Muut aineet

Kurssinumero on linkki, josta pääset suoraan Hellewin ilmoittautumissivulle. Ilmoittautuminen alkaa 17.8.2021.

Historia

Numismaatikot - kansanopisto

Numismaatikot (130148)
14.9.2021–14.12.2021

11.1.2022–10.5.2022
ti klo 18.00–20.30

Ryhmään vapaa pääsy (ei kurssimaksua)
Harjula-keskus, Vaahtera-kabinetti

Erkki Virén / Päijät-Hämeen numismaatikot
Numismaattinen keräily. Rahojen, mitalien ja niihin liittyvien esineiden tunnistus, käsittely, säilytys ym. keräilyyn liittyvät aiheet ja asiat. Ryhmä kokoontuu syyskaudella: 14.9., 12.10., 9.11. ja 14.12.2021 sekä kevätkaudella: 11.1., 8.2., 8.3., 12.4. ja 10.5.2022.

Postimerkkikerho (130149)
6.9.2021–13.12.2021

10.1.2022–16.5.2022
ma klo 17.30–20.30
Ryhmään vapaa pääsy (ei kurssimaksua)
Harjula-keskus, Vaahtera-kabinetti
Jouni Hynynen
Kerhoiltoihin ovat kaikki tervetulleita! Ryhmä kokoontuu joka toinen maanantai. Kerhoillan ohjelmassa on ajankohtaisten asioiden lisäksi mm. filateelinen esitys. Lahden postimerkkikerho ry on Suomen filatelistiliiton jäsenyhdistys. Jäsenetuihin kuuluvat mm. Filatelisti -lehti sekä kerhon oma Lapofil -lehti. Lisätietoa: www.lahdenpostimerkkikerho.fi tai jouni.hynynen@hotmail.com

Kulttuuri ja kirjallisuus

Kertomuksia kirjoittamassa, eväitä proosakirjoittamiseen (130277)
9.9.2021–2.12.2021

13.1.2022–7.4.2022
to klo 10.00–12.30
72 tuntia / 124 € (tai 62 € syksy ja 62 € kevät)
Harjula-keskus, luokka 1
Ina Ruokolainen
Kurssin aikana osallistujat löytävät tapoja tuottaa tekstejä omista ja opettajan antamista aiheista. Esimerkkien ja tehtävien avulla keskitytään ideoimiseen, kirjoittamiseen ja tekstien hiomiseen. Kurssilla annetaan vertaispalautetta, ja yksi sen tavoitteista onkin vahvistaa kykyä antaa ja vastaanottaa palautetta.

Ihmisiä ja tarinoita – elämänkertakirjoittaminen (130278)
9.9.2021–2.12.2021
13.1.2022–7.4.2022
to klo 13.30–16.00
42 tuntia / 73 €
Harjula-keskus, luokka 1
Ina Ruokolainen
Elämänkertakirjoittamisessa voidaan kirjoittaa tekstejä joko omasta tai jonkun toisen elämästä. Tavoite voi olla sarja yksittäisiä kertomuksia ja havaintoja elämästä tai yhtenäinen elämäkertateos. Opettaja tuo tunneille muistelua ja kirjoittamista edistäviä tehtäviä ja materiaaleja, minkä lisäksi keskustelu, palautteen antaminen ja saaminen sekä yhteisten muistojen jakaminen ovat tärkeitä. Kurssilla voidaan käsitellä myös tapoja elävöittää historiallista ihmis- ja ajankuvaa olemassa olevien lähteiden pohjalta. Ryhmä kokoontuu joka toinen viikko, parillisilla viikoilla.

Tarinat talteen, proosakurssi A (130279)
2.10.2021–3.10.2021
la ja su klo 9.00–15.00
14 tuntia / 25 €
Harjula-keskus, luokka 1
Arja Metso ja Jaana Mansikka
Viikonloppukurssin tarkoituksena on rohkaista ja kannustaa kirjoittamisesta kiinnostuneita. Kurssin aikana lähestytään kirjoittamisen perusasioita oman kirjoittamisen kautta. Kurssilla tutustutaan proosan eri lajeihin ja jaetaan tietoa kirjoittamisen oppaista sekä kirjallisuudesta. Mukaan omat kirjotusvälineet.

