Toivorikasta Uutta Vuotta 2021!

12.1.2021

Vuosi 2020 jää historiaan hyvin poikkeuksellisena vuotena. Koronaviruspandemia pyyhkäisi koko maapallon yli ja horjutti monen ihmisen arkea kovalla kädellä. Yksi koronaviruspandemian keskeisistä vaikutuksista Suomessa on ollut väestön työttömyysasteen kasvaminen. Esimerkiksi Päijät-Hämeessä työttömien työnhakijoiden määrä oli marraskuun 2020 loppuun mennessä 35 % suurempi kuin vuosi sitten (TEM). Luku on valtava, varsinkin, jos otetaan huomioon, että Lahden alueen työttömyysaste on ollut isojen kaupunkien korkeimpia jo ennen koronaviruspandemian alkua.

Harjulan kansalaisopiston hankkeet haluavat olla aktiivisesti tukemassa alueen työttömiä ja tarjota heille työ- ja toimintakykyä tukevia palveluita sekä mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen ja uusien opiskelu- ja työurien löytämiseen. Syksyllä 2020 Harjulan kansalaisopistossa käynnistyi Opetushallituksen rahoittama Askel – oma polku työelämään -hanke. Hanke tuottaa koulutusta, joka on suunnattu työttömille ja työttömyysuhan alla oleville ja sen tarkoituksena on vahvistaa osallistujien opiskelu- ja työelämävalmiuksia. Koulutus rakentuu kahdesta erillisestä viiden opintopisteen koulutuksesta, perus- ja jatkokoulutuksesta.

Koulutukset on suunniteltu osaamisperusteisesti ja ne koostuvat ammatillisten perustutkintojen yhteisistä opintojen osista (YTO-opinnot). Perusjaksolla keskitytään digitaitoihin, yrittäjyyteen, opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiuksiin sekä työelämän käytäntöihin, kun taas jatkojaksolla perehdytään kestävän kehityksen, työkyvyn ja työhyvinvoinnin sekä yhteiskunnassa ja kansalaisena toimimisen teemoihin. Opinnoista voi halutessaan saada suoritukset, jolloin opinnot kirjataan osaksi osallistujan henkilökohtaista opintopolkua ja ne voidaan hyväksilukea osallistujan hakeutuessa myöhemmin esimerkiksi ammatilliseen koulutukseen. Koulutukset on suunniteltu yhteistyössä Suomen Diakoniaopiston kanssa ja tarkoituksena on tulevaisuudessa löytää laajempiakin yhteistyömalleja ammatillisen koulutuksen ja kansalaisopiston toiminnan välille.

Askel-koulutukset tarjoavat osallistujalle matalan kynnyksen päästä kiinni opintoihin, vaikka omat opiskelusuunnitelmat eivät vielä olisikaan täysin selvillä. Koulutuksen aikana tutustumme erilaisiin opiskelu- ja työllistymisvaihtoehtoihin, jolloin suunnitelmat saattavat kirkastua ja oma polku löytyä.

Koulutuksia järjestetään vuosien 2020-2021 aikana yhteensä kuusi. Suurin osa ryhmistä kokoontuu viitenä päivänä viikossa, mutta niiden lisäksi järjestämme keväällä 2021 myös hitaammin etenevän koulutuksen, jolloin koulutukseen on mahdollista osallistua, vaikka omat voimavarat eivät riittäisi viitenä päivänä viikossa opiskelemiseen. Myös koulutuksen tavoitteet määritellään jokaisen osallistujan kohdalla yksilöllisesti.

Lisätietoa hankkeesta löydät Harjulan verkkosivuilta: https://harjulan.fi/askel-oma-polku-tyoelamaan/

Talvisin terveisin,
Anna Mäkelä
ohjaaja, Askel – oma polku työelämään -hanke