Kohtaamistyötä, toimintakykyä ja mahdollisuuksia

21.12.2020

Tänä syksynä Harjulassa on lähdetty kehittämään toiminta- ja työkykyä edistävien palveluiden palvelukokonaisuutta. Palvelukokonaisuudessa ovat mukana kuntouttava työtoiminta sekä hankerahoituksella toimivat Olopiste, OmaKamu, Askel, Minun Suomeni ja kiusaamisasioiden tuki- ja neuvontakeskus Valopilkku. Toiminta- ja työkykyä edistävien palvelujen puitteissa ohjataan, valmennetaan ja koulutetaan työttömiä, työttömyysuhan alaisia, maahanmuuttajia ja muita erityisryhmiä. Näitä palveluja tarjotaan asiakkaille yksittäisinä palveluina, mutta sen lisäksi niistä voidaan koota erilaisia palveluketjuja.

”Setlementtityö on alusta asti perustunut samoihin kestäviin arvoihin, joista tärkein on tieto yhteisöllisyyden ihmistä voimistavasta vaikutuksesta. Työtämme ohjaavat yksilön kunnioitus, erilaisuuden hyväksyminen, luottamus ihmisiin, tasa-arvon vaaliminen sekä heikompien auttaminen.” (Setlementtiliitto 2020.) Paikalliset Setlementit kuten Harjulan Setlementti etsivät jatkuvasti uusia tapoja tehdä sosiaalista työtä, erityisesti niillä alueilla, joilla mikään muu taho ei vielä toimi tai tuota palveluja. Harjulan Setlementin tavoitteena on tukea ihmisen hyvää elämää tarjoamalla hyvinvointia, terveyttä ja toimintaa yhteisöllisyyden, yhdenvertaisuuden ja lähimmäisyyden arvoihin pohjautuen.

Kokonaisuudessa mukana olevien palvelujen tavoitteena on lisätä alueen ihmisten hyvinvointia ja osallisuutta sekä kehittää ja uudistaa palveluita sekä toimintaa yhteiseksi hyödyksi. Hankkeiden avulla kehitetään uudenlaisia toimintoja ja vaihtoehtoisia yhteiskunnallisia palveluita hyvinvointijärjestelmän palvelujen aukkokohtiin. Näin varmistetaan, että apua tarvitsevat ihmiset saavat tarvetta vastaavia, oikea-aikaisia ja toimivia palveluita.

Vahvuutena Harjulassa on työn pitkän perinteen vuoksi kohderyhmän hyvä tuntemus, laaja kosketuspinta erilaisiin ihmisiin ja vahva ammatillinen osaaminen. Setlementtityön sekä palvelukokonaisuuden tausta-ajatuksena on edistää yhdenvertaisuutta, moniarvoisuutta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Yhteisenä työotteena ovat yksilön kunnioitus, moninaisuuden arvostaminen, heikoimpien tukeminen sekä kaiken pohjana luottamus ihmisiin ja heidän voimavaroihinsa.

Yksi palvelujen tärkeimmistä tehtävistä on sosiaalisen pääoman tuottaminen. Työ on yksilöllistä ja tarvelähtöistä toimintaa, joka mahdollistaa asiakkaille osallisuuden ja toimijuuden kokemuksia, lievittää yksinäisyyttä, lisää vertaisuutta sekä tiivistää yhteisöllisyyttä. Lisäksi se mahdollistaa matalan kynnyksen tukea, apua, neuvontaa, kohtaamisia, keskusteluja, vertaisuutta, harrastuksia, virikkeitä ja palveluita.

Tarkempaa tietoa palveluista löydät osoitteesta: https://harjulan.fi/toimintakykya-ja-mahdollisuuksia/

Ollaan yhdessä rohkeasti ihmisen puolella.

Outi Jokinen, valmentaja
Harjulan Setlementti ry