Patinassa oppii uutta

8.4.2021

Kierrätyskeskus Patinan toiminnan tarkoitus on edistää pitkäaikaistyöttömien työmarkkinoille kiinnittymistä. Tavoitteemme saavuttamiseksi järjestämme erilaisia työllistymiseen tähtääviä tai työllistymistä tukevia palveluita. Patina tarjoaa valmentautujille työkokeilu- ja palkkatukipaikkoja. Valmennusjaksot perustuvat sopimukseen, jossa määritellään yksilöllisesti jakson tavoitteet ja toteutus. Jaksoihimme sisältyy aina aktiivinen työtulevaisuuden suunnittelu ja työnhaku. Patinassa autetaan mm. cv:n päivityksessä, työhakemusten teossa ja sparrataan työhaastatteluihin.

Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on ehkäistä työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia ihmisten toimintakykyyn, vahvistaa heidän elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä ja ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuutta työtoimintaan ja muihin palveluihin. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on työelämään tai koulutukseen valmentaminen.

Patina tarjoaa valmentautujille monipuolisia ja kiinnostavia työtehtäviä kierrätysliiketoiminnan parissa. esim.

– asiakaspalvelutehtävissä
– varastotöissä
– kierrätystuotteiden lajittelussa ja hinnoittelussa
– kuljetuspalveluissa
– sähkö-ja elektroniikkalaitteiden käsittelyssä
– polkupyörien huollossa
– siivoustehtävissä
– verkkokaupan hoidossa

Palkkatuki- ja työkokeilujaksojen aikana voi suorittaa myös tutkinnon osia liiketoiminnan, logistiikan ja puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan tutkinnoista. Osallistuja hankkii osaamista työtä tehden. Kertynyt osaaminen osoitetaan näytöissä, joista saa oppilaitoksen myöntämän todistuksen

Patinan myymälässä työskentelevät Jessica ja Irene kertovat työympäristön olevan inspiroiva, Patinassa saa toteuttaa taitojaan ja koko ajan oppii myös uutta. Työnhaku on yksi työtehtävistä ja siihen saa tukea. Heistä on kiva saapua aamulla töihin, kun saa palvella asiakkaita jotka säästävät luonnonvaroja kierrättämällä tavaroitaan ja iloitsevat kierrätyslöydöistään.

Kirjoittaja
Katja Ålander
Myymälävastaava
Patina