Kielet

Kielten opiskelussa pyritään eriasteisen kielitaidon saavuttamiseen. Tavoitteena on peruskieliopin tuntemus, riittävä sanavarasto ja käytännön kielitaito, jolla selviää erilaisissa arkielämän tilanteissa. Voit aloittaa nollapisteestä, palauttaa mieleesi jo aiemmin oppimaasi tai ylläpitää kielitaitoasi keskusteluryhmissä.

Kielten tasoryhmät: 1-taso on alkeisryhmä (ei edellytä ennakkotietoja ao. kielestä), 2-taso n. vuoden kieltä lukeneille jne. Kirjaimet (A, B, C) viittaavat rinnakkaisryhmiin. Jos valitsemasi kurssi osoittautuu vääräntasoiseksi, voit vaihtaa ryhmää. Kysy neuvoa opettajaltasi! Oppikirjan voit hankkia vasta sitten, kun olet löytänyt itsellesi sopivan kurssin. Ensimmäisellä kokoontumiskerralla riittävät muistiinpanovälineet. Oppikirjan ja muun oppimateriaalin opiskelijat hankkivat itse.

Kurssinumero on linkki, josta pääset suoraan Hellewin ilmoittautumissivulle. 

 

English for Beginners – englannin kielen alkeiskurssi (120358)
6.9.2022–29.11.2022
10.1.2023–18.4.2023
ti klo 14.30–16.00
52 tuntia / 89 €
Harjula-keskus, luokka 3
Teemu Virtanen
Kurssi soveltuu oppilaille, jotka eivät ole opiskelleet englantia tai kokevat osaavansa kieltä välttävästi. Kurssilla opetellaan perussanastoa ja kielioppia sekä vahvistetaan omaa luottamusta käyttää kieltä helposti arjen eri tilanteissa. Oppikirjana English for You, too! Book 1 (Otava) ja opettajan laatima materiaali.

Brush Up Your English – kohenna englannin kielen taitojasi (120359)
6.9.2022–29.11.2022
10.1.2023–18.4.2023
ti klo 13.00–14.30
52 tuntia / 89 €
Harjula-keskus, luokka 3
Teemu Virtanen
Englannin kielen kurssi niille, jotka ovat opiskelleet kieltä aikaisemmin, mutta kokevat taitojensa jo ruostuneen. Kurssilla palautellaan mieliin kielen käyttö, tärkeimmät kieliopin kohdat ja arkielämässä tarvittava sanasto. Kurssilla pyritään vahvistamaan kielitaitoa kohti toimivaa kommunikaatiota ja vahvistaa uskallusta käyttää kieltä eri tilanteissa. Opettajan laatima materiaali.

English Easy Communication – englannin kielen helppo keskustelukurssi (120360)
6.9.2022–29.11.2022
10.1.2023–18.4.2023
ti klo 9.30–11.00
52 tuntia / 89 €
Harjula-keskus, luokka 3
Teemu Virtanen
Englannin kielen keskustelukurssi, jossa luodaan pohja sujuvalle keskustelulle ja rohkaistaan oppilaita käyttämään kieltä arjen eri tilanteissa. Kurssilla käydään läpi myös kieliopin tärkeimmät kohdat ja opetellaan keskusteluun liittyvää sanastoa ja ilmaisuja. Kurssi soveltuu hyvin oppilaille, jotka osaavat kohtuullisesti kieltä, mutta eivät välttämättä uskalla käyttää sitä tarvittaessa. Kurssilla käytössä opettajan laatima materiaali.

Catching Up – Brush Up Your Communication Skills (120361)
6.9.2022–29.11.2022
10.1.2023–18.4.2023
ti klo 11.00–12.30
52 tuntia / 89 €
Harjula-keskus, luokka 3
Teemu Virtanen
Englannin kielen keskustelukurssi niille oppilaille, joilla on jo kokemusta keskustelukursseista ja omaavat riittävän kielitason melko sujuvaan keskusteluun. Täydellinen kielitaito ei ole vaatimuksena, koska kurssin opettaja on suomenkielinen. Kurssilla käydään läpi tarpeellista kielioppia ja sanastoa. Oppikirjana Catching Up – English for Conversation Classes (Finn Lectura).

Matkailu englanti (120362)
6.9.2022–29.11.2022
10.1.2023–18.4.2023
ti klo 9.45–11.15
52 tuntia / 89 €
Harjula-keskus, luokka 1
Marina Blomberga
Mielenkiintoinen ja innostava oppikirja auttaa kehittämään keskustelutaitoa. Tällä kurssilla laajennamme sanavarastoa ja perehdymme kielen rakenteisiin erityisesti suullista kielitaitoa aktivoivin harjoituksin. Kurssi soveltuu 6–7 vuotta kieltä kansalaisopistossa opiskelleille tai vastaavat taidot omaaville. Oppikirjana Everyday English 4 (Finn Lectura), jota jatkamme kappaleesta 5.

 

kielet- kansanopisto

Espanjan alkeet 1 (120795)
7.9.2022–30.11.2022

11.1.2023–19.4.2023
ke klo 16.30–18.00
50 tuntia / 86 €
Harjula-keskus, luokka 2
Maria Josefa Gonzalez
Tervetuloa aloittamaan espanjan kielen opinnot! Tällä kurssilla opimme monipuolisesti kielen ja kulttuurin sanastoa ja fraaseja! Oppikirjana ¿Qué Tal? 1 (Sanoma Pro).

Espanja 7 (120796)
6.9.2022–29.11.2022
10.1.2023–18.4.2023
ti klo 16.00–17.30
52 tuntia / 89 €
Harjula-keskus, luokka 2
Maria Josefa Gonzalez
Tervetuloa jatkamaan espanjan kielen opintoja! Tällä kurssilla kartutamme sanavarastoa erilaisin tehtävin ja keskustelemalla. Kurssi soveltuu noin 5–6 vuotta kieltä kansalaisopistossa opiskelleille tai vastaavat tiedot omaaville. Opettajan laatima materiaali.

 


Italia 2 (120834)
6.9.2022–29.11.2022
10.1.2023–18.4.2023
ti klo 17.00–18.30
52 tuntia / 89 €
Harjula-keskus, luokka 1
Susanna Vainionpää
Tällä kurssilla jatkamme italian kielen opintoja mukavan oppikirjan parissa ja harjoittelemme käytännön tilanteita, käymme läpi kielioppia ja teemme kuunteluharjoituksia. Kurssi sopii noin vuoden kieltä kansalaisopistossa opiskelleille tai vastaavat tiedot omaaville. Oppikirjana Bella Vista 1 (Sanoma Pro), jota jatkamme kappaleesta 8.

Italia 4 (120835)
6.9.2022–29.11.2022

10.1.2023–18.4.2023
ti klo 18.45–20.15
52 tuntia / 89 €

Harjula-keskus, luokka 1
Susanna Vainionpää
Tällä kurssilla teemme matkaa Italiaan mielenkiintoisen oppikirjan parissa. Teemme paljon käytännön keskusteluharjoituksia unohtamatta kuitenkaan kielioppia ja kuunteluharjoituksia. Kurssi soveltuu noin 3 vuotta kieltä kansalaisopistossa opiskelleille tai vastaavat tiedot omaaville. Oppikirjana Bella Vista 2 (Sanoma Pro)

 

Opetushallitus on myöntänyt Harjulan kansalaisopistolle opintosetelirahaa, jota käytämme suomen kielen kurssien tukemiseen.

Nämä kurssit toteutetaan hybridimallina eli osallistujalla on mahdollisuus osallistua kurssille Harjulan luokkatilassa tai virtuaalisesti.

Suomea maahanmuuttajille 2 (120177)
6.9.2022–29.11.2022
10.1.2023–18.4.2023
ti klo 12.00–13.30
52 tuntia / 65 € 
Harjula-keskus, luokka 1 tai virtuaaliluokka
Irina Gorodtsova
Kurssi sopii henkilöille, jotka haluavat parantaa suomen kielen alkeita. Opiskelussa syvennytään suomalaiseen kulttuuriin, harjoitellaan suomen kielen perusrakenteita ja jokapäiväisiin tilanteisiin liittyvää sanastoa. Kurssilla käytetään opettajan laatimaa materiaalia ja oppikirjana ”NO NIIN!” Suomea aikuisille 1 (Susanne Gerstler & Hanna Aho).

Suomen perusasiat työssäkäyville maahanmuuttajille (120179)
ti 6.9.2022–29.11.2022 ja to 8.9.2022–1.12.2022

ti 10.1.2023–18.4.2023 ja to 12.1.2023–20.4.2023
ti klo 17.30–19.00
to klo 18.10–19.40
Harjula-keskus, luokka 1 tai virtuaaliluokka
102 tuntia / 100 €
Irina Gorodtsova
Kurssi sopii työssäkäyville maahanmuuttajille. Kerrataan alkeita ja siirrytään eteenpäin kieliopinnoissa. Harjoitellaan arkielämään ja työtilanteisiin liittyvää sanastoa sekä kielen perusrakenteita. Tutustutaan suomalaiseen työkulttuuriin. Harjoitellaan puhetilanteita, joissa maahanmuuttajan on pärjättävä töissä. Kurssi sisältää kuuntelu-, keskustelu- ja kirjoitusharjoituksia. Tärkeänä tavoitteena on tukea aktiivista työssä pärjäämistä. Opettajan laatima materiaali ja oppikirja valitaan yhdessä ryhmäläisten kanssa. HUOM! Tuntia ei pidetä 6.4.2023!