Opintojen henkilökohtaistamisprosessin kehittäminen arkipäivän tilanteita hyödyntäen

Opintojen henkilökohtaistamisprosessin kehittäminen arkipäivän tilanteita hyödyntäen
1.9.2018-31.3.2019, valtionavustus kotoutumisen edistämiseen, Opetushallitus

Hanke kehittää maahanmuuttajien oppimis- ja ohjausprosesseja sekä toimintamalleja erityisesti Harjulan kansalaisopiston luku- ja kirjoitustaidon koulutuksissa sekä Minun Suomeni -opintoryhmissä. Tavoitteena on tarjota opiskelijoille tukea oppimiseen henkilökohtaistamalla opintoja eri tilanteisiin sopivimmiksi ja
joustavimmiksi hyödyntäen jokapäiväisiä arjen tilanteita. Tavoitteena on myös kuvata ja julkaista näitä prosesseja sekä hyviä käytäntöjä luomalla niistä toimintamalli, jota myös muiden toimijoiden on mahdollista hyödyntää. Raportti julkaistaan myöhemmin tällä sivulla. Tuloksia esitellään myös
webinaarissa.