painokevennetty - kuntoutus

Painokevennetty kävelykuntoutus

Kävelykyvyn ylläpitäminen tai uudelleenoppiminen ovat niin neurologisten, tuki- ja liikuntaelinsairaiden kuin iäkkäidenkin kuntoutujien keskeisimpiä tarpeita. Kävelyn, tasapainon ja pystyasennon hallinnan haasteet voivat ilmetä erilaisten neurologisten sairauksien yhteydessä tai esimerkiksi tekonivelleikkauksen jälkeen.

Painokevennetyssä kävelykuntoutuksessa kuntoutujan painoa kevennetään tukivaljaiden avulla, jolloin kävelyharjoittelu voidaan aloittaa jo ennen kuin kuntoutuja hallitsee pystyasennossa liikkumisen. Kuntoutuksella pyritään parantamaan kuntoutujan tasapainoa sekä motoriikkaa, normalisoimaan askelrytmiä sekä parantamaan kävelyn kestävyyttä.

Painokevennetystä kävelykuntoutuksesta hyötyvät erityisesti eriasteiset aivohalvauskuntoutujat, tuki- ja liikuntaelinpotilaat sekä MS-tautia tai Parkinsonin tautia sairastavat. Kuntoutusmuoto edesauttaa myös polvi- ja lonkkaleikattujen kuntoutumista, sekä tuo helpotusta kivuliaiden nivelrikkopotilaiden sekä kaatumispelosta kärsivien ikääntyneiden kuntoutukseen. Kävelykuntoutusta voi saada myös Kelan maksamana vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena.

Kuntoutuksessa voimistetaan kävelyyn tarvittavia lihaksia, harjoitetaan motoriikkaa sekä tasapainoa. Harjoittelussa yhdistyvät tukivaljaiden avulla tehtävät kävelyharjoitteet lattialla tai kävelymatolla, monipuoliset painon siirrot, erilaiset askellukset sekä tasapainoharjoitteet.

Kävelykuntoutus toteutetaan aina yksilöllisesti kuntoutujan tarpeen ja voimavarojen mukaisesti.

Harjulan kuntoutuksen painokevennetyn kävelykuntoutuksen tilat ja välineet sekä fysioterapeuttien erityisosaaminen tukevat turvallista kuntoutusta.

Katso tarkempi hinnasto