Osallisuuskortteli

Osallisuuskortteli

Hanke on päättynyt 31.12.2021. Kiitos kaikille opiskelijoille, jotka olivat mukana! 
Hankkeen tuloksena syntyi Osallisuuskorttelin opinnollistamisen malli, joka julkaistiin joulukuussa 2021. Tutustu julkaisuun!

 

Osallisuuskortteli – Työvaltainen oppiminen ja uudet oppimisympäristöt tulevaisuuden soteosaajien työelämään siirtymisen edistäjinä -hankkeessa kehitetään työvaltaisen oppimisen toimintamalli yhdessä työelämän kanssa. Samalla kehitetään oppimisympäristöjä tukemaan paremmin niitä LAB-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita, joiden opintojen etenemisessä on haasteita.

Sosionomiopiskelijat osallisuuskorttelista työelämään

Osallisuuskortteli-hanke tarjoaa LABin sosionomiopiskelijoille mahdollisuuden suorittaa puuttuvia opintoja aidoissa työympäristöissä Lahden Diakonialaitoksen Dilakorttelissa tai Harjulan maahanmuuuttajatyön toiminnoissa. Hankkeessa luodaan työvaltaisen oppimisen toimintamalli yhdessä työelämän kanssa ja kehitetään oppimisympäristöjä tukemaan opintojen etenemistä yksilöllisesti haasteellisissakin tilanteissa.

Tavoitteena on, että hankkeeseen osallistuvien opiskelijoiden opinnot edistyvät ja työelämävalmiudet vahvistuvat. Ensimmäiset opiskelijat pääsivät mukaan Osallisuuskortteliin syksyllä 2019.

Osallisuuskortteli on ESR-osarahoitteinen hanke (2019 ̶ 2021). Hanketta hallinnoi LAB-ammattikorkeakoulu, osatoteuttajana Lahden Diakonialaitos ja yhteistyökumppanina Harjulan Setlementti ry.

Yhteyshenkilö Harjulassa
Erno Hokkanen
044 3010 136
erno(a)harjulan.fi

 

 

Yhteistyössä

  LAB-ammattikorkeakoulu