Teemme ilmastotyötä

Harjulan Setlementti ry on ollut yksi ensimmäisistä, joka on allekirjoittanut Lahden kaupungin kanssa yhteisen Päijät-Hämeen Ilmastokumppanuus-sitoumuksen 30.11.2021. teemme ilmastotyötä, ilmastokumppani

Ilmastokumppaniksi ryhtyvä organisaatio laatii oman suunnitelmansa keinoista, joilla se voi vähentää hiilidioksidipäästöjä ja hillitä ilmastonmuutosta. Lahden Kaupunki sitoutuu tavoittelemaan kasvihuonepäästöjen vähentämistä 80 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2025 ja toimimaan kiertotalouden edelläkävijäkuntana. 

Ilmastokumppaniksi ryhtyvän organisaation tavoitteet ja -teot voivat koskea esimerkiksi energian kulutusta, jätehuoltoa tai henkilöstön liikkumista.  

Harjulan Setlementti ry asetti seuraavat tavoitteet, joihin se sitoutuu vuoden 2022 aikana:

– nimetään organisaation ympäristövastuuhenkilö 2022 aikana
– selvitetään oman toiminnan/tuotteen hiilijalanjälki ja viestitään siitä
– hankinnoissa suositaan energiatehokkaita laitteita ja tekniikkaa
– laadimme kestävän strategian, jossa otetaan huomioon Harjulan koko toiminta.

Merkiksi ilmastokumppanuudesta Harjulan toiminnanjohtaja Ari Tuupainen allekirjoitti kaupunginjohtaja Pekka Timosen kanssa ilmastositoumuksen, joka toimii todistuksena ympäristövastuullisuudesta. 

Lisätietoa ilmastokumppanuudesta

Mitä Harjulassa on tehty kestävän kehityksen tavotteiden saavuttamiseksi?

Ukrainan sodan syttymisen johdosta syntynyt energiapula koskettaa meitä kaikkia. Meidän jokaisen tulee kiinnittä vastuullisemmin huomiota energian kulutukseemme. Harjula on mukana energiansäästökampanjassa, jossa mietitään erilaisia vaihtoehtoja nykyiselle energialle ja miten sen kulutusta voitaisiin vähentää.

Harjulaan on perustettu ilmastotyöryhmä, johon kuuluvat Leena Mäkelä, Hanna Heikkinen, Miia Hovilainen ja Simo Toiviainen. Vastuuhenkilöksi on valittu palvelupäällikkö Hanna Heikkinen. Ilmastotyöryhmän tavoitteena on Päijät-Hämeen Ilmastokumppanuus-sitoumukseen asetettujen tavoitteiden toimeenpaneminen, seuranta ja arviointi.

Olemme kartoittaneet jokaisen yksikön osalta kehittämisen kohteet ja mietimme mittareita tavoitteiden saavuttamisen seuraamiseksi. Viestintää ollaan tehostamassa, jotta jo monessakin yksikössä tehty kestävän kehityksen panostus tulisi näkyvämmäksi.

Harjula tulee luomaan kestävän strategian, joka otetaan huomioon Harjulan koko toiminnassa. Kestävän kehityksen osalta kolmen kärjeksi on valikoitunut seuraavat painopisteet: terveyttä ja hyvinvointia, hyvä koulutus sekä vastuullista kuluttamista.