Harjulan Setlementti ry toteuttaa yhdessä LAB-ammattikorkeakoulun ja Salpakierto Oy:n kanssa kaksivuotisen Tekstiilit kiertoon 2.0 -hankkeen, joka on osarahoitettu Päijät-Hämeen liiton Euroopan aluekehitysrahastosta. Hankkeen aikana pilotoidaan poistotekstiilin erilliskeräystä ja lajittelua, kartoitetaan kerätyn poistotekstiilin laatua ja koostumusta sekä mietitään keinoja kierrätysasteen parantamiseksi ja kerätyn materiaalin hyödyntämiseksi. Hankeen avulla halutaan tukea materiaalikierrätykseen ja yleisesti kiertotalouteen pohjautuvaa liiketoimintaa Päijät-Hämeen alueella.

Hankkeen päätavoitteena on pilotoida poistotekstiilin erilliskeräystä sekä lajittelua, vaikuttaa kierrätysasteeseen positiivisesti sekä edistää liiketoimintamahdollisuuksia. Tarkempi kuvaus hankkeesta löytyy hankkeen verkkosivustolta: https://lab.fi/fi/projekti/tekstiilit-kiertoon-20

Lisätietoa poistotekstiilien kierrätyksestä Harjula-keskuksessa ja Patinassa.

Hankkeen sosiaalisen median kanavat:

Hankkeen rahoittaa: