TAIDE- JA TAITOAINEIDEN OSAAMISPERUSTEISET KURSSIT

Kansalaisopistot voivat järjestää myös osaamisperusteisesti toteutettuja kursseja, joiden suoritustiedot voidaan opiskelijan suostumuksella viedä osaksi kansallista, eri koulutusasteiden opintosuoritukset ja tutkintotiedot sisältävää Koski-tietovarantoa. Näin asiakkaan on mahdollista hyödyntää myös kansalaisopistoissa hankittua osaamista. Osaamisperusteinen kurssi edellyttää, että koulutus on kuvattu osaamisperusteisesti, kurssin laajuus on ilmaistu opintopisteinä ja osaaminen on arvioitu. Nyt sinullakin on mahdollisuus osallistua osaamisperusteisille kursseille ja saada siitä arviointi. Osaamisperusteiselle kurssille voi osallistua myös ilman arviointia.

Ilmoittautuminen lukuvuoden 2024-2025 kursseille alkaa 12.8. klo 8:00.

Kurssinumero on linkki, josta pääset suoraan Hellewin ilmoittautumissivulle.

Kuvataiteet

10 kaatomaalaustekniikkaa (OP) (110367) Opintopiste
19.9.2024­–28.11.2024
to klo 17.00–19.30
30 tuntia / 68 €
Kuvataidetila Onnela, Lounaanktu 3
Katriina Uski
Opiskelija tekee kymmenen maalausta käyttäen eri kaatomaalaustekniikoita ja välineitä. Hän osaa sekoittaa värit, ohentaa maalin tekniikalle sopivaksi ja tekee sopivan maalin määrän suhteessa kanvaasin kokoon. Hän osaa kierrättää maalijätteet oikein.
Ilmoittautuneille lähetämme kurssikirjeessä ohjeet hankittavista materiaaleista, kuten kanvaaseista ja akryylimaaleista (arvio n. 100 €). HUOM! Ilmoittautuminen kurssille viimeistään 6.9.2024. Kurssi on osaamisperusteinen. Opiskelija voi suostumuksen antaessaan saada hyväksytystä suorituksesta yhden opintopisteen ja suoritusmerkinnän omaan opintopolkuunsa. Opiskelijan suoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Arviointi perustuu opiskelijan suullisesti tai kirjallisesti tekemään itsearviointiin ja opettajan havainnointiin. Kurssille voi osallistua myös ilman arviointia.

Tekstiilityöt

Vaatetusompelu A (OP) (110445) 4 opintopistettä
4.9.2024–4.12.2024                   
8.1.2025–16.4.2025
ke klo 9.00–12.15
108 tuntia / 203 € (tai 98 € syksy ja 108 € kevät)
Harjulan Taitola, Lounaankatu 3
Tarja Härkönen
Kurssilla valmistetaan vaatteita opiskelijoiden toiveiden ja taitojen mukaisesti. Tavoitteena on, että kurssin päätyttyä opiskelija osaa valita oikean kaavakoon, jäljentää kaavat, valita sopivan kankaan valitsemaansa malliin, tehdä leikkuusuunnitelman kankaalle, leikata kankaan sopivin saumavaroin ja ommella vaatteen valmiiksi. Kurssilla opetellaan myös pienten kaavakuosittelujen tekoa sekä ompelun yksityiskohtia. Kurssilla myös korjataan ja muodistetaan vanhoja vaatteita tai ommellaan vanhasta uutta. Näin pyritään pidentämään vaatteiden käyttöikää ja vähentämään tekstiilijätettä. Kurssi on osaamisperusteinen. Opiskelija voi suostumuksen antaessaan saada hyväksytystä suorituksesta neljä opintopistettä ja suoritusmerkinnän omaan opintopolkuunsa. Opiskelijan suoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Arviointi perustuu opettajan havaintoihin ja opiskelijan itsearviointiin. Kurssille voi osallistua myös ilman arviointia.

Vaatetusompelu B (OP) (110446) 4 opintopistettä
5.9.2024–5.12.2024
9.1.2025–17.4.2025
to klo 13.00–16.15
108 tuntia / 203 € (tai 98 e syksy ja 105 € kevät)
Harjulan Taitola, Lounaankatu 3
Tarja Härkönen
Sisältö kuten kurssilla 110445.

Vaatetusompelu C (OP) (110447) 3 opintopistettä
5.9.2024–5.12.2024
9.1.2025–24.4.2025
to klo 18.00–20.30
81 tuntia / 170 € (tai 82 € syksy ja 88 € kevät)
Harjulan Taitola, Lounaankatu 3
Tarja Härkönen
Sisältö kuten kurssilla 110445. HUOM! Tunteja ei pidetä 17.4.2025!