Merkitystä työttömien päivään ja yhtenäisyyden tunnetta

14.9.2018

Harjula toteutti yhdessä Lahden ammattikorkeakoulun ja Sylvia-koti yhdistyksen Kaupunkikylän kanssa
kolmivuotisen ESR-hankkeen vuosina 2015-2018, jossa päätavoitteena oli rakentaa ja pilotoida uusi
matalan kynnyksen ensiaskelpalvelu päijäthämäläisille pitkäaikaistyöttömille.
Toimintojen keskiössä oli arkisin avoinna ollut olohuonetila, jossa käyminen oli monelle osa säännöllistä
viikko-ohjelmaa. Kahvin juonnin lomassa vaihdettiin kuulumiset puolin ja toisin, viilattiin
hakemuspapereita, täytettiin lomakkeita, etsittiin työpaikkailmoituksia, pelattiin korttia, väritettiin
aikuisten värityskirjaa ja pohdittiin omia vahvuuksia. Eli juuri sitä kaikkea, mitä jokaisen omassakin
omassa olohuoneessa tapahtuu. Lisäyksenä siihen toki aina paikalla ollut hankkeen työntekijä sekä
sosionomiopiskelijat.

Kolmen vuoden aikana ehdimme kokeilemaan ja tekemään paljon kaikkea yhdessä. Yhteisenä
tavoitteena tekemisessä oli asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn edistäminen ja työllistymisen edistämien
sekä osallisuuden kokemuksen tukeminen. Asiakkailla oli aina myös mahdollisuus vaikuttaa kohteisiin
ja tekemisiin. Teimme esimerkiksi lukuisia luontoretkiä, joissa sovellettiin green care –ajatuksia eli
pyrimme löytämään luonnosta hyvinvointia edistäviä asioita. Yritys- ja organisaatiovierailuja tehtiin
lukuisiin eri paikkoihin – yrittäjän yksin pyörittämästä kahvilasta perinteikkääseen ja kansainväliseen
Kemppiin asti. Liikuntaryhmät ja erilaiset lajikokeilut olivat mukana koko hankkeen ajan. Olihan meillä
myös mölkkyturnauksia, patsasbongausta, museovierailua, bingoa, levyraateja, rentoutusryhmää,
taidenäyttelyretkiä, fysioterapiaa, terveydenhoitajan vastaanottoja, geokätköilyä, askartelua ja vaikka
mitä muuta. Hankkeessa mukana olleet noin 150 ammattikorkeakouluopiskelijaa olivat merkittävä
voimavara eri toimintojen ideoinnissa ja järjestelyissä. Hyvä esimerkki opiskelijan kehittämästä
toiminnasta oli Polttopiste – keskusteluryhmä, josta tuli jokaviikkoinen kokoontuminen. Se oli
tavoitteelinen ja struktoroitu avoin ryhmätilanne, jossa puhutti aiheet laidasta laitaan; säästövinkeistä
elämän tarkoitukseen.

Asiakkaat kokivat olohuoneen helppona paikkana tulla, jossa voi olla oma itsensä. Tunnelma
olohuoneessa oli kotoinen, avoin, ystävällinen ja positiivisen kannustava. Toimintoja pidettiin yleisesti
monipuolisina ja laadukkaina. Retket olivat suosittuja, niistä suurinta suosiota saavutti
ulkopaikkakunnille suunnatut kulttuuri ja luontoretket. Henkilökunta koettiin ystävällisenä, kannustavana
ja luotettavana. Asiakkaat pitivät ”ihmisenä ihmiselle” kohtaamisesta ja ohjauksesta, jossa ei ollut
byrokratiaa välissä.

Hankkeeseen saimme mukaan 134 asiakasta. Keskimäärin kukin asiakas oli aktiivisesti mukana eri
toiminnoissa 11 kuukautta. 53 prosenttia asiakkaista eteni osallistumisensa jälkeen johonkin
jatkopolkuun:
29% töihin
10 % kuntouttavaan työtoimintaan
9% työkokeiluun
5% opiskelemaan

Asiakkuuksia päättyi myös eläköitymisten, sairauslomien ja paikkakunnalta muuttojen vuoksi.
Kaiken asiakastyön rinnalla kehitettiin ja kuvattiin toimintamalleja. Keskeisinä tuloksina niistä syntyi
”Olopiste – tasapainoista arkea” sosiokulttuurisen innostamisen ja tavoitteellisen muutostyön
toimintamalli sekä Olopiste oppimisympäristönä –malli sosionomiopintoihin.

Olopisteestä kirjoitettuihin artikkeleihin ym. pääset tästä. //linkki

Päättyneet hankkeet

-Erno, ainainen kehittäjä ja projekti-ihminen
Ps. otsikko on suora lainaus asiakaspalautteesta