)harjulan.fi