Kelan kuntoutus

Harjulan kuntoutus tuottaa monipuolisia ja luotettavia kuntoutuspalveluja vaikeavammaisille kuntoutujille. Allasterapiaa toteutamme Lahdessa Harjulan omassa lämminvesialtaassa, jossa veden lämpötila on +32 astetta.

Mitä Kela-kuntoutus on?

Kela-kuntoutus on tarkoitettu vaikeavammaisille kuntoutujille, lapsille sekä alle 65-vuotiaille aikuisille, joilla on kuntoutussuunnitelma sekä Kelan myöntämä kuntoutuspäätös.

Kela-kuntoutuksen muodot Harjulassa

Harjulan kuntoutuksen tuottama Kela-kuntoutus on avomuotoista yksilöllistä fysioterapiaa.

Yksilöfysioterapia soveltuu esimerkiksi neurologisia sairauksia sairastaville kuntoutujille sekä lastenreumaa sairastaville lapsille ja nuorille. Yksilöfysioterapian muotoja ovat mm. allasterapia sekä painokevennetty kävelykuntoutus.

Yksilöterapiaa toteutetaan Harjula-keskuksen monipuolisissa tiloissa hyödyntäen mm. allasosastoa sekä kuntosalia laitteineen. Yksilöfysioterapiaa voidaan toteuttaa myös koti-, päiväkoti- ja koulukäynnein.

Miten Kela-kuntoutukseen hakeudutaan?

Kuntoutus perustuu asiakkaalle tehtyyn kuntoutussuunnitelmaan (KU207), jonka allekirjoittaa lääkäri. Kuntoutussuunnitelma ja kuntoutushakemukset lähetetään KELAn toimistoon.

Kelan sivut