Olopisteen asiakastyö päättyi 23.12.2021. Kiitämme kaikkia asiakkaita, kävijöitä ja yhteistyökumppaneita antoisasta hankekaudesta 2019-2021!

Hankkeen tuotoksia ja toimintamalli on koottu Innokylään

Olopisteessä tarjosimme vertais- ja harrastustoimintaa sekä valmennusta työttömille, sairauslomalla tai osa-aikatyössä oleville sekä osa-aikaeläkeläisille. Toiminta oli avointa, vapaaehtoista ja osallistujille maksutonta. Toimintamamuotoina olivat avoin ja ohjattu yhdessä tekeminen, suljetut ryhmät, yksilövalmennus ja yhteisötila.

Yhteystiedot

Erno Hokkanen
p. 044 3010 136
erno(a)harjulan.fi


Olopisteen Instagram
Olopisteen Facebook

 


Hanke tuotti 18-64-vuotiaille päijäthämäläisille konkreettista arjen tukea ja rinnalla kulkijuutta tavoitteellisen muutostyön menetelmillä, sosiokulttuurisen innostamisen viitekehyksessä.

Asiakastyön ohella hankkeessa kehitettiin aktivointityön ja valmennuksen matalan kynnyksen toimintamalleja. Kehittämiskumppanina LAB-ammattikorkeakoulu. Hanke pohjautui Olopiste – Kynnyksetön työtoiminta -hankkeen (ESR 2015-2018) toimintaan ja tuloksiin. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoista vuosina 2019-2021.

Please enter the Page ID of the Facebook feed you'd like to display. You can do this in either the Custom Facebook Feed plugin settings or in the shortcode itself. For example [custom-facebook-feed id=YOUR_PAGE_ID_HERE].