Tarinat talteen, proosakurssi B (130280)
12.2.2022–13.2.2022
la ja su klo 9.00–15.00
14 tuntia / 25 €
Harjula-keskus, luokka 1
Arja Metso ja Jaana Mansikka
Kurssin sisältö sama kuin kurssilla 130279.

Blogger -blogin perustamisen alkeet -verkkokurssi (130281)   UUSI      VIRTUAALINEN
21.9.2021–30.11.2021
ti klo 17.00–19.30
18 tuntia / 31 €
Virtuaaliluokka
Anna Kaija
Haluatko perustaa oman blogin Blogger-alustalle? Ovatko perusteet hukassa? Tule kurssille opettelemaan kaikki aivan alusta. Lähdemme liikkeelle blogin perustamisesta, mietimme ulkoasua ja rakennamme toimivan kokonaisuuden. Ohjaaja neuvoo käytännön asioissa, antaa ohjemateriaalia ja auttaa sinua eteenpäin pulmakohdissa. Kurssia varten sinun on hyvä osata tietokoneen ja internetin käytön perusteet. Kurssi toteutetaan Peda.net-alustalla. Osassa tehtäviä käytämme Jitsi-videoneuvottelutyökalua, joten tarvitset kuulokkeet/kaiuttimet ja mikrofonin, myös kamerasta on hyötyä. Ryhmä kokoontuu joka toinen tiistai parillisilla viikoilla.

Hyvää blogisisältöä -verkkokurssi (130282)     UUSI           VIRTUAALINEN
25.1.2022–5.4.2022
ti klo 17.00–19.30
18 tuntia / 31 €
Virtuaaliluokka
Anna Kaija
Onko sinulla jo blogi mutta kaipaisit tukea sisällön kirjoittamiseen? Kurssilla käymme läpi hyvin toimivan blogin periaatteita ja pohdimme aihepiirin rajausta. Lisäksi opettelemme hyvän rakenteen blogipostaukselle ja harjoittelemme napakoiden tekstien kirjoittamista. Sisältö koostuu teoriaosuuksista, itsenäisistä tehtävistä, keskustelusta ja palautteesta. Kurssia varten sinulla tulee olla oma blogi ja sinun on hyvä osata tietokoneen ja internetin käytön perusteet. Osassa tehtäviä käytämme Jitsi-videoneuvottelutyökalua, joten tarvitset kuulokkeet/kaiuttimet ja mikrofonin, myös kamerasta on hyötyä. Ryhmä kokoontuu joka toinen tiistai parillisilla viikoilla.

Osaava kirjoittaja (130283)                            VIRTUAALINEN
2.11.2021–14.12.2021
ti klo 18.00–18.45
7 tuntia / 15 €
Virtuaaliluokka
Tiina Törmä
Haluatko oppia taitavammaksi kirjoittajaksi? Tässäkin lajissa harjoitus tekee mestarin. Tämän kurssin tarkoituksena on jokaisen oman kirjoitustaidon kehittäminen. Kurssilla perehdytään erilaisten tekstilajien kautta omiin vahvuuksiin ja heikkouksiin sekä pohditaan kirjoittamisen taitoa. Saat kirjallista palautetta kurssilla tehtävistä töistä ja lisämateriaalia oppimisen tueksi. Tunnit on rakennettu joustavasti ja kurssin sisällöt suunnitellaan opetusryhmän kiinnostuksen ja tarpeiden mukaisesti. Tule mukaan oppimaan! Kurssin opetuskieli on suomi!

PSYKOLOGIA

Onnistunut työstä palautuminen – (työ)hyvinvoinnin kulmakivi A (320362)  UUSI
9.10.2021
la klo 10.00–13.30
4 tuntia / 12 €
Harjula-keskus, Tammi-kabinetti
Mari Pynnönen
Kurssilla käsitellään sitä, mitä palautuminen on, miten tunnistetaan palautumisen tarve ja miten edistetään palautumista niin työpäivän aikana kuin työpäivän jälkeen. Kurssilla tehdään luentojen ohessa lyhyitä harjoituksia, joiden kautta voi löytää keinoja oman palautumisen tueksi. Harjoituksissa hyödynnetään Mindfulness-harjoitteita. Kurssin aikana 30 min. tauko.

Onnistunut työstä palautuminen – (työ)hyvinvoinnin kulmakivi B (320363)  UUSI
27.11.2021
la klo 10.00–13.30
4 tuntia / 12 €
Harjula-keskus, Tammi-kabinetti
Mari Pynnönen
Kurssilla käsitellään sitä, mitä palautuminen on, miten tunnistetaan palautumisen tarve ja miten edistetään palautumista niin työpäivän aikana kuin työpäivän jälkeen. Kurssilla tehdään luentojen ohessa lyhyitä harjoituksia, joiden kautta voi löytää keinoja oman palautumisen tueksi. Harjoituksissa hyödynnetään Mindfulness-harjoitteita. Kurssin aikana 30 min. tauko.

Onnistunut työstä palautuminen – (työ)hyvinvoinnin kulmakivi C (320364)  UUSI
15.1.2022
la klo 10.00–13.30
4 tuntia / 12 €
Harjula-keskus, Tammi-kabinetti
Mari Pynnönen
Kurssilla käsitellään sitä, mitä palautuminen on, miten tunnistetaan palautumisen tarve ja miten edistetään palautumista niin työpäivän aikana kuin työpäivän jälkeen. Kurssilla tehdään luentojen ohessa lyhyitä harjoituksia, joiden kautta voi löytää keinoja oman palautumisen tueksi. Harjoituksissa hyödynnetään Mindfulness-harjoitteita. Kurssin aikana 30 min. tauko.

Onnistunut työstä palautuminen – (työ)hyvinvoinnin kulmakivi D (320365)  UUSI
12.3.2022
la klo 10.00–13.30
4 tuntia / 12 €
Harjula-keskus, Tammi-kabinetti
Mari Pynnönen
Kurssilla käsitellään sitä, mitä palautuminen on, miten tunnistetaan palautumisen tarve ja miten edistetään palautumista niin työpäivän aikana kuin työpäivän jälkeen. Kurssilla tehdään luentojen ohessa lyhyitä harjoituksia, joiden kautta voi löytää keinoja oman palautumisen tueksi. Harjoituksissa hyödynnetään Mindfulness-harjoitteita. Kurssin aikana 30 min. tauko.

MUUT AINEET

Perintösuunnittelu ja testamentin laatiminen  (310101)                           UUSI
23.10.2021

la klo 12.00–17.00
6 tuntia / 30 €
Harjula-keskus, Tammi-kabinetti
Jussi-Pekka Hanhela
Kurssilla tarkastellaan perintösuunnittelua. Päähuomio on testamentissa, sillä lähes jokaisen kannattaa se verotuksellisista syistä laatia. Tavoitteena on, että kurssin aikana jokainen oppii laatimaan omaan tilanteeseensa sopivan testamentin. Testamentin ohella tarkastelemme myös lahjan antamista ja lahjakirjan laatimista. Lisäksi käsittelemme perittävän kuoleman jälkeisiä toimintamahdollisuuksia, joilla voi vielä merkittävällä tavalla vaikuttaa verorasitukseen.

Sijoittaminen

Sijoittamisen peruskurssi A (310102)                                       UUSI
2.10.2021–3.10.2021
la ja su klo 9.30–14.30
12 tuntia / 60 €
Harjula-keskus, Tammi-kabinetti
Sini Kuortti

Jokaisella on mahdollisuus ja oikeus vaurastua! Mitäpä jos sinäkin aloittaisit? Usein vaikeinta on ottaa ensimmäinen askel. Tämän kurssin käytyäsi perusasiat ovat hallussa, ja tiedät, mistä ja miten hakea soveltuvaa lisätietoa. Sijoittamisen peruskurssilla ei tarvita ennakkotietoja tai -osaamista. Materiaali on käytännönläheistä runsaine esimerkkeineen. Kurssilla käsitellään mm. seuraavia aiheita: miksi jokaisen kannattaa sijoittaa, sijoittamisen psykologia, erilaiset sijoitustuotteet, sijoitussuunnitelman laatiminen, mistä ja miten tuotot tulevat, riskienhallinnan työvälineet, yleisimmät virheet sekä niiden välttäminen, pääomaverotus pähkinänkuoressa ja luotettavan sijoitustiedon hankinta.

Sijoittamisen peruskurssi B (310103)                                       UUSI
29.1.2022–30.1.2022

la ja su klo 9.30–14.30
12 tuntia / 60 €
Harjula-keskus, Tammi-kabinetti
Sini Kuortti

Sisältö kuten kurssilla 340102.

Sijoittamisen jatkokurssi A (310104)                                        UUSI
13.11.2021–14.11.2021
la ja su klo 9.30–14.30
12 tuntia / 60 €
Harjula-keskus, Tammi-kabinetti
Sini Kuortti

Oletko aloitteleva sijoittaja tai kävitkö jo Sijoittamisen peruskurssin? Tule syventämään tietämystäsi ja oppimaan lisää sijoittamisen kiehtovasta maailmasta! Kurssin aihepiireinä ovat mm. sijoitusstrategiat, salkunhallinta, keskeisimpien tunnuslukujen hyödyntäminen, osakesäästötili sekä verosuunnittelu.

Sijoittamisen jatkokurssi B (310105)                                        UUSI
19.2.2022–20.2.2022
la ja su klo 9.30–14.30
12 tuntia / 60 €
Harjula-keskus, Tammi-kabinetti
Sini Kuortti

Sisältö kuten kurssilla 310104.

LUENNOT

Pienten lasten uniasiat – ”Tassutellen unten maille” A (320366)
13.10.2021

ke klo 17.30–19.30
11 €
Harjula-keskus, Vaahtera-kabinetti

Minna Kuosmanen
Luennolla käsitellään pienten lasten uneen liittyviä asioita kuten yöelämän haasteita, rauhoittumisen, tunnelman ja turvallisuuden tunteen merkitystä. Lisäksi käydään läpi unen fysiologiaa ja vanhemman roolia lapsen tunteidensäätelijänä. Tavoitteena on lisätä vanhemman ymmärrystä lapsen unesta ja antaa lempeitä keinoja lapsen rauhoittumiseen. Kohderyhmänä on 5 kk–1,5 vuotiaiden lasten vanhemmat.

Pienten lasten uniasiat – ”Tassutellen unten maille” B (320367)
9.3.2022

ke klo 17.30–19.30
11 €
Harjula-keskus, Vaahtera-kabinetti

Minna Kuosmanen
Luennolla käsitellään pienten lasten uneen liittyviä asioita kuten yöelämän haasteita, rauhoittumisen, tunnelman ja turvallisuuden tunteen merkitystä. Lisäksi käydään läpi unen fysiologiaa ja vanhemman roolia lapsen tunteidensäätelijänä. Tavoitteena on lisätä vanhemman ymmärrystä lapsen unesta ja antaa lempeitä keinoja lapsen rauhoittumiseen. Kohderyhmänä on 5 kk–1,5 vuotiaiden lasten vanhemmat.

Espanjan historia ja kulttuuri, luentosarja (130150)                            VIRTUAALINEN 
9.9.2021–7.10.2021
to klo 17.00–18.30
10 tuntia / 18 €
Virtuaaliluokka
Georges Segura
Tule mukaan suomen kielisille luennoille, jotka muodostuvat viidestä eri aihepiiristä:
Espanjan historia, Espanja arabien aikana, Matkustaminen Espanjassa, Espanjan ruuat ja juhlapäivät sekä Merkittäviä espanjalaisia henkilöitä.