Oppilaitosyhteistyö uusiksi kansalaisopistossa

26.6.2024

Uusiksi – osaamista kierrätykseen ja uusiomateriaalien käsittelyyn -hankkeessa toteutettiin 15 opintopisteen koulutusohjelma kierrätystoiminnassa työskenteleville. Jotpa-rahoitteisen koulutuksen tavoitteena oli edistää ympäristötietoutta työpaikoilla ja madaltaa matalasti koulutettujen kynnystä lähteä jatko-opintoihin tunnistamalla ja tunnustamalla työn ohella karttuvaa osaamista ammatillisten tutkintojen yhteisten tutkinnonosien osaamistavoitteet huomioon ottaen.

Koulutus jakaantui konkreettisesti työpaikoilla tapahtuvaan työssä oppimisen osioon ja työssä karttuvaa osaamista syventävään kestävän kehityksen verkko-osioon. Koulutus suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä kierrätystoimijoiden, Harjulan kansalaisopiston, Suomen Diakoniaopiston sekä Koulutuskeskus Salpauksen kanssa.

Uudenlainen oppilaitosyhteistyö työpaikkojen kanssa toi kansalaisopiston suoraan työpaikalle ja kannusti osallistujia jatkamaan ammatilliseen koulutukseen.

Katso lisätietoa hankkeesta Harjulan sivuilta ja Peda.netistä.