Maahanmuuttajatyötä tehdään ihmiseltä ihmiselle

30.8.2021

Yhdistävänä tekijänä Harjulan maahan muuttaneille kohdennetuissa palveluissa on pyrkimys löytää ja tukea yksilön omia henkilökohtaisia tulevaisuuden tavoitteita sekä antaa työkaluja niiden saavuttamiseksi. Pohjimmiltaan on kyse tasavertaisesta ja hyväksyvästä kohtaamisesta. Jokainen meistä tarvitsee ja ansaitsee tulla nähdyksi ja kohdatuksi omana itsenään – ei etnisyytensä, sukupuolensa tai muun ryhmän edustajana. Meidän kaikkien on hyvä tiedostaa avoimesti oma kulttuurimme, toimintatapamme ja ennakkoluulomme sekä peilata niitä kanssaihmisten tilanteisiin. Arjessa ei useimmiten ole olennaisinta tieto, vaan avoin asenne ja valmius kysyä sekä ottaa huomioon toisenlaisia tapoja toimia ja kyseenalaistaa omia totuttuja tapoja.

Käytännön tasolla ryhmissämme korostuu toiminnallisuus ja työelämäläheisyys. Kielenopetuksessa lähtökohta on funktionaalisuus: tavoittelemme tasosta riippuen kykyä vuorovaikutukseen arjessa, opinnoissa ja työelämässä. Kielitaito kehittyy ja vahvistuu käyttämällä kieltä eri tilanteissa. Toiminnallisuus mahdollistaa yhdessä oppimisen ja tekemisen silloinkin, kun kielitaito on vasta kehittymässä ja yhteistä kieltä ei vielä ole.

Viime vuosien aikana olemme kehittäneet aktiivisesti ja tavoitteellisesti erilaisia palveluita ja koulutuksia maahan muuttaneille. Toimintomme ovat löytäneet paikkansa osana alueen palveluverkostoa. Vuoden 2020 aikana ABC-kursseilla ja Minun Suomeni -ryhmissä oli yhteensä 53 osallistujaa: he olivat muuttaneet yhdeksästä eri maasta ja puhuivat ensimmäisenä kielenään kahdeksaa eri kieltä.

Tarjontamme erityisesti maahanmuuttajille:

  • kansalaisopiston suomen kielen kurssit kenelle tahansa
  • ABC-kurssit työikäisille kotoutujille luku- ja kirjoitustaidon oppimiseksi (vuodesta 2018 alkaen)
  • Minun Suomeni -opintoryhmät nuorille kielitaidon & opiskelu- ja työelämätaitojen vahvistamiseksi (vuodesta 2015 alkaen)
  • Työmatka – vahvistuneella osaamisella kohti työelämää -hanke (uusi, alkaa v. 2022)

Erno Hokkanen, projektipäällikkö