Tuet

Muistathan, että Sinulla voi olla oikeus erilaisiin taloudellisiin tukiin, kuten Kelan hoitotuki, kotitalousvähennys tai palveluseteli.

Kelan eläkettä saavan hoitotukea voi hakea tilanteissa, joissa toimintakyky on heikentynyt viimeisen vuoden ajan. Hoitotukea saa, kun henkilö ei pysty enää huolehtimaan itsestään (esim. peseytyminen ja pukeutuminen), tekemään välttämättömiä kotitaloustöitä eikä pysty asioimaan kodin ulkopuolella ja tarvitsee jo ulkopuolista, säännöllistä apua näiden  hoitamiseen. Perushoitotuki on 61,71 €/kk, korotettu hoitotuki 153,63€/kk ja ylin hoitotuki 324,85 €/kk. Katso lisätiedot.

Kotitalousvähennystä voi saada silloin, kun tilaa kotiinsa ulkopuolista apua tekemään työtä eikä saa avun hankkimiseen palvelusetelitukea. Kotitalousvähennyksen määrä riippuu omasta verotuksesta. Kotitalousvähennystä voi saada verotuksessa maksimissaan 2 400 €/v ja omavastuu on 100 €. Aviopuolisot voivat saada kumpikin vähennyksen ja lisäksi lapset, jotka ostavat palveluja vanhemmilleen tai isovanhemmilleen voivat saada myöskin vähennyksen.Vähennyksen saa kotona tehtävästä yksityisesti tapahtuvasta kotitaloustyöstä esim. siivous, ruuanlaitto, pyykinpesu, piha- ja lumityöt, hoitotyöstä, kuten lasten ja vanhusten hoitaminen kotona, asunnon kunnossapito- ja peruskorjaustöistä ja tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvistä asennus-, kunnossapito- ja opastustöistä. Palveluntuottajan on oltava ennakonpidätyskelpoinen. Katso lisätiedot.

Palvelusetelin voi saada, kun täyttää kriteerit, jotka on asetettu palvelusetelin saamiselle. Palveluseteleitä on useita erilaisia, mm. tilapäinen ja säännöllinen kotihoito, veteraanien kotipalveluiden tukipalvelut, omaishoitajien lakisääteisten vapaapäivien järjestäminen, omaishoidon vapaan aikainen hoito sekä sosiaalihuoltolain mukainen lyhytaikaishoito, vanhusten päivätoiminta ja tehostettu palveluasuminen. Kun avuntarve kasvaa, kannattaa pyytää palvelutarpeen arviointia arviointiyksikkö Siiristä, puh. 03 818 5555, avoinna klo 9-15.