Teemme ilmastotyötä

Harjulan Setlementti ry on ollut yksi ensimmäisistä, joka on allekirjoittanut Lahden kaupungin kanssa yhteisen Päijät-Hämeen Ilmastokumppanuus-sitoumuksen 30.11.2021. teemme ilmastotyötä, ilmastokumppani

Ilmastokumppaniksi ryhtyvä organisaatio laatii oman suunnitelmansa keinoista, joilla se voi vähentää hiilidioksidipäästöjä ja hillitä ilmastonmuutosta. Lahden Kaupunki sitoutuu tavoittelemaan kasvihuonepäästöjen vähentämistä 80 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2025 ja toimimaan kiertotalouden edelläkävijäkuntana. 

Ilmastokumppaniksi ryhtyvän organisaation tavoitteet ja -teot voivat koskea esimerkiksi energian kulutusta, jätehuoltoa tai henkilöstön liikkumista.  

Harjulan Setlementti ry asetti seuraavat tavoitteet, joihin se sitoutuu vuoden 2022 aikana:

– nimetään organisaation ympäristövastuuhenkilö 2022 aikana
– selvitetään oman toiminnan/tuotteen hiilijalanjälki ja viestitään siitä
– hankinnoissa suositaan energiatehokkaita laitteita ja tekniikkaa

Merkiksi ilmastokumppanuudesta Harjulan toiminnanjohtaja Ari Tuupainen allekirjoitti kaupunginjohtaja Pekka Timosen kanssa ilmastositoumuksen, joka toimii todistuksena ympäristövastuullisuudesta. 

Lisätietoa ilmastokumppanuudesta