Mikä on projekti ja miksi niitä tehdään?

10.4.2018

Wikipediassa projekti määritellään näin: tarkkaan suunniteltu hanke tietyn päämäärän saavuttamiseksi. Erityisesti julkisrahoitteiselle projektitoiminnalle ominaista on uusien mallien ja toimintatapojen kehittäminen ja kokeileminen sekä toisaalta ennakkoon tehdyt suunnitelmat ja rahoittajan määräykset, joita tulee noudattaa tarkasti.
Projektit tuovat ennen kaikkea mahdollisuuksia ja resursseja toiminnan kehittämiseen ja uusiin aluevaltauksiin eli työkaluja saavuttaa strategisia pidemmän aikavälin tavoitteita. Kuten entinen kollegani joskus totesi, projekteilla monistetaan markkoja. Ajatellaan vaikka tilannetta, jossa meillä on käytössä 20 euroa. Jos sijoitamme sen ESR-projektin omarahoitukseen, saamme 100 eurolla kehittämistä ja toimintaa. Ilman projektirahoitusta meillä olisi toimintaa vain 20 eurolla.
Koska yleensä mikään mikä kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, ei ole totta, niin tälläkin asialla on kääntöpuolensa. Projektirahoitus on äärimmäisen kilpailtua. Ideoiden ja suunnitelmien tulee olla erinomaisia sekä sisällöllisesti että teknisesti. Avoimiin rahoitushakuihin saapuu usein moninkertainen määrä hakemuksia kuin mitä on mahdollista rahoittaa. Toki projekti voi myös epäonnistua: tavoitteita ei saavuteta tai maailma ehtii muuttua välissä niin, että projektin lopputuotos on valmistuessaan jo vanhentunut.
Parhaimmillaan projekti jää elämään ”omillaan” ja kehittyy edelleen esimerkiksi pienestä paikallisesta pilotista jopa valtakunnalliseksi hyväksi ja tunnustetuksi käytännöksi. Varmasti onnistunein projekti Harjulassa tältä kannalta katsoen on kiusaamisasioiden tuki- ja neuvontakeskus Valopilkku, www.valopilkkuja.fi. Toiminta alkoi paikallisena kokeiluna kymmenisen vuotta sitten ja tällä hetkellä Valopilkku on valtakunnallinen edelläkävijä omalla alallaan.

-Erno, ainainen kehittäjä ja projekti-ihminen