Oppilaitosyhteistyö uusiksi kansalaisopistossa

26.6.2024

Uusiksi – osaamista kierrätykseen ja uusiomateriaalien käsittelyyn -hankkeessa toteutettiin 15 opintopisteen koulutusohjelma kierrätystoiminnassa työskenteleville. Jotpa-rahoitteisen koulutuksen tavoitteena oli edistää ympäristötietoutta työpaikoilla ja madaltaa matalasti koulutettujen kynnystä lähteä jatko-opintoihin tunnistamalla ja…