Muut aineet

Kurssinumero on linkki, josta pääset suoraan Hellewin ilmoittautumissivulle. 

Historia

Numismaatikot (130151)
13.9.2022–13.12.2022

10.1.2023–9.5.2023
ti klo 18.00–20.30

Ryhmään vapaa pääsy (ei kurssimaksua)
Harjula-keskus, Vaahtera-kabinetti
Kyösti Kari / Päijät-Hämeen numismaatikot
Numismaattinen keräily. Rahojen, mitalien ja niihin liittyvien esineiden tunnistus, käsittely, säilytys ym. keräilyyn liittyvät aiheet ja asiat. Ryhmä kokoontuu syyskaudella: 13.9., 11.10., 8.11. ja 13.12.2022 ja kevätkaudella: 10.1., 14.2., 14.3., 11.4. ja 9.5.2023.

Postimerkkikerho (130152)
5.9.2022–12.12.2022
9.1.2023–15.5.2023
ma klo 17.00–20.30
Ryhmään vapaa pääsy (ei kurssimaksua)
Harjula-keskus, Vaahtera-kabinetti
Pekka Taitto
Kerhoiltoihin ovat kaikki tervetulleita! Ryhmä kokoontuu joka toinen maanantai, poikkeuksena 2.5.2023 (ti). Kerhoillan ohjelmassa on ajankohtaisten asioiden lisäksi mm. filateelinen esitys. Lahden postimerkkikerho ry on Suomen filatelistiliiton jäsenyhdistys. Jäsenetuihin kuuluvat mm. Filatelisti -lehti sekä kerhon oma Lapofil -lehti. Lisätietoa: www.lahdenpostimerkkikerho.fi.

Kirjallisuus

Teatteri lavarunousLavarunouskurssi (130284)                UUSI
1.10.2022, 15.10.2022 ja 29.10.2022

ja lisäksi kerta Open Mic -klubilla
la klo 12.00–15.15
16 tuntia / 35 €
Harjula-keskus, Tammi-kabinetti ja Harjula-sali
Milla Koivu
Kurssilla keskitytään omien runojen työstämiseen ja lavaesiintymisen harjoitteluun kannustavassa ja rohkaisevassa ilmapiirissä. Viimeisellä kerralla (sovitaan erikseen) osallistutaan Open Mic -iltaan, jossa jokaisella kurssilaisella on mahdollisuus nousta lavalle. Aiempaa esiintymiskokemusta ei tarvita. Osallistujilla olisi hyvä olla mukana muutamia itse kirjoitettuja runoja. Kurssilla tehdään kirjoitus- ja esiintymisharjoituksia, joiden tavoitteena on oman äänen löytäminen ja kehittäminen runoilijana ja lavaesiintyjänä.

Nyt kirjoittamaan (130285)                                   UUSI
7.9.2022–30.11.2022
11.1.2023–19.4.2023
ke klo 13.00–15.30
136 € (tai 66 € syksy ja 70 € kevät)
Harjula-keskus, luokka 3
Arja Metso
Ryhmä on tarkoitettu kaikille kirjoittamisesta kiinnostuneille. Voit kirjoittaa tarinoita, novelleja, satuja tai elämäkertoja. Ryhmässä tärkeää on keskustelu, palaute, vinkit ja rohkaisu. Lisäksi tutustutaan kirjoittamisen teoriaan, kirjallisuuteen ja saadaan kirjavinkkejä.

Muut aineet

Perintösuunnittelu ja testamentin laatiminen (301106)
12.11.2022

la klo 12.00–17.00
6 tuntia / 33 €
Harjula-keskus, Tammi-kabinetti
Jussi-Pekka Hanhela
Kurssilla tarkastellaan perintösuunnittelua. Päähuomio on testamentissa, sillä lähes jokaisen kannattaa se verotuksellisista syistä laatia. Tavoitteena on, että kurssin aikana jokainen oppii laatimaan omaan tilanteeseensa sopivan testamentin. Testamentin ohella tarkastelemme myös lahjan antamista ja lahjakirjan laatimista. Lisäksi käsittelemme perittävän kuoleman jälkeisiä toimintamahdollisuuksia, joilla voi vielä merkittävällä tavalla vaikuttaa verorasitukseen.

KirjosieppoOpintopistekurssiSuomen kasvit ja linnut (452001)   UUSI VIRTUAALIKURSSI         1 opintopiste
8.2.2023–19.4.2023
ke klo 18.00–19.30
27 tuntia / 58 €
Virtuaaliluokka
Satu Tuomela
Kurssilla tutustutaan Suomen kasveihin ja lintuihin. Lajeihin tutustutaan niiden tuntomerkkien sekä elinympäristöjen perusteella. Kurssilla käsitellään myös lajien kulttuurista merkitystä tutustumalla kasvien käyttöön ja lintujen merkitykseen suomalaisessa kansanperinteessä. Kurssilla sivutaan myös luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä ja ilmastonmuutosta tarkastelemalla niiden vaikutusta opiskeltaviin lajeihin. Kurssin jälkeen osallistuja osaa tunnistaa ja nimetä Suomen yleisimpiä kasvi- ja lintulajeja sekä kertoa luonnon monimuotoisuuden vähenemisestä ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista käyttäen esimerkkinä suomalaisia lajeja.
Kurssi on osaamisperusteinen. Opiskelija voi suostumuksen antaessaan saada hyväksytystä suorituksesta yhden opintopisteen ja suoritusmerkinnän omaan opintopolkuunsa. Opiskelijan suoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Arviointi tapahtuu harjoitustehtävien ja lajintunnistuskokeen perusteella. 

Kodin järjestäminen (999006)        UUSI
5.10.2022

ke klo 17.00–19.30
3 tuntia / 10 €
Harjula-keskus, Tammi-kabinetti
Piia Koski
Tämän kurssin aiheita ovat mm. miksi koti kannattaa järjestää? Miten koti järjestetään ja mistä aloitetaan? Kurssilla saat vinkkejä vaatekaapin ja järjestyksen ylläpitoon, tavaratulvan vähentämiseen sekä poistettujen tavaroiden kierrätykseen. Kurssilla käsitelemme myös ruokahävikin pienentämistä, minimalismia ja kuolinsiivousta.