Olopisteen yksilövalmennus tarjoaa tukea oman tilanteen selvittämiseen

26.10.2020

Välillä elämästä on vaikea saada otetta eikä oikein löydy keinoja lähteä purkamaan tilannetta. Arjen epävarmuuden ja uuden etsimisen keskellä ei tarvitse olla yksin. Olopisteessä tarjoamme yhtenä toimintamuotona yksilövalmennusta.

Mitä yksilövalmennus sitten on? Yksilövalmennus on henkilökohtaista työskentelyä, jossa jokaiselle mietitään työskentelyn tavoitteet, vauhti ja sisältö yksilöllisesti. Yksilövalmennuksessa käsitellään niitä asioita, mitä asiakkaalla on mielen päällä. Voimme auttaa mm. asioiden hoitamisessa, asioista selvää ottamisessa, palveluiden etsimisessä, arjenhallinanssa, vahvuuksien sanoit-tamisessa. Työn lähtökohtana on asiakkaan elämäntilanne, fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kognitiivinen hyvinvointi, voimavarat, toimintakyky, tarpeet ja arjen sujuvuus.

Yksilövalmennuksessa käytämme työvälineenä Esy:ä eli elämäntilanteen selvittämisen ympyrää, jonka avulla pystyy jäsentämään omaa elämäntilannetta. Esy:ssä käydä läpi kymmenen elämän osa-aluetta: ihmissuhteet, sosiaaliset tilanteet, terveys ja elinvoima, arjen sujuvuus, asuminen, toimeentulo ja rahankäyttö, asiointi ja asioiden hoitaminen, opiskelu/työ/yrittäjyys, harrastukset ja kiinnostuksen kohteet sekä tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet.

Esy auttaa työntekijää hahmottamaan asiakkaan elämää asiakkaan kokemusmaailmasta käsin. Se myöskin herättää asiakkaan omaa sisäistä ajattelua ja ymmärrystä omasta elämäntilanteestaan. Esimerkiksi työttömäksi jäädessä tai sairastuessa, elämä keskittyy helposti pelkästään tämän osa-alueen ympärille. Esyn avulla pystymme tarkastelemaan elämää isompana kokonaisuutena. Vastoinkäymisistä huolimatta elämässä on muitakin osa-alueita, joiden kautta tuoda elämään mielekästä sisältöä.

Työn isoimpana tarkoituksena on kannustaa asiakasta tavoittelemaan muutosta. Asiakas on oman elämänsä asiantuntija ja valmentaja on muutostyön asiantuntija. Muutos voi tapahtua millä tahansa elämän osa-alueella ja olla juuri sen kokoinen, kun sillä hetkellä on mahdollista. Valmentajana ajattelen, että muutos alkaa tietoisuustaitojen ja itsetuntemuksen kehittymisestä. Muutos näkyy kokemuksena elämänlaadun kohenemisesta ja paremman elämän elämisenä, jolloin tyytyväisyys omaa elämää kohtaan kasvaa.

Lue lisää Olopisteestä.

Outi Jokinen, valmentaja
Olopiste – aktiivisuudella tasapainoista arkea