Veteraanien kuntoutuspalvelut

Avokuntoutus

Avokuntoutus on tarkoitettu veteraaneille, joilla on vielä ikään nähden hyvä tai kohtalainen liikkumis- tai toimintakyky. Kuntoutuksen tavoitteena on pidentää, varmentaa ja tukea veteraanin kotona asumista. Avokuntoutuksessa veteraani käy fysioterapeutin vastaanotolla Harjula-keskuksessa tai kuntoutusta on mahdollisuus saada myös kotiin, tuettua kotona kuntoutumista.

Avokuntoutuksella pyritään vähentämään veteraanien ikääntymisen aiheuttamia ongelmia varsinkin silloin, kun liikunta- ja muu toimintakyky on heikentymässä.

Tuettu kotona kuntoutuminen

Toimintakyvyn heikentyessä veteraani saa myös kuntoutusta kotiin. Fysioterapeutti huolehtii arkipäivään liittyvistä toiminnoista yhdessä veteraanin kanssa. Kotikäynnillä voidaan esimerkiksi tehdä kevyitä jumppaharjoituksia, kotiaskareita, lukea lehteä, huolehtia veteraanin syömisestä tai/ja seurata lääkityksen toteutumista.

Veteraanien on mahdollisuus saada palveluita palveluseteleillä. Lisätietoa palveluseteleistä.

Huom! Fysioterapiat on keskeytetty 31.5.2020 asti koronavirus bandemian ennaltaehkäisemiseksi. Asiakkaidemme ja työntekijöidemme terveys ja hyvinvointi ovat nyt etusijalla.