Kelan kuntoutus

Harjulan kuntoutus tuottaa monipuolisia ja luotettavia kuntoutuspalveluja vaikeavammaisille kuntoutujille. Allasterapiaa toteutamme Lahdessa Harjulan omassa lämminvesialtaassa, jossa veden lämpötila on +32 astetta.

Mitä Kela-kuntoutus on?

Kela-kuntoutus on tarkoitettu vaikeavammaisille kuntoutujille, lapsille sekä alle 65-vuotiaille aikuisille, joilla on kuntoutussuunnitelma sekä Kelan myöntämä kuntoutuspäätös.

Kela-kuntoutuksen muodot Harjulassa

Harjulan kuntoutuksen tuottama Kela-kuntoutus on avomuotoista yksilöllistä fysioterapiaa.

Yksilöfysioterapia soveltuu esimerkiksi neurologisia sairauksia sairastaville kuntoutujille sekä lastenreumaa sairastaville lapsille ja nuorille. Yksilöfysioterapian muotoja ovat mm. allasterapia sekä painokevennetty kävelykuntoutus.

Yksilöterapiaa toteutetaan Harjula-keskuksen monipuolisissa tiloissa hyödyntäen mm. allasosastoa sekä kuntosalia laitteineen. Yksilöfysioterapiaa voidaan toteuttaa myös koti-, päiväkoti- ja koulukäynnein.

Miten Kela-kuntoutukseen hakeudutaan?

Kuntoutus perustuu asiakkaalle tehtyyn kuntoutussuunnitelmaan (KU207), jonka allekirjoittaa lääkäri. Kuntoutussuunnitelma ja kuntoutushakemukset lähetetään KELAn toimistoon.

Kelan sivut

Huom! Fysioterapiat on keskeytetty 31.5.2020 asti koronavirus pandemian ennaltaehkäisemiseksi. Asiakkaidemme ja työntekijöidemme terveys ja hyvinvointi ovat nyt etusijalla.