Kasvussa on itua!

28.4.2021

Otsikko on Harjulan päiväkotien ympäristökasvatusprojektin tunnuslause. Lasten hyvä kasvu on
meidän työtämme ja meillä kasvussa on itua. Projektillamme olemme mukana Lahden ympäristöpääkaupunkivuoden teemoissa.

Sekä Lounaan että Niemen päiväkodit ovat mukana projektissa. Päiväkodeissa järjestetään
toukokuun aikana puutarhapäivät, jolloin lapset, vanhemmat ja henkilökunta rakentavat yhteistä
ruukkupuutarhaa kauden hyöty- ja koristekasveista. Puutarhoja hoidetaan kesän ajan lasten kanssa
ja loppukesästä päästään korjaamaan satoa ja nauttimaan oman maan antimista sadonkorjuujuhlissa.
Luontoa tuodaan näin osaksi lasten päivittäistä toimintaympäristöä, opimme yhdessä miten kasvit
kasvavat ja kypsyvät syötävään muotoon ja samalla saamme pihapiireihimme lisää värejä ja
viihtyisyyttä. 

Projektiin kuuluu oleellisena osana myös luonnon tutkiminen sekä sen suojelemisen ja kestävän
kehityksen teemat. Rikastutamme lasten kanssa tehtäviä luontoretkiä eri tavoin ja käytämme
toiminnan apuna uusia ja tuoreita sekä jo hyväksi koettuja luontokasvatuksen menetelmiä. Haemme
vinkkejä koulutuksista ja teemaan liittyviltä varhaiskasvatuksen sivustoilta. Syksyllä toivomme
saavamme vieraiksemme Metsänkeijun ja Messi Menninkäisen eli Salpakierto Oy:n
ympäristökasvattajan luonto- ja kierrätyskaverit.

Luonto, erityisesti metsä, on myös leikkipaikka parhaimmillaan. Tuttu lähimetsä on kuin toinen
piha päiväkodin ryhmille, sinne palataan seikkailemaan ja leikkimään aina uudelleen. Metsäluonto
tarjoaa mahtavat mahdollisuudet lasten liikkumiseen ja mielikuvituksellisiin leikkeihin. Tähän
molempien päiväkotiemme lähiympäristöt tarjoavat oivalliset mahdollisuudet.

Haluamme tukea lasten luontosuhdetta ja herättää lapsia ajattelemaan sen suojeluun ja kestävään
käyttöön liittyviä asioita – tietenkin alle kouluikäisten kehitysvaiheeseen sopivalla tavalla. Kaikista
lapsista ei ole tarkoitus kasvaa maailmaa mielipiteillään ravistelevia ilmastoaktivisteja, vaan
tärkeintä on antaa lapsille mahdollisuus tutustua ympäröivään luontoon, opettaa arvostamaan ja
kunnioittamaan sitä ja löytää omanlaisia tapoja nauttia sen monimuotoisuudesta.  Lapset ovat
luonnostaan uteliaita ja kiinnostuneita ympäristöstään. Meidän kasvattajien tehtävänä on tarjota
lapsille monipuolisia mahdollisuuksia luoda ja kehittää omaa suhdettaan luontoon.  

”Luontosuhde lähtee pienestä. Kun saamme lapsena kasvattajiltamme lahjaksi innostuneen,
ihailevan, tutkivan ja ihmettelevän suhteen luontoon, olemme saaneet yhden maailman parhaista
lahjoista.” (Metsäemon blogi 9.1.2020)