Merkitystä työttömien päivään ja yhtenäisyyden tunnetta

14.9.2018

Harjula toteutti yhdessä Lahden ammattikorkeakoulun ja Sylvia-koti yhdistyksen Kaupunkikylän kanssa kolmivuotisen ESR-hankkeen vuosina 2015-2018, jossa päätavoitteena oli rakentaa ja pilotoida uusi matalan kynnyksen ensiaskelpalvelu päijäthämäläisille pitkäaikaistyöttömille. Toimintojen keskiössä oli arkisin…