Opetushallitus on myöntänyt rahoituksen Erityisryhmät mukaan kansalaisopistojen virtuaaliseen koulutukseen ja toimintaan – kehittämishankeelle 1.4.2018 – 29.2.2019. Hankkeessa selvitetään kolmen kohderyhmän eli kotiin vetäytyneiden, työttömien ja maahanmuuttajien virtuaaliseen koulutukseen ja toimintaan kohdistuvia kiinnostuksia ja toiveita. Selvitykset tehdään Harjulan kansalaisopiston, Jyvälän kansalaisopiston ja Äänekosken kansalaisopiston yhteistyönä. Harjulan kansalaisopisto tuottaa selvityksen kotiin vetäytyneiden, Jyvälän kansalaisopisto maahanmuuttajien ja Äänekosken kansalaisopisto työttömien osalta. Selvitykset valmistuvat elokuun 2018 loppuun mennessä, ja ne julkaistaan kaikkien edellä mainittujen kansalaisopistojen nettisivuilla. Harjulan kansalaisopisto vastaa hankkeen kokonaisuudesta ja syksyllä 2018 tapahtuvasta Harjulan, Jyvälän ja Äänekosken kansalaisopistojen henkilöstön ja opettajien virtuaaliluokan käyttökoulutuksesta, kohderyhmien kanssa tapahtuvasta koulutuksen ja toiminnan yhteissuunnittelusta, pedagogisista ratkaisuista sekä hankkeen toteutuksesta ja tuloksista. Verkkojulkaisu on saatavilla Harjulan, Jyvälän ja Äänekosken kansalaisopistojen nettisivuilla hankkeen päätyttyä. Hankkeen päätyttyä pidetään myös avoin Webinaari, jossa hankkeen toiminnasta ja tuloksista kerrotaan.

 

Raportti: Millaiseen virtuaaliseen koulutukseen ja toimintaan kotiin vetäytyneet haluaisivat osallistua?

Raportti:  Millaisista verkko-opetuksen ja muun virtuaalisen toiminnan sisällöistä maahanmuuttajat hyötyvät eniten?

Raportti: Millaiseen virtuaaliseen koulutukseen ja toimintaan työttömät haluaisivat osallistua?