Harjulan kansalaisopistossa suunnitellaan osaamisperusteista perustaitokoulutusta ja työmahdollisuuksia vahvistavaa koulutusta hyödyntäen Harjulan omaa sisällöllistä erityisosaamista. Lisäksi kehitetään aikaisemmassa OPH:n rahoittamassa kehittämishankkeessa toteutunutta yhteistyötä Suomen Diakoniaopiston kanssa ja hankkeessa luotua toimintamallia.

Koulutuksesta luodaan 10 op:n osaamisperusteinen nimetty koulutuskokonaisuus, josta voi myös suorittaa osia. Koulutukseen sisältyy henk. koht. ohjausta ja työharjoittelua. Aiheina ovat mm. yhteiskunta-, työelämä- ja opiskeluvalmiudet, itsetuntemus, kiusaaminen kokemuksena ja siitä selviytyminen, oman elämän suunnittelu, kestävä kehitys, perusdigitaidot ja digitaidot em. aiheet läpäisten.

 Kun hankkeessa suunniteltu koulutus käynnistyy, opiskelijat saavat halutessaan merkinnän opintopolkuunsa koulutuksen/sen osioiden suorituksista (https://opintopolku.fi/wp/fi/).

Hanketta rahoittaa Opetushallitus. Hanke käynnistyy syksyllä 2021 ja päättyy keväällä 2022.