Maahanmuuttajatyö

Harjulassa on maahanmuuttajille kohdennettuja koulutuksia:

  • Harjulan kansalaisopiston maksulliset suomen kielen kurssit kenelle tahansa 
  • Luku- ja kirjoitustaidon ABC-kurssit työikäisille kotoutujille
  • Minun Suomeni -opintoryhmä maahanmuuttajanuorille 

Maahanmuuttajatyö löytyy myös peda.netistä ja Facebook & Instagram: @harjulanmaahanmuuttajatyo

 

Minun Suomeni – avaimia kieleen ja elämään

Minun Suomeni -opintoryhmä tarjoaa 17-29 -vuotiaille maahanmuuttajanuorille avaimia kieleen ja elämään. Toiminta rakentuu kahden pääteeman ympärille: työelämäpainotteinen suomen kielen ja viestinnän opetus sekä suomalainen työkulttuuri ja kansallinen kulttuuri. Tavoitteena on parantaa osallistujien kielitaitoa ja opiskelu- ja työelämävalmiuksia sekä löytää oma polku työelämään.

Ryhmään valitaan ensisijaisesti nuoria, joilla ei ole jatkokoulutuspaikkaa. Opiskelijan kotoutumisaika voi olla voimassa tai se voi olla jo päättynyt. Opiskelijan oppivelvollisuuden tulee olla päättynyt. 

Seuraava ryhmä alkaa syksyllä 2021,  tiedotetaan tarkemmin mahdollisimman pian.

Minun Suomeni -ryhmät toteutetaan Opetushallituksen maahanmuuttajanuorten opintoseteliavustuksen tuella. Konseptia on kehitetty ja ryhmätoimintaa toteutettu vuodesta 2015 alkaen. 

 

ABC-kurssit

Harjulan kansalaisopisto järjestää kotoutumisaikaisille maahanmuuttajille asiakasmaksutonta luku- ja kirjoitustaidon koulutusta eli ABC-kursseja. Osallistuminen edellyttää voimassaolevaa kotoutumissuunnitelmaa, jossa on todettu tarve luku- ja kirjoitustaidon koulutukselle. Kurssi pohjautuu Opetushallituksen opetussuunnitelmasuositukseen vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksille. 

ABC-kurssien tuntiopettaja on Inna Bogdanova, p. 041 7301 118

Seuraava kurssi alkaa syksyllä 2021.

 

Lisätiedot:
Erno Hokkanen, projektipäälikkö
p. 044 3010 136

erno(a)harjulan.fi