Muut aineet

Historia

Numismaatikot - kansanopisto

Numismaatikot (130145)
8.9.2020–8.12.2020
16.2.2021–11.5.2021
ti klo 18.00–20.30

Ryhmään vapaa pääsy (ei kurssimaksua)
Harjula-keskus, Vaahtera-kabinetti

Erkki Virén / Päijät-Hämeen numismaatikot
Numismaattinen keräily. Rahojen, mitalien ja niihin liittyvien esineiden tunnistus, käsittely, säilytys ym. keräilyyn liittyvät aiheet ja asiat. Ryhmä kokoontuu syyskaudella: 8.9., 13.10., 10.11. ja 8.12.2020 sekä kevätkaudella: 13.4. ja 11.5.2021.

Postimerkkikerho (130146)
7.9.2020–14.12.2020

22.2.2021–17.5.2021 

Lahden postimerkkikerho järjestää koronakeskeytyksen vuoksi taas
ETÄKOKOUKSEN
5.4.2021 klo 17.30 alkaen.
Kokoukseen pääset liittymään
TÄSTÄ

ma klo 17.00–20.30
Ryhmään vapaa pääsy (ei kurssimaksua)
Harjula-keskus, Vaahtera-kabinetti
Kerhoiltoihin ovat kaikki tervetulleita! Ryhmä kokoontuu joka toinen maanantai. Kerhoillan ohjelmassa on ajankohtaisten asioiden lisäksi mm. filateelinen esitys. Lahden postimerkkikerho ry on Suomen filatelistiliiton jäsenyhdistys. Jäsenetuihin kuuluvat mm. Filatelisti -lehti sekä kerhon oma Lapofil -lehti. Lisätietoa: www.lahdenpostimerkkikerho.fi tai jouni.hynynen@hotmail.com

Kulttuuri ja kirjallisuus

Tarinat talteen – proosakirjoittaminen (130272)
1.9.2020–24.11.2020

26.1.2021–4.5.2021 (virtuaalinen)
ti klo 10.00–12.30

78 tuntia / 135 € (tai 63 € syksy ja 72 € kevät)
Harjula-keskus, Tammi-kabinetti
Arja Metso
Ryhmässä käsitellään kirjoittajien omia tekstejä eri aiheista ja kirjoittamisen lajeista. Oleellinen osa on keskustelu, ryhmältä ja ohjaajalta saatava palaute, vinkit ja rohkaisu. Perehdytään kirjoittamisen teoriaan tarvittavilta osin. Ryhmässä tehdään erilaisia tuntitehtäviä ja perehdytään erilaiseen kaunokirjallisuuteen ja saadaan kirjavinkkauksia.

Muistelun aika – elämänkertakirjoittaminen (130273)
3.9.2020–26.11.2020
28.1.2021–6.5.2021 (virtuaalinen)
to klo 14.00–16.30
45 tuntia / 74 €
Harjula-keskus, luokka 3
Arja Metso
Kurssilla kirjoitetaan elämänkerrallisia tekstejä, joko omasta tai jonkun muun elämästä. Keskustellaan teksteistä ja tutustutaan sekä kirjoittamisen teoriaan että kirjallisuuteen. Kurssi sopii sekä vasta-alkajille että muistelumatkan jo aloittaneille. Ryhmä kokoontuu joka toinen viikko parillisilla viikoilla.

Käsikirjoituskurssi (130276) VIRTUAALIKURSSI!
15.3. 2021 – 24.5.2021

Verkko-opetusta joka toinen maanantai klo 18.00 – 19.15
15.3., 29.3., 12,4., 26,4., 10.5. ja 24.5.2021
10 tuntia verkko-opetusta ja henkilökohtainen kirjallinen palaute teksteistä / 65 €
Tero Porali
Kokoontumisten välisen ajan osallistujat työstävät omia tekstejään ja saavat ohjaajan kirjallista palautetta. Kurssin aikana osallistujat työstävät omia käsikirjoituksiaan kurssin ohjaajan opastuksella. Tunnit sisältävät ohjaajan luento-osuuden, harjoituksia, omien tekstien kirjoittamista ja ohjaajan kaikille yhteistä, sekä henkilökohtaista palautetta. Ensimmäisillä kurssikerroilla käydään läpi käsikirjoituksen rakennetta, seuraavilla kerroilla perehdytään tekstin dramaturgiaan ja draaman kaareen, viimeisillä kerroilla tarkastellaan ja analysoidaan tekstin viimeistelyä. Tavoitteena on, että jokainen kurssilainen saa työkaluja oman käsikirjoituksen laatimiseen ja harjaantuu tarkastelemaan tuottamaansa tekstiä reflektiivisesti.

Psykologia

Pienten lasten uniasiat – ”Tassutellen unten maille” Virtuaalinen (320362)
24.3.2021
ke klo 17.30-19.30
15 €
Minna Kuosmanen
Luennolla käsitellään pienen lapsen uneen liittyviä asioita kuten yöelämän haasteita, rauhoittumisen,tunnelman ja turvallisuuden tunteen merkitystä. Lisäksi käydään läpi unen fysiologiaa ja vanhemman roolia lapsen tunteidensäätelijänä. Tavoitteena on lisätä vanhemman ymmärrystä lapsen unesta ja antaa lempeitä keinoja lapsen rauhoittumiseen.
Kohderyhmänä 5 kk – 1,5 vuotiaiden lasten vanhemmat.
Ilmoittautuneille lähetetään linkki luennolle.

Johdatus positiiviseen psykologiaan (320360) VIRTUAALIKURSSI!
13.1.2021 – 28.4.2021

ke klo 16.30 – 18.00
30 tuntia / 45 €
Anna-Sofia Kuoppalaakso
Positiivinen psykologia on psykologian osa-alue, jonka keskiössä on ihmisen hyvinvoinnin, kukoistuksen ja vahvuuksien edistäminen. Tällä kurssilla tutustumme positiivisen psykologian teoriaan ja sovellamme sitä käytännön harjoituksissa. Kurssin sisältö mukailee kukoistuksen kehyksen (PERMA) runkoa, pääpainona omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen. Opettajan valmistelema materiaali, tukimateriaalina kirja Positiivisen psykologian voima (UusitaloMalmivaara).