Kielet

Kielten opiskelussa pyritään eriasteisen kielitaidon saavuttamiseen. Tavoitteena on peruskieliopin tuntemus, riittävä sanavarasto ja käytännön kielitaito, jolla selviää erilaisissa arkielämän tilanteissa. Voit aloittaa nollapisteestä, palauttaa mieleesi jo aiemmin oppimaasi tai ylläpitää kielitaitoasi keskusteluryhmissä.

Kielten tasoryhmät: 1-taso on alkeisryhmä (ei edellytä ennakkotietoja ao. kielestä), 2-taso n. vuoden kieltä lukeneille jne. Kirjaimet (A, B, C) viittaavat rinnakkaisryhmiin. Jos valitsemasi kurssi osoittautuu vääräntasoiseksi, voit vaihtaa ryhmää. Kysy neuvoa opettajaltasi! Oppikirjan voit hankkia vasta sitten, kun olet löytänyt itsellesi sopivan kurssin. Ensimmäisellä kokoontumiskerralla riittävät muistiinpanovälineet. Oppikirjan ja muun oppimateriaalin opiskelijat hankkivat itse.

Kurssinumero on linkki, josta pääset suoraan Hellewin ilmoittautumissivulle. Ilmoittautuminen alkaa 17.8.2021.

 

English easy communication – englanninkielen helppo keskustelukurssi (120354)
7.9.2021–30.11.2021
11.1.2022–19.4.2022
ti klo 9.30–11.00
52 tuntia / 89 €
Harjula-keskus, luokka 3
Teemu Virtanen
Kommunikaatioon ja keskustelukykyyn tähtäävä peruskurssi niille, joilla on jo alkeistasoa parempi kielen hallinta. Kurssilla keskitytään puhumisen uskaltamiseen ja luodaan varmuus siihen, että kykenee toimimaan sujuvasti eri tilanteissa. Kurssi soveltuu noin 3-4 vuotta kieltä opiskelleille tai vastaavat tiedot omaaville. Kurssilla käytössä opettajan laatima materiaali.

Catching Up – Brush Up Your Communication Skills (120355)
7.9.2021–30.11.2021
11.1.2022 – 19.4.2022
ti klo 11.00–12.30
52 tuntia / 89 €
Harjula-keskus, luokka 3
Teemu Virtanen
Kurssi on jatkoa jo olemassa olevalle Catching Up -keskustelukurssille ja tavoittteena on kehittää opiskelijoiden kommunikaatiokykyä ja vahvistaa kielellistä osaamista eri elämän tilanteissa. Kurssi soveltuu noin 4–5 vuotta kieltä opiskelleille tai vastaavat tiedot omaaville. Oppikirjana Catching Up – English for Conversation Classes (Finn Lectura).

Matkailu englanti (120356)
7.9.2021–30.11.2021
11.1.2022–19.4.2022
ti klo 9.45–11.15
52 tuntia / 89 €
Harjula-keskus, luokka 1
Marina Blomberga
Mielenkiintoinen ja innostava oppikirja auttaa kehittämään keskustelutaitoa. Tällä kurssilla laajennamme sanavarastoa ja perehdymme kielen rakenteisiin erityisesti suullista kielitaitoa aktivoivin harjoituksin. Kurssi soveltuu 6–7 vuotta kieltä kansalaisopistossa opiskelleille tai vastaavat taidot omaaville. Oppikirjana Everyday English 4 (FinnLectura)

 

kielet- kansanopisto

Espanja 6 (120791)
7.9.2021–30.11.2021
11.1.2022–19.4.2022
ti klo 16.30–18.00
52 tuntia / 89 €
Harjula-keskus, luokka 2
Maria Josefa Gonzalez
Tervetuloa jatkamaan espanjan kielen opintoja! Tällä kurssilla kartutamme sanavarastoa erilaisin tehtävin ja keskustelemalla. Kieliopissa käsittelemme imperfektiä, preteritiä ja verbejä. Kurssi soveltuu noin 5 vuotta kieltä kansalaisopistossa opiskelleille tai vastaavat tiedot omaaville. Opettajan laatima materiaali.

¡Hola! ¿Cómo estás? Espanjan alkeet (120792)                             VIRTUAALINEN
7.9.2021–30.11.2021
11.1.2022–19.4.2022
ti klo 16.00–17.30
52 tuntia / 76 €
Virtuaaliluokka
Georges Segura
Tervetuloa oppimaan espanjaa aivan alusta. Kurssilla tutustutaan espanjan kielen perusteisiin, arkielämän tilanteisiin ja espanjankielisten maiden kulttuuriin. Oppikirjana Buenas Migas 1 (Otava).

¿Qué tal estás? Espanjan alkeet 2 (120793)                      VIRTUAALINEN
7.9.2021–30.11.2021
11.1.2022–19.4.2022
ti klo 17.45–19.15
52 tuntia / 76 €
Virtuaaliluokka
Georges Segura
Tervetuloa oppimaan espanjan perusteita. Osallistuja on jo suorittanut espanjan alkeet. Kurssin tarkoituksena on paitsi kerrata ja aktivoida aiemmilla kursseilla opittua, myös täydentää sanaston ja rakenteiden tuntemusta. Oppikirjana Buenas Migas 1 (Otava), jota jatkamme kappaleesta 5 eteenpäin sekä opettajan laatima materiaali.

Matkailuespanjan etäkurssi (120794)                 VIRTUAALINEN
23.5.2022–1.6.2022

ma, ti ja ke klo 17.00–18.00
8 tuntia / 17 €
Virtuaaliluokka
Anna Kaisa Puhakka

Kurssi lähtee alkeista. Opiskelemme matkailijan sanastoa ja tilanteita, mm. kahvilassa, ravintolassa ja ostoksilla sekä tervehdykset, esittäytyminen ja lukusanat. Opiskelumateriaali opettajalta. Kurssi toteutetaan Teams-ohjelmalla, jota opiskelijan ei tarvitse asentaa koneelleen. Opiskelija tarvitsee tietokoneen, jossa on internetyhteys sekä toimivan sähköpostiosoitteen, joka tulee antaa kurssille ilmoittautumisen yhteydessä.

Italia 1 (120829)
7.9.2021–30.11.2021
11.1.2022–19.4.2022
ti klo 17.00–18.30
52 tuntia / 89 €
Harjula-keskus, luokka 1
Susanna Vainionpää
Tervetuloa aloittamaan italian kielen opinnot. Monipuolisen oppikirjan avulla käymme läpi kielioppia, teemme keskustelu- ja kuunteluharjoituksia, sekä paljon muuta. Oppikirjana Bella Vista 1 (Sanoma Pro).

Italia 3 (120830)
7.9.2021–30.11.2021
11.1.2022–19.4.2022
ti klo 18.45–20.15
52 tuntia / 89 €
Harjula-keskus, luokka 1
Susanna Vainionpää
Jatkamme italian opintoja monipuolisen oppikirjan parissa ja harjoittelemme käytännön tilanteita unohtamatta kuitenkaan kielioppia ja kuunteluharjoituksia. Kurssi soveltuu noin 2 vuotta kansalaisopistossa kieltä opiskelleille tai vastaavat tiedot omaaville. Oppikirjana Bella Vista 1 (Sanoma Pro), jota jatkamme kappaleesta 11.

 

Matkailusaksan etäkurssi  (120489)                                        Virtuaalinen
23.5.2022–1.6.2022

ma, ti ja ke klo 19.00–20.00
8 tuntia / 17 €
Virtuaaliluokka
Anna Kaisa Puhