Hinnoittelu

Arvonlisäverottamat hinnat alv-kannoittain

Tarjoilun alv 14 %, Tilavuokra, luento alv 24 %, Liikuntatila /ohjaus / välineet alv 10 %

Minimiitinki 8,42 € / hlö
– Tila 4,03 €,  tarjoilu 4,39 €

Puolenpäivän palaveri 18,94 €/ hlö
– Tila 4,03 €,  tarjoilu 14,91 €

Kokopäivän kokous 24,21 € / hlö
– Tila 4,03 €,  tarjoilu 20,18 €

Taukojumppa
 15 min / 18,18 €, 30 min / 27,27 €
Luento 45 min/ 52,42 €

Aktiivikokoukset
Kävelypalaveri 13,43 € / hlö
– venyttely ja sauvavuokra 7,73 €,  tarjoilu 5,70 €

Kuntosali palaveri 17,97 € / hlö
– venyttely ja sauvavuokra 12,27 €, tarjoilu 5,70 €

Liikuntatila 47,30 € / h

Tilavuokrat ilman tarjoilua kokouksiin
Harjula-Sali: 121 € / 1-2 h, lisätunnit 60,50 €

Kesti-Sali: 96,78 € / 1-2 h, lisätunnit 48,39 €

Kesti + Seniori: 140 € /1-2 h, lisätunnit 70 €

Juniori-kabinetti: 72,59 € /1-2 h, lisätunnit 36,29 €

Seniori-kabinetti: 110 € / 1-2 h, lisätunnit 44,36 €

Lyhtykammari: 48,39 € / 1-2 h, lisätunnit 24,20 €

Takkahuone: 56,76 € / 1-2 h, lisätunnit 28,23 €

Saunaosasto ja takkahuone/ 2 h
Saunaosasto 118,18 €  takkahuone 56,76 €