Osallisuuskortteli

Osallisuuskortteli

Osallisuuskortteli-hankkeessa kehitetään työvaltaisen oppimisen toimintamalli yhdessä työelämän kanssa. Samalla kehitetään oppimisympäristöjä tukemaan paremmin niitä LAB-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita, joiden opintojen etenemisessä on haasteita.

Sosionomiopiskelijat osallisuuskorttelista työelämään

Osallisuuskortteli-hanke tarjoaa LABin sosionomiopiskelijoille mahdollisuuden suorittaa puuttuvia opintoja aidoissa työympäristöissä Lahden Diakonialaitoksen Dilakorttelissa tai Harjulan Setlementin maahanmuuuttajatyön toiminnoissa. Hankkeessa luodaan työvaltaisen oppimisen toimintamalli yhdessä työelämän kanssa ja kehitetään oppimisympäristöjä tukemaan opintojen etenemistä yksilöllisesti haasteellisissakin tilanteissa.

Tavoitteena on, että hankkeeseen osallistuvien opiskelijoiden opinnot edistyvät ja työelämävalmiudet vahvistuvat. Ensimmäiset opiskelijat pääsevät mukaan Osallisuuskortteliin syksyllä 2019.

Osallisuuskortteli on huhtikuussa 2019 käynnistynyt ESR-rahoitteinen hanke (2019 ̶ 2021). Hanketta hallinnoi LAB-ammattikorkeakoulu, osatoteuttajina ovat Harjulan Setlementti ja Lahden Diakonialaitos.

Yhteyshenkilö Harjulassa
Erno Hokkanen
044 3010 136
erno(a)harjulan.fi

 

 

Yhteistyössä

  LAB-ammattikorkeakoulu