Kysely

HALUATKO OSALLISTUA SETLEMENTTIKYSELYYN?

Kyselyn on laatinut ja sen toteuttaa Setlementtiliitto. Kaikki vastaukset menevät suoraan sinne. Kyselyn tarkoitus on selvittää, millaisia vaikutuksia Setlementtien toiminnalla on siihen osallistuvien ihmisten arkeen, hyvinvointiin ja osallisuuteen. Vastaaminen vie aikaa noin 10 minuuttia. Kysymyksiin vastataan henkilökohtaisen tunnisteen avulla, jotta kysely voidaan myöhemmin toistaa. Vastaajan henkilötiedot eivät tule missään vaiheessa kyselyn laatijoiden tai toiminnan järjestäjien tietoon ja kaikki vastaukset tallentuvat nimettöminä.

Harjulan Setlementin asiakkaana saat tunnisteen ja linkin kyselyyn lähettämällä sähköpostin osoitteeseen leena.makela@harjulan.fi.