Kuntouttava työtoiminta

Harjula tarjoaa kuntouttavaa työtomintaa henkilöille jotka ovat olleet työttöminä pidempään. Kuntouttava työtoiminta parantaa elämänhallintaa ja lisää mahdollisuuksia työllistyä. Kyseessä ei ole työsuhde, vaan tavoitteena on esimerkiksi totuttautua työelämän pelisääntöihin ja jämäköittää omaa elämänhallintaa. Asiakkaat osallistuvat päivittäiseen työntekoon esim. keittiössä, kiinteistöhuollossa, siivouksessa tai kierrätyskeskuksen eri tehtävissä. Lisäksi Harjulassa on Kuntouttavan työtoiminnan paja.

Kuntouttavan pajan päivät koostuvat kättentöistä, atk-taitojen kehittämisestä, työtehtävistä sekä oman elämänhallinnan kehittämisestä. Pajassa asiakkaille tehdään yhdessä ohjaajan kanssa suunnitelma, jonka tavoitteena on päästä takaisin työelämään. Asiakkuuden aikana perehdytään työttömyyden syihin ja etsitään yhdessä ratkaisuja haasteisiin.

Palvelujen tarkoituksena on tukea ja edistää kuntoutujan elämänhallintaa ja osallisuutta. Tavoitteena on rakentaa jokaiselle omanlaista ja -näköistä  polkua kohti osallisuutta ja sosiaalista hyvinvointia.

Kuntouttava työtoimintaa järjestetään asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan osa- tai kokopäiväisesti 1-4 päivänä viikossa 3-24 kuukauden ajan. Toiminnan on oltava tavoitteellista siten, että se parantaa asiakkaan elämänhallintaa ja toimintakykyä, jotta hän voisi työllistyä, hakeutua koulutukseen tai osallistua TE-hallinnon työllistymistä edistäviin palveluihin.

Lisätietoa:
TE-palvelut
THL
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 189/2001

Kysy lisää Harjulan kuntouttavasta työtoiminnasta:

Harjula-keskus:
Paula Lindberg

p. 044 772 5022
paula.lindberg(a)harjulan.fi

Kierrätyskeskus Patina:
Marjut Kinnunen

p. 044 772 5026
marjut.jalo(a)harjulan.fi