PARASTA ON LAPSET!

27.5.2022

 

Työpaikkana varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus on alana nostanut tietoisesti profiiliaan viime vuosikymmeninä. Alle kouluikäisten pedagogiikan kehittäminen alkoi ottaa jätin askelia, kun varhaiskasvatussuunnitelman valtakunnalliset perusteet julkaistiin vuosituhannen alussa. Kunnissa ja päiväkodeissa alkoi uudenlainen kuhina, kun omia varhaiskasvatussuunnitelmia alettiin sorvata ja lapsille ruvettiin laatimaan henkilökohtaisia vasuja.  Päiväkodeista alettiin rakentamaan lapsille enemmän oppimiseen innostavia ympäristöjä, henkilöstön koulutukseen satsattiin. Onneksi niin, sillä tänään varhaiskasvatus on vahvaan ammatilliseen taitoon ja osaamiseen nojaava, tutkittuun pedagogiseen tietoon pohjaava peruspalvelu, jolla on perustavaa laatua oleva merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa ja suomalaisten lapsiperheiden elämässä. Varhaiskasvatus on perheiden arjen peruspilareita. Varhaiskasvatus on lähellä perhettä ja lähellä pientä ihmistä.

Millainen varhaiskasvatus sitten on työpaikkana? Harjulan päiväkotien henkilöstön mielestä töihin on kiva tulla koska siellä ei ole koskaan tylsää, päivät ovat aina erilaisia ja yhteisesti sovitut käytännöt ja selkeästi suunniteltu työnjako ja työn rytmitys tekevät työpäivistä sujuvia ja mukavia. Työssä puhalletaan yhteen hiileen ja työkavereilta saa aina apua tarvittaessa. Työkaverit oppii tuntemaan hyvin ja luottamus oman työtiimin tukeen on vahva. Työtä tehdään yhdessä ja se on samalla sopivalla tavalla itsenäistä, paljon voi vaikuttaa siihen mitä vaikka omassa lapsiryhmässä milloinkin tehdään. Omaa ammatillista osaamista kannustetaan käyttämään rohkeasti ja omia ajatuksia ja ideoita on helppo tuoda esiin. Työssä saa ja täytyykin pistää itseään likoon, käyttää omaa luovuutta ja heittäytymiskykyä. Työssä saa liikkua, sisällä ja ulkoillen. Haasteita on sopivasti ja jos tuntuu vaikealta tai raskaalta, siitä voi puhua ja luottaa siihen että tulee kuulluksi. Tärkeää on tunne siitä, että omaa työtä arvostetaan, se nostaa motivaatiota ja työ kevenee.

Pohjimmainen into ja halu tehdä varhaiskasvatustyötä tulee useimmilla kuitenkin mahdollisuudesta työskennellä lasten ja perheiden kanssa. Lapset ovat aitoja ja innostuneita kaikesta, kekseliäitä, luovia, hauskoja ja niin täynnä elämää. Vanhemmat ja perheet tulevat hyvin tutuiksi, luottamuksellinen suhde on kaiken yhteistyön perusta. Lasten kanssa touhutessa omat asiat jäävät taka-alalle, lapsilta saa iloa ja valoa omaankin elämään. Läsnäolo luo hyvinvointia, välittäminen tuo turvaa. Työpaikalle tullessa tervehtimässä on aina moniääninen kuoro pieniä, iloisia ystäviä – työpäivä voisi tuskin alkaa paremmin.

 

Riku Ilmivalta

päiväkodinjohtaja, Harjulan päiväkodit