Kielet

Kielten opiskelussa pyritään eriasteisen kielitaidon saavuttamiseen. Tavoitteena on peruskieliopin tuntemus, riittävä sanavarasto ja käytännön kielitaito, jolla selviää erilaisissa arkielämän tilanteissa. Voit aloittaa nollapisteestä, palauttaa mieleesi jo aiemmin oppimaasi tai ylläpitää kielitaitoasi keskusteluryhmissä.

Kielten tasoryhmät: 1-taso on alkeisryhmä (ei edellytä ennakkotietoja ao. kielestä), 2-taso n. vuoden kieltä lukeneille jne. Kirjaimet (A, B, C) viittaavat rinnakkaisryhmiin. Jos valitsemasi kurssi osoittautuu vääräntasoiseksi, voit vaihtaa ryhmää. Kysy neuvoa opettajaltasi! Oppikirjan voit hankkia vasta sitten, kun olet löytänyt itsellesi sopivan kurssin. Ensimmäisellä kokoontumiskerralla riittävät muistiinpanovälineet. Oppikirjan ja muun oppimateriaalin opiskelijat hankkivat itse.

Kurssinumero on linkki, josta pääset suoraan Hellewin ilmoittautumissivulle.

English is fun – matka kielen alkeisiin (120340)

HUOM! Muuttunut aika
31.8.2020–7.9.2020 ma ja
15.9.2020 – 24.11.2020
12.1.2021 – 20.4.2021
ti klo 9.30–11.00

50 tuntia / 82 €
Harjula-keskus, luokka 3
Teemu Virtanen
Kurssi vie sinut englannin kielen alkeisiin ja opettaa sinut käyttämään kieltä arkielämässä. Opiskelu tapahtuu turvallisessa ympäristössä ja hyvässä seurassa. Kurssi sopii myös niille, jotka ovat joskus opiskelleet kieltä, mutta kenties unohtaneet sen. Oppikirjana English for You, too! Book 1 (Otava).

Englanti 4 (120344)
1.9.2020–24.11.2020
12.1.2021–20.4.2021
ti klo 13.00–14.30
52 tuntia / 85 €
Harjula-keskus, luokka 3
Teemu Virtanen
Kurssilla tutustutaan amerikanenglantiin ja maan kulttuuriin, mutta samalla käydään läpi eroja brittienglannin ja amerikan kielen välillä. Amerikanenglanti on median ja globalisaation kautta tullut valta-asemaan, ja kurssilla pääset tutustumaan tarkemmin miten se eroaa meidän ns. koulukielestämme. Kurssilla käydään myös läpi maan kulttuuria, viihdettä ja matkailua. Kurssi soveltuu noin 3–4 vuotta kieltä opiskelleille tai vastaavat taidot omaaville. Oppikirjana English for You, too! Book  (Otava).

Catching Up – kohti sujuvaa kommunikaatiota (120347)
1.9.2020–24.11.2020
12.1.2021–20.4.2021
ti klo 11.00–12.30
52 tuntia / 85 €
Harjula-keskus, luokka 3
Teemu Virtanen
Koet osaavasi englantia kohtuullisen hyvin, mutta haluat kehittyä ja rohkaistua keskustelijana. Kurssilla kehityt kielen hallinnassa kommunikaation kautta ja opit tekemään myös luovia tehtäviä vieraalla kielellä turvallisessa ja viihtyisässä ympäristössä suomenkielisen opettajan kanssa. Kurssi soveltuu noin 5 vuotta kieltä opiskelleille tai vastaavat taidot omaaville. Oppikirjana Catching  Up – English for conversation classes (Fin Lectura).

Matkailu englanti (120348)
1.9.2020–24.11.20200
12.1.2021–20.4.2021
ti klo 9.45–11.15
52 tuntia / 85 €
Harjula-keskus, Vaahtera-kabinetti
Marina Blomberga
Oppikirjan innostavat tekstit ja monipuoliset harjoitukset vievät sinut sujuvaan viestintään englannin kielellä. Tällä kurssilla laajennamme sanavarastoa ja perehdymme kielen rakenteisiin erityisesti suullista kielitaitoa aktivoivin harjoituksin. Kurssi soveltuu 6–7 vuotta kieltä kansalaisopistossa opiskelleille tai vastaavat tiedot omaaville. Oppikirjana Destinations 4 (Otava), kappaleesta 5 eteenpäin.

Espanjan alkeet 1 (120782)
31.8.2020–23.11.2020

11.1.2021–19.4.2021
ma klo 16.30–18.00
50 tuntia / 82 €
Harjula-keskus, luokka 2
Maria Josefa Gonzalez
Tervetuloa aloittamaan espanjan kielen opinnot! Tällä kurssilla opimme monipuolisesti kielen ja kulttuurin sanastoa ja fraaseja! Oppikirjana ¿Qué Tal? 1 (Sanoma Pro).

Espanja 5 (120783)
1.9.2020–24.11.2020
12.1.2021–20.4.2021
ti klo 16.30–18.00
52 tuntia / 85 €
Harjula-keskus, luokka 2
Maria Josefa Gonzalez
Tervetuloa jatkamaan espanjan kielen opintoja! Tällä kurssilla kartutamme sanavarastoa erilaisin tehtävin ja keskustelemalla. Kieliopissa käsittelemme imperfektiä, preteritiä ja verbejä. Kurssi soveltuu noin 4 vuotta kieltä kansalaisopistossa opiskelleille tai vastaavat tiedot omaaville. Oppikirjana ¿Qué Tal? 1 (Sanoma Pro) loppuun ja aloitamme ¿Qué Tal? 2 (Sanoma Pro).

Italia 2 (120826)
1.9.2020–24.11.2020

kielet - kieliopinnot - kansalaisopisto

12.1.2021–20.4.2021
ti klo 18.45–20.15
52 tuntia / 85 €
Harjula-keskus, luokka 1

Susanna Vainionpää
Tervetuloa jatkamaan italian kielen opintoja. Harjoittelemme käytännön tilanteita, käymme läpi kielioppia ja teemme keskustelu- ja kuunteluharjoituksia. Kurssi soveltuu noin vuoden kansalaisopistossa kieltä opiskelleille tai vastaavat tiedot omaaville. Oppikirjana Bella Vista 1 (Sanoma Pro), jota jatkamme kappaleesta 5.

Italia 4 (120827)
3.9.2020–26.11.2020
7.1.2021–22.4.2021
to klo 18.45–20.15
52 tuntia / 85 €
Harjula-keskus, luokka 1
Susanna Vainionpää
Jatkamme italian opiskelua monipuolisen oppikirjan parissa ja harjoittelemme käytännön tilanteita unohtamatta kielioppia. Teemme usein myös kuunteluharjoituksia. Kurssi soveltuu noin 3 vuotta kieltä kansalaisopistossa opiskelleille tai vastaavat tiedot omaaville. Oppikirjana Bella Vista 2 (Sanoma Pro), jota jatkamme kappaleesta 3. HUOM! Tuntia ei pidetä 1.4.2021!

Opetushallitus on myöntänyt Harjulan kansalaisopistolle opintosetelirahaa, jota käytämme suomen kielen kurssien tukemiseen.

Suomea maahanmuuttajille 2 (120162)
1.9.2020–24.11.2020
12.1.2021–20.4.2021
ti klo 14.00–15.30
52 tuntia / 60 €  
Harjula-keskus, Tammi-kabinetti
Irina Gorodtsova
Kurssi sopii henkilöille, jotka haluavat parantaa suomen kielen alkeita. Opiskelussa syvennytään suomalaiseen kulttuuriin, harjoitellaan kielen perusrakenteita ja jokapäiväisiin tilanteisiin liittyvää sanastoa. Kurssilla käytetään opettajan laatimaa materiaalia ja oppikirja valitaan yhdessä ryhmäläisten kanssa.

Suomea maahanmuuttajille 3 (120163)
3.9.2020–26.11.2020
7.1.2021–22.4.2021
to klo 16.00–17.30
52 tuntia / 60 €
Harjula-keskus, luokka 2
Irina Gorodtsova
Intensiivinen, kertaava ja täydentävä kurssi. Laajennetaan kielitaitoa ja aktivoidaan suomen kielen puhe- ja kuulotaitoa. Kertaamme ja vahvistamme aiemmin opittuja taitoja. Harjoitellaan erilaisiin jokapäiväisiin tilanteisiin liittyvää sanastoa. Tärkeänä tavoitteena on tilanteiden ymmärrys, joissa maahanmuuttajan on pärjättävä itse. Oppikirja: Minä pärjään itse!, Svetlana Myhkyrä (SEM Consulting Oy) ja opettajan laatima materiaali. HUOM! Tuntia ei pidetä 1.4.2021!

Suomen perusasiat työssäkäyville maahanmuuttajille (120164)
1.9.2020–24.11.2020 ja 3.9.2020–26.11.2020
12.1.2021–20.4.2021 ja 7.1.2021–22.4.2021
ti klo 16.30–18.00 netti-yhteydellä ja
to klo 17.40–19.10 Harjula-keskus, luokka 2
104 tuntia / 90 € 
Irina Gorodtsova
Kurssi sopii työssäkäyville maahanmuuttajille. Opiskelu aloitetaan alkeista ja harjoitellaan arkielämään ja työtilanteisiin liittyvää sanastoa sekä kielen perusrakenteita. Tutustutaan suomalaiseen työkulttuuriin. Harjoitellaan tilanteita, jossa maahanmuuttajan on pärjättävä töissä. Kurssi sisältää kuuntelu-, keskustelu- ja kirjoitusharjoituksia. Opettajan laatima materiaali. HUOM! Tuntia ei pidetä 1.4.2021!

Venäjä 2 (120627)
3.9.2020–26.11.2020Kirjoituskursseja Lahden Harjulassa
7.1.2021–22.4.2021
to klo 17.15–18.45
52 tuntia / 85 €
Harjula-keskus, luokka 3
Kristina Kinnunen
Tervetuloa jatkamaan venäjän kielen opintoja! Kurssin alussa kertaamme viime lukuvuoden aikana opittua (kappaleet 1-7), jonka jälkeen jatkamme oppikirjaa Kafe Piter 1: Venäjää taitotasolla A1 (Fin Lectura) kappaleesta 8. Kurssin teemana on mm. kielitaito, puhelinkeskustelu, viikonlopun ja vapaa-ajanvietto, harrastukset, matkustaminen jne. Kurssi soveltuu noin vuoden kieltä kansalaisopistossa opiskelleille tai vastaavat tiedot omaaville. HUOM! Tuntia ei pidetä 1.4.2021!

Venäjä 4 (120628)
1.9.2020–24.11.2020
12.1.2021–20.4.2021
ti klo 18.35–20.05
52 tuntia / 85 €
Harjula-keskus, luokka 3
Kristina Kinnunen
Kurssi on jatkoa viime vuoden Venäjä 3 -kurssille ja tarkoitettu kaikille noin kolme vuotta kansalaisopistossa kieltä opiskelleille tai vastaavat taidot omaaville. Kurssi aloitetaan kertaamalla, jonka jälkeen jatkamme oppikirjasta Kafe Piter 1: Venäjää taitotasolla A1 (Fin Lectura) kappaleesta 18. Siirrymme kauden aikana Kafe Piter 2: taitotasolla A2.2 (Fin Lectura).