Maahanmuuttajatyö

Harjulassa on maahan muuttaneille kohdennettuja koulutuksia:

Maahanmuuttajatyö löytyy myös peda.netistä ja Facebook & Instagram: @harjulanmaahanmuuttajatyo

Koronaan liittyvistä rajoituksista johtuen, osa toiminnasta ja kursseista voidaan toteuttaa tilanteen mukaan joko kokonaan tai osittain verkossa. 

 

ABC-kurssit

Harjulan kansalaisopisto järjestää kotoutumisaikaisille maahanmuuttajille asiakasmaksutonta luku- ja kirjoitustaidon koulutusta eli ABC-kursseja. Osallistuminen edellyttää voimassaolevaa kotoutumissuunnitelmaa, jossa on todettu tarve luku- ja kirjoitustaidon koulutukselle. Kurssi pohjautuu Opetushallituksen opetussuunnitelmasuositukseen vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksille. 

ABC-kurssien tuntiopettaja on Inna Bogdanova, p. 041 7301 118.

Vuoden 2022 kurssit
Kurssi 1: 31.1.- 23.6.2022
Kurssi 2: 5.9.-16.12.2022 

 

Lisätiedot maahan muuttaneiden koulutuksista ja hankkeista:
Erno Hokkanen
p. 044 3010 136

erno(a)harjulan.fi