Osaamisperusteiset kurssit kaudella 2022-2023

Kansalaisopistot voivat järjestää myös osaamisperusteisesti toteutettuja kursseja, joiden suoritustiedot voidaan opiskelijan suostumuksella viedä osaksi kansallista, eri koulutusasteiden opintosuoritukset ja tutkintotiedot sisältävää Koski-tietovarantoa. Näin asiakkaan on mahdollista hyödyntää myös kansalaisopistoissa hankittua osaamista. Osaamisperusteinen kurssi edellyttää, että koulutus on kuvattu osaamisperusteisesti, kurssin laajuus on ilmaistu opintopisteinä ja osaaminen on arvioitu. Tänä syksynä sinullakin on mahdollisuus osallistua osaamisperusteisille kursseille ja saada siitä arviointi. Osaamisperusteiselle kurssille voi osallistua myös ilman arviointia. Osaamisperusteisia kursseja on tarjolla neljällä eri aine-alueella seuraavasti:

MaalitOpintopistekurssi10 kaatomaalaustekniikkaa (acrylic pouring techniques) (110388) 1 opintopiste
23.9.2022–2.12.2022
pe klo 17.00–19.30
30 tuntia / 58 €
Kuvataidetila Onnela
Katriina Uski
Akryylimaalauksen kaatotekniikat ovat tulleet monille tutuksi YouTube-kanavilta. Kaatomaalausta voi harrastaa ilman taiteellista kokemusta tai erityistä osaamista. Se on kokeilevaa värien leikkiä ja jännittävää abstraktia luomista. Kurssin jälkeen osaat valmistella maalaustilan ja kanvaasin maalausta varten. Osaat ohentaa ja sekoittaa akryylimaalit eri tekniikoille sopivaksi, sekoittaa värisävysi itse, arvioida maalin määrää suhteessa kanvaasin kokoon, käyttää apuna erilaisia välineitä, viimeistellä maalauksen ja kierrättää maalausjätteet oikein. Ilmoittautuneille lähetämme kurssikirjeen hankittavista materiaaleista, kuten kanvaasit ja maalit (arvio n. 100 €). HUOM! Ilmoittautuminen kurssille viimeistään 9.9.2022.
Kurssi on osaamisperusteinen. Opiskelija voi suostumuksen antaessaan saada hyväksytystä suorituksesta yhden opintopisteen ja suoritusmerkinnän omaan opintopolkuunsa. Opiskelijan suoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Arviointi tapahtuu siten, että opettaja havainnoi opiskelijan työskentelyä ja haastattelee häntä kurssin aikana ja lopussa.

KirjosieppoOpintopistekurssiSuomen kasvit ja linnut (452001) 1 opintopiste
8.2.2023–19.4.2023
ke klo 18.00–19.30
27 tuntia / 58 €
Virtuaaliluokka
Satu Tuomela
Kurssilla tutustutaan Suomen kasveihin ja lintuihin. Lajeihin tutustutaan niiden tuntomerkkien sekä elinympäristöjen perusteella. Kurssilla käsitellään myös lajien kulttuurista merkitystä tutustumalla kasvien käyttöön ja lintujen merkitykseen suomalaisessa kansanperinteessä. Kurssilla sivutaan myös luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä ja ilmastonmuutosta tarkastelemalla niiden vaikutusta opiskeltaviin lajeihin. Kurssin jälkeen osallistuja osaa tunnistaa ja nimetä Suomen yleisimpiä kasvi- ja lintulajeja sekä kertoa luonnon monimuotoisuuden vähentämisestä ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista käyttäen esimerkkinä suomalaisia lajeja.
Kurssi on osaamisperusteinen. Opiskelija voi suostumuksen antaessaan saada hyväksytystä suorituksesta yhden opintopisteen ja suoritusmerkinnän omaan opintopolkuunsa. Opiskelijan suoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Arviointi tapahtuu harjoitustehtävien ja lajintunnistuskokeen perusteella.

OpintopistekurssiKiusaaminen kokemuksena ja siitä selviytyminen (999005) 1 opintopiste
8.9.2022–20.10.2022
to klo 15.00–16.00
27 tuntia / 58 €
Virtuaaliluokka
Tina Holmberg-Kalenius ja Nina Kaituri
Koulutuksessa tutustutaan koulukiusaamiseen ilmiönä, kiusaamisen vaikutuksiin, kiusattujen tukemiseen sekä omakohtaisen kokemuksen työstämiseen. Ilmiötä tarkastellaan eri näkökulmista ja huomioidaan myös osallistujat, joilla on aiheesta omakohtainen kokemus. Koulutus koostuu viidestä etätapaamisesta sekä itsenäisesti suoritettavista tehtävistä. Teams-kokoukset ovat 8.9., 15.9., 22.9., 29.9. ja 20.10.2022.
Koulutuksen suoritettuaan opiskelija ymmärtää kiusaamista väkivaltailmiönä, osaa tunnistaa sen sekä tietää keinoja, joilla siihen voi puuttua. Opiskelija ymmärtää kiusaamisen vaikutuksia ja osaa tukea sitä kokeneita. Opiskelija osaa työstää omaa kiusaamiskokemustaan ja tarkastella kokemuksen aiheuttamia tunteita ja mahdollisia haitallisia toimintamalleja.
Kurssi on osaamisperusteinen. Opiskelija voi suostumuksensa antaessaan saada hyväksytystä suorituksesta yhden opintopisteen ja suoritusmerkinnän omaan opintopolkuunsa. Opiskelijan suoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Opiskelija osoittaa osaamisensa kirjallisten tehtävien, erilaisten harjoitusten sekä opiskelijaryhmässä tapahtuvien keskusteluiden avulla.

HyvinvointiOpintopistekurssiHyvinvointisuunnitelmasi (830134) 1 opintopiste
9.9.2022–2.12.2022
pe klo 14.00–16.00
27 tuntia / 70 € (sis. InBody-mittaus)
Harjula-keskus, luento- ja liikuntatilat
Kirsi Ojamo ja Netta Laine
Tällä kurssilla tarkastellaan terveystottumuksia ja elintapoja sekä yleisiä terveyssuosituksia mm. terveysliikunnan ja sen osa-alueiden, ravinnon, unen, mielen hyvinvoinnin ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin osalta. Näiden tarkastelujen pohjalta rakennetaan oma henkilökohtainen hyvinvointisuunnitelma ja kokeillaan erilaisia liikuntamuotoja. Yhteen kokoontumiskertaan sisältyy tietoisku ja siihen liittyvät harjoitukset päivän teemasta sekä liikuntakokeilu. Kurssin aikana sinulla on kaksi henkilökohtaista tapaamista liikuntaneuvojan kanssa. Kurssin suoritettua osaat peilata omia elintapoja suhteessa yleisiin suosituksiin ja osaat rakentaa itsellesi hyvinvointisuunnitelman. Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Voit osallistua kurssille myös ilman arviointia. Hyvinvointia arkeen!

HyvinvointiOpintopistekurssiHyvinvointisuunnitelmasi 65+ (8301213) 1 opintopiste
9.9.2022–2.12.2022
pe klo 13.00–15.00
27 tuntia / 63 €
Harjula-keskus, luento- ja liikuntatilat
Kirsi Ojamo ja Netta Laine
Sisältö kuten kurssilla 830134, mutta kohderyhmän 65+ näkökulmasta.

TERVETULOA MUKAAN!