Ryhmän/kurssin toteutuminen

Harjulan kansalaisopistosta ei erikseen ilmoiteta kurssin alkamisesta. Jos opetus peruuntuu, siitä ilmoitetaan henkilökohtaisesti jokaiselle opiskelupaikan varanneelle.

Kurssi toteutuu, jos ilmoittautuneita on kurssikohtainen vähimmäismäärä. Harjulan Setlementti ry:n hallituksen päätöksen mukaan kurssin jatkumisen edellytyksenä on, että ryhmässä kokoontuu säännöllisesti vähintään 10 opiskelijaa. Kielten jatkoryhmissä ja muutamissa erityisryhmissä tulee olla vähintään 7 opiskelijaa. Hallitus on antanut rehtorille oikeuden poiketa painavin perustein em. ryhmäkokovaatimuksista.

Ellei minimiopiskelijamäärä täyty, opistolla on oikeus perua kurssi aikaisintaan viikko tai viimeistään 3 arkipäivää ennen kurssin alkamista. Tiedotamme kurssin peruuntumisesta ilmoittautuneille tekstiviestillä, kirjeitse tai puhelimitse. Opistolla on oikeus tehdä muutoksia opinto-ohjelmassa ilmoitettuihin kurssitietoihin.

Aikuisille suunnatuissa kursseissa suositusikäraja on vähintään 16 vuotta.