OSAAMISPERUSTEISET KURSSIT

Kansalaisopistot voivat järjestää myös osaamisperusteisesti toteutettuja kursseja, joiden suoritustiedot voidaan opiskelijan suostumuksella viedä osaksi kansallista, eri koulutusasteiden opintosuoritukset ja tutkintotiedot sisältävää Koski-tietovarantoa. Näin asiakkaan on mahdollista hyödyntää myös kansalaisopistoissa hankittua osaamista. Osaamisperusteinen kurssi edellyttää, että koulutus on kuvattu osaamisperusteisesti, kurssin laajuus on ilmaistu opintopisteinä ja osaaminen on arvioitu. Nyt sinullakin on mahdollisuus osallistua osaamisperusteisille kursseille ja saada siitä arviointi. Osaamisperusteiselle kurssille voi osallistua myös ilman arviointia.

Ilmoittautuminen lukuvuoden 2024-2025 kursseille alkaa 12.8. klo 8:00.

Kurssinumero on linkki, josta pääset suoraan Hellewin ilmoittautumissivulle.

Liikunta

Hyvinvointisuunnitelmasi 2025 (830127) 1 opintopiste
10.1.2025–4.4.2025
pe klo 14.00–15.30
27 tuntia / 83 € (sis. InBody-mittauksen)
Harjula-keskus, luento- ja liikuntatilat
Elina Kämppi
Tällä kurssilla tarkastellaan terveystottumuksia ja elintapoja sekä yleisiä terveyssuosituksia mm. terveysliikunnan ja sen osa-alueiden, ravinnon, unen, mielen hyvinvoinnin ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin osalta. Näiden tarkastelujen pohjalta rakennetaan oma henkilökohtainen hyvinvointisuunnitelma ja kokeillaan erilaisia liikuntamuotoja. Joka toinen kerta keskitytään hyvinvointiin teemakeskustelun kautta ja joka toinen kerta liikutaan kokeillen erilaisia liikuntamuotoja toiveiden mukaan (mm. kuntosali, ulkoliikunta). Kurssin aikana sinulla on yksi henkilökohtainen tapaaminen liikuntaneuvojan kanssa. Kurssin suoritettuasi osaat peilata omia elintapoja suhteessa yleisiin suosituksiin ja osaat rakentaa itsellesi hyvinvointisuunnitelman. Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Voit osallistua kurssille myös ilman arviointia. Sopii kaikille ikään katsomatta.

Kuvataiteet

10 kaatomaalaustekniikkaa (OP) (110367) Opintopiste
19.9.2024­–28.11.2024
to klo 17.00–19.30
30 tuntia / 68 €
Kuvataidetila Onnela, Lounaanktu 3
Katriina Uski
Opiskelija tekee kymmenen maalausta käyttäen eri kaatomaalaustekniikoita ja välineitä. Hän osaa sekoittaa värit, ohentaa maalin tekniikalle sopivaksi ja tekee sopivan maalin määrän suhteessa kanvaasin kokoon. Hän osaa kierrättää maalijätteet oikein.
Ilmoittautuneille lähetämme kurssikirjeessä ohjeet hankittavista materiaaleista, kuten kanvaaseista ja akryylimaaleista (arvio n. 100 €). HUOM! Ilmoittautuminen kurssille viimeistään 6.9.2024. Kurssi on osaamisperusteinen. Opiskelija voi suostumuksen antaessaan saada hyväksytystä suorituksesta yhden opintopisteen ja suoritusmerkinnän omaan opintopolkuunsa. Opiskelijan suoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Arviointi perustuu opiskelijan suullisesti tai kirjallisesti tekemään itsearviointiin ja opettajan havainnointiin. Kurssille voi osallistua myös ilman arviointia.

Tekstiilityöt

Vaatetusompelu A (OP) (110445) 4 opintopistettä
4.9.2024–4.12.2024                   
8.1.2025–16.4.2025
ke klo 9.00–12.15
108 tuntia / 203 € (tai 98 € syksy ja 108 € kevät)
Harjulan Taitola, Lounaankatu 3
Tarja Härkönen
Kurssilla valmistetaan vaatteita opiskelijoiden toiveiden ja taitojen mukaisesti. Tavoitteena on, että kurssin päätyttyä opiskelija osaa valita oikean kaavakoon, jäljentää kaavat, valita sopivan kankaan valitsemaansa malliin, tehdä leikkuusuunnitelman kankaalle, leikata kankaan sopivin saumavaroin ja ommella vaatteen valmiiksi. Kurssilla opetellaan myös pienten kaavakuosittelujen tekoa sekä ompelun yksityiskohtia. Kurssilla myös korjataan ja muodistetaan vanhoja vaatteita tai ommellaan vanhasta uutta. Näin pyritään pidentämään vaatteiden käyttöikää ja vähentämään tekstiilijätettä. Kurssi on osaamisperusteinen. Opiskelija voi suostumuksen antaessaan saada hyväksytystä suorituksesta neljä opintopistettä ja suoritusmerkinnän omaan opintopolkuunsa. Opiskelijan suoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Arviointi perustuu opettajan havaintoihin ja opiskelijan itsearviointiin. Kurssille voi osallistua myös ilman arviointia.

Vaatetusompelu B (OP) (110446) 4 opintopistettä
5.9.2024–5.12.2024
9.1.2025–17.4.2025
to klo 13.00–16.15
108 tuntia / 203 € (tai 98 e syksy ja 105 € kevät)
Harjulan Taitola, Lounaankatu 3
Tarja Härkönen
Sisältö kuten kurssilla 110445.

Vaatetusompelu C (OP) (110447) 3 opintopistettä
5.9.2024–5.12.2024
9.1.2025–24.4.2025
to klo 18.00–20.30
81 tuntia / 170 € (tai 82 € syksy ja 88 € kevät)
Harjulan Taitola, Lounaankatu 3
Tarja Härkönen
Sisältö kuten kurssilla 110445. HUOM! Tunteja ei pidetä 17.4.2025!

Kielet

Suomen perusasiat maahanmuuttajille 1 (OP) (120191) 3 opintopistettä
ti 3.9.2024–26.11.2024 ja ke 4.9.2024–27.11.2024
ti 7.1.2025–15.4.2025 ja ke 8.1.2025–16.4.2025
ti klo 16.30–18.00
ke klo 18.10–19.40
104 tuntia / 115 €
Harjula-keskus, luokka 2
Irina Gorodtsova
Kurssi sopii sekä työssäkäyville että työttömille maahanmuuttajille. Kurssille voi osallistua vaikka ei osaa suomen kieltä, mutta osaa lukea omalla kielellä. Kurssilla tehdään kuuntelu-, keskustelu- ja kirjoitusharjoituksia. Kurssin tärkeä tavoite on tukea aktiivista työssä pärjäämistä. Taitotaso  kurssin alussa A1 ja tavoitteena kurssin lopussa A2.1. Kurssilla käytetään opettajan laatimaa materiaalia ja oppikirjana Suomen mestari 1 (Finn Lectura).
Kurssi on osaamisperusteinen. Opiskelija voi suostumuksen antaessaan saada hyväksytystä suorituksesta kolme opintopistettä ja suoritusmerkinnän omaan opintopolkuunsa. Opiskelijan suoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty ja täydennetään kielitaitotason asteikolla. Arvioinnissa opettaja havainnoi opiskelijan työskentelyä, tarvittaessa tekee testit ja haastattelee häntä kurssin aikana ja lopussa. Arvioinnin perusteena testit: puhuminen, kirjoittaminen, kuunteleminen ja ymmärtäminen. Kurssille voi osallistua myös ilman arviointia.

Suomen kieleen tutustuminen jatkuu 2  (OP) (120192)  3 opintopistettä
ti 3.9.2024–29.11.2024 ja to 5.9.2024–28.11.2024
ti 7.1.2025–15.4.2025 ja to  9.1.2025–10.4.2025
ti klo 18.15–19.45
to 18.45–20.15 virtuaaliluokka
102 tuntia / 115 €
Harjula-keskus, luokka 2
Irina Gorodtsova
Jatketaan ja syvennetään tutustumista suomen kulttuuriin, harjoitellaan kielen rakenteita ja jokapäiväisiin tilanteisiin liittyvää sanastoa. Kurssi sopii henkilöille, joilla on halua parantaa suomen kielen taitoja ja edetä eteenpäin. Kurssilla käytetään opettajan laatimaa materiaalia ja oppikirjana Suomen mestari 2 (Finn Lectura). Taitotaso kurssin alussa A2.1 ja tavoitteena  kurssin lopussa A3.3.
Kurssi on osaamisperusteinen. Opiskelija voi suostumuksen antaessaan saada hyväksytystä suorituksesta kolme opintopistettä ja suoritusmerkinnän omaan opintopolkuunsa. Opiskelijan suoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty ja täydennetään kielitaitotason asteikolla. Arvioinnissa opettaja havainnoi opiskelijan työskentelyä, tarvittaessa tekee testit ja haastattelee häntä kurssin aikana ja lopussa. Arvioinnin perusteena on testit: puhuminen, kirjoittaminen, kuunteleminen ja ymmärtäminen. Kurssille voi osallistua myös ilman arviointia.

Italia 1 (OP) (120841) 2 opintopistettä
3.9.2024–26.11.2024
7.1.2025–22.4.2025
ti klo 18.45–20.15
54 tuntia / 108 €
Harjula-keskus, luokka 1
Susanna Vainionpää
Italian alkeiskurssilla tavoitteena on tutustua italian kielen perusteisiin, osata kertoa itsestään ja arkipäivästään, selvitä arkielämän tilanteissa mm. ostoksilla, ravintolassa, hotellissa ja lipun ostossa sekä ymmärtää helpohkoa puhetta. Opintojaksolla työskennellään myös pareittain ja ryhmässä sekä tehdään kuunteluharjoituksia. Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole aiemmin opiskelleet italian kieltä. Oppikirjana Bella Vista 1 (Sanoma Pro).
Kurssi on osaamisperusteinen. Opiskelija voi suostumuksen antaessaan saada hyväksytystä suorituksesta kaksi opintopistettä ja suoritusmerkinnän omaan opintopolkuunsa. Opiskelijan suoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Arviointi tapahtuu siten, että opettaja havainnoi opiskelijan työskentelyä ja haastattelee häntä kurssin aikana ja lopussa.