Mikä on projekti ja miksi niitä tehdään?

10.4.2018

Wikipediassa projekti määritellään näin: tarkkaan suunniteltu hanke tietyn päämäärän saavuttamiseksi. Erityisesti julkisrahoitteiselle projektitoiminnalle ominaista on uusien mallien ja toimintatapojen kehittäminen ja kokeileminen sekä toisaalta ennakkoon tehdyt suunnitelmat ja rahoittajan määräykset,…