Razom – Yhdessä – Together

Hankkeessa tuotetut materiaalit löytyvät LAB-amk:n sivulta ja osaamisenpaikka.fi 

Hankkeen kesto: 1.10.2022-30.11.2023
Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Lahden kaupunki ja toteuttajat

Razom – Yhdessä – Together -hankkeen päämäärä oli tukea tilapäisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneiden työllistymistä Päijät-Hämeen alueella. Hanke toimi kiinteässä yhteistyössä TE-toimiston kanssa ja hankkeen toiminta täydensi alueen muita palveluita. Hankkeen toiminta tuki alueen kehitystä ja elinvoimaa.

Hankkeen toteuttivat yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulu, Koulutuskeskus Salpaus ja Harjulan Setlementti. Hanke rahoitettiin osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.