Oppilaitosyhteistyö uusiksi kansalaisopistossa

26.6.2024

Uusiksi – osaamista kierrätykseen ja uusiomateriaalien käsittelyyn -hankkeessa toteutettiin 15 opintopisteen koulutusohjelma kierrätystoiminnassa työskenteleville. Jotpa-rahoitteisen koulutuksen tavoitteena oli edistää ympäristötietoutta työpaikoilla ja madaltaa matalasti koulutettujen kynnystä lähteä jatko-opintoihin tunnistamalla ja…

Tyyki – työtä ja kestävää kilpailukykyä tekstiilikierrosta

13.6.2024

Tekstiilikierto on koko ajan kehittyvä ala, johon tulee jatkuvasti uusia työtehtäviä, joihin tarvitaan osaajia. Harjulan kansalaisopisto toteutti syksyllä 2023 ja keväällä 2024 kestävää kehitystä tekstiilikierrossa viiden opintopisteen opintokokonaisuudet, jotka keräsivät…