Maahanmuuttajatyö

Harjulassa on maahan muuttaneille kohdennettuja koulutuksia:

Maahanmuuttajatyö löytyy myös peda.netistä ja Facebook & Instagram: @harjulanmaahanmuuttajatyo

Koronaan liittyvistä rajoituksista johtuen, osa toiminnasta ja kursseista voidaan toteuttaa tilanteen mukaan joko kokonaan tai osittain verkossa. 

 

Minun Suomeni – avaimia kieleen ja elämään

Minun Suomeni -opintoryhmä tarjoaa 18-29 -vuotiaille maahanmuuttajanuorille avaimia kieleen ja elämään. Toiminta rakentuu kahden pääteeman ympärille: työelämäpainotteinen suomen kielen ja viestinnän opetus sekä suomalainen työkulttuuri ja kansallinen kulttuuri. Tavoitteena on parantaa osallistujien kielitaitoa ja opiskelu- ja työelämävalmiuksia sekä löytää oma polku työelämään.

Ryhmään valitaan ensisijaisesti nuoria, joilla ei ole jatkokoulutuspaikkaa. Opiskelijan kotoutumisaika voi olla voimassa tai se voi olla jo päättynyt. Opiskelijan tulee olla oppivelvollisuusiän ylittänyt. Osallistuminen on maksutonta  

Lukuvuoden 2021-2022 ryhmät:
ryhmä 1: 11.10.2021-6.2.2022
ryhmä 2: 7.2.-22.5.2022


Kirsi Lehto, ohjaaja p. 044 7725 014 tai kirsi.lehto(a)harjulan.fi

 

Kuvat saa klikkaamalla suuremmiksi

Lataa esite (pdf)

 

Minun Suomeni -ryhmät toteutetaan Opetushallituksen maahanmuuttajanuorten opintoseteliavustuksen tuella. Konseptia on kehitetty ja ryhmätoimintaa toteutettu vuodesta 2015 alkaen. 

 

ABC-kurssit

Harjulan kansalaisopisto järjestää kotoutumisaikaisille maahanmuuttajille asiakasmaksutonta luku- ja kirjoitustaidon koulutusta eli ABC-kursseja. Osallistuminen edellyttää voimassaolevaa kotoutumissuunnitelmaa, jossa on todettu tarve luku- ja kirjoitustaidon koulutukselle. Kurssi pohjautuu Opetushallituksen opetussuunnitelmasuositukseen vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksille. 

ABC-kurssien tuntiopettaja on Inna Bogdanova, p. 041 7301 118.

Vuoden 2022 kurssit
Kurssi 1: 31.1.- 23.6.2022
Kurssi 2: 26.8. – 22.12.2022

 

Lisätiedot maahan muuttaneiden koulutuksista ja hankkeista:
Erno Hokkanen
p. 044 3010 136

erno(a)harjulan.fi