Luentosarja

Venäjän Karjalankannas tänään (999907)
27.9.2018–18.10.2018
to klo 18.15–19.45
Harjula-keskus, Tammi-kabinetti
luennoitsijana Milla Hannula
Tarkastelen nykyisen Venäjän Karjalankannaksen identiteettiä. Näkökulmani on uusi ja tärkeä liittyen paljon tutkittuun luovutetun Karjalan teemaan. Kerron miten erityiselle alueelle, valloitetulle ja asukkaista tyhjentyneelle rajamaalle, on viimevuosikymmeninä luotu alueidentiteettiä ja miten tämä on tapahtunut kiinnostavasti mm. käyttäen hyväksi sotia edeltävää suomalaishistoriaa. Aiheeseen liittyy myös venäläisten kotiseutuaktivismi ja toisinajattelu. Luentojen aiheet:
1. ”Jälkiä, kätköjä ja uutta – salaisuuksista valoon”, 2. ”Museoidut karjalaiset – Lenin takavasemmalle”, 3. ”Terijoki, Viipuri ja Käkisalmi tänään” ja 4. ”Uskonnon ilmentymät Kannaksella Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen”. Aineisto koostuu 30 kenttämatkasta, valokuvista, havainnoista ja haastatteluista.