Tutkimus painokevennetyn kävelyn vaikutuksista

22.1.2019

painokevennetty - kuntoutus

Kävelykyvyn ylläpitäminen tai uudelleenoppiminen ovat niin neurologisten, tuki- ja liikuntaelinsairaiden kuin iäkkäidenkin kuntoutujien keskeisimpiä tarpeita. Kävelyn, tasapainon ja pystyasennon hallinnan haasteet voivat ilmetä erilaisten neurologisten sairauksien yhteydessä tai esimerkiksi tekonivelleikkauksen jälkeen. Harjulassa painokevennettyä laitetta hyödynnetään myös aivohalvauspotilaiden kuntoutuksessa.  Lisätietoa painokevennetystä kävelystä

Tutkimus