(03) 8725 130

Olopiste

Työttömien kohtaamispaikka

Olopiste on kynnyksetöntä työllistymistä tukevaa toimintaa, joka on suunnattu työikäisille, pitkään työttömänä olleille henkilöille.

Tavoitteena on tarjotun tuen ja toiminnan kautta vahvistaa osallistujien toimintakykyä, henkistä jaksamista, motivaatiota ja työelämävalmiuksia. Osallistujille tarjotaan ryhmätilaisuuksia eri teemoista, työpaikkavierailuja, ennakoivia terveystapaamisia, virkistäytymisretkiä ja jatkopolkumahdollisuuksien kartoittamista. Näiden palvelujen lisäksi osallistujien käytössä on olohuone, jossa on tarjolla tietoa ja tukea, keskustelukumppaneita, tietokone ja tulostin asiakaskäytössä.

Palvelu on asiakkaille ilmainen, eikä ohjattujen tuntien tarjonta vaikuta työttömyyskorvauksiin. Osallistumisen jälkeen osa asiakkaista siirtyy jatkopolullaan seuraavaan vaiheeseen, kuten kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun, työpajatoimintaan, osa-aikatyöhön, opintoihin tai muiden tukitoimien piiriin.

Olopiste – Kynnyksetön työtoiminta -hankkeen rahoittajia ovat Hämeen ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto, Lahden kaupunki, Harjulan Setlementti ry, Lahden ammattikorkeakoulu Oy ja Sylvia-koti yhdistys ry Kaupunkikylä, jotka kaikki yhdessä haluavat saada aikaan muutosta, jakaa osaamistaan yhteiseen toimintaan ja löytää uusia yhteistyön muotoja. Olopiste-hankkeen yhtenä osatavoitteena on luoda uusi autenttinen oppimisympäristö sosiaalialan opiskelijoille, jotka tulevaisuudessa työskentelevät tämän asiakaspiirin kanssa. Yhteistyössä hankkeen aikana suunnitellaan myös toiminnan pitkäkestoista jatkoa.

Olopisteestä muualla

LamkPro -verkkolehden artikkeli mahdollisuuksista ja haasteista autenttisen oppimisympäristön kehittämistyössä.

Polttopiste – Luovuutta ja kokeilevuutta autenttisessa oppimisympäristössä.

Sosionomiopiskelijan autenttinen oppimisympäristö Olopiste – kynnyksetön työtoiminta –hankkeessa.

Lahden Tiedepäivän esitys 2017

Uusi Lahti-lehden artikkeli

Olopiste 2017 Eapril Conference presentation

Kasvualustana Etelä-Suomi – onnistumisia rakennerahastojen ohjelmakaudelta 2014–2020. Olopiste sivulla 10.

Loppuseminaari 16.5.2018 – hankkeen tähänastiset tulokset

Loppuseminaari 16.5.2018 – Sakari Kainulainen Osallisuus ja hyvinvointi

Loppuseminaari 16.5.2018 – hankkeen tuotokset

 

Olopiste sijaitsee Harjulan toisessa kerroksessa. Olemme auki ma-pe klo 9-15 ja meidät tavoittaa numerosta 044 7725 001 tai olopiste@harjulan.fi.
Tervetuloa!