Terveysliikunnan Startit

24.6.2020

Terveysliikunnan Startti -ryhmistä löydät monipuolisia ja mielenkiintoisia uutuus-ryhmiä erilaisiin elämän vaiheisiin. Näiden ryhmien ilmoittautuminen on jo käynnistynyt. Ilmoittautumaan pääset painamalla ryhmän perässä olevaa numerosarjaa.

KunnonStartti (835020)
ke 16.9.2020–14.10.2020Harjulan kehonkoostumusmittaus
klo 17.00–18.00
5 tuntia / 60 €
Harjula-keskus, Tammi-kabinetti ja kuntosali
Kirsi Ojamo (lo YAMK)
Kokonaisuus sisältää perehtymisen uusiin terveysliikunnan suosituksiin ja omiin liikuntatottumuksiin. Saat kehonkoostumusta kuvaavan InBody-mittauksen ja tulosten tulkinnan. Lisäksi pääset kokeilemaan kuntosaliharjoittelua, kuntojumppaa ja kehonhuollon eri menetelmiä.
16.9.2020 Terveysliikuntasuositukset
23.9.2020 InBody-mittaus ja tulokset
30.9.2020 Kuntosaliharjoitus
7.10.2020 Kuntojumppa
14.10.2020 Kehonhuolto

KunnonStartti 65+ (835021)
ke 16.9.2020–14.10.2020
klo 10.00–11.00
5 tuntia / 55 €
Harjula-keskus, Tammi-kabinetti ja kuntosali
Kirsi Ojamo (lo YAMK)
Tuntikuvaus sama kuin edellä huomioiden 65+ ikäryhmän.
16.9.2020 Terveysliikuntasuositukset
23.9.2020 InBody-mittaus ja tulokset
30.9.2020 Kuntosaliharjoitus
7.10.2020 Kuntojumppa
14.10.2020 Kehonhuolto

Diabeteksen ABC– diabetes elämäntapana (835022)
ma 5.10.2020–26.10.2020 + 23.11.2020
klo 12.00–13.30 Huom! 5.10. klo 11–13.30
4 + 1 kertaa / 69 €
Harjula-keskus
Tammi-kabinetti ja liikuntatilat
Tarja Juslin (ft AMK)
Ensimmäisellä kerralla käydään läpi diabeteksen syitä ja seurauksia, InBody-mittaukset ja tulokset. Kuntosaliosiossa saat hyödyllistä tietoa harjoittelun merkityksestä teoriassa ja käytännössä. Ulkoilu/kävely -osuudessa saat vinkkejä, mitä ja miten pienikin liikunnan lisäys päivään vaikuttaa kehoosi, jonka jälkeen tehdään yhdessä lenkki kävelysauvoilla tai ilman. Ruokavalio –osuudessa perehdytään, miksi/miten ravinto tukee tai ei tue diabeetikkoa sekä miten muuttaa ruokavaliota. Lopputapaamisessa kokoonnutaan yhteen kertomaan kokemuksista, hakemaan apua/tukea ongelmakohtiin ja kannustusta uusien liikunta-
ja ruokailutottumuksien jatkamiseen.
5.10.2020 InBody-mittaus ja yleistietoa diabeteksestä
12.10.2020 Kuntosali
19.10.2020 Ulkoilu/kävely
26.10.2020 Ruokavalio
23.11.2020 Lopputapaaminen

Faskiat tutuiksi (835023)
to 26.11.2020–10.12.2020
klo 16.00–17.00
3 tuntia / 30 €
Harjula-keskus
Tammi-kabinetti ja liikuntasali
Laura Ripatti (ft AMK) ja Laura Eifflaender
Luennolla tutustutaan kehon faskiajärjestelmään, mitä faskiat ovat? Minkälainen merkitys faskioilla on liikkumiseemme tai esim. vammoista toipumiseen. Luennon
yhteydessä kokeillaan lyhyesti pinnallisen faskian itsekäsittelyä. Foamroller-tunnilla hierotaan lihaskalvoja Foamrolleria eli putkirullaa käyttäen ja venytellään, rentoutetaan lihaksia sekä lihaskalvoja. FasciaMe-tunnilla keskitytään parantamaan liikkuvuutta toiminnallisin venytyksin nivelten täysiä liikeratoja käyttäen, kehon
kannatuksella ja lihastoimintaketjuja (faskialinjoja) mukaillen. Tunnilla hyödynnetään hierontapalloa faskia-kerrosten välisen liukumisen lisäämiseksi ja faskioiden
nesteyttämiseksi.
26.11.2020 Faskiat tutuksi -luento
3.12.2020 Foamroller
10.12.2020 FasciaMe

ILMOITTAUDU RYHMIIN TÄSTÄ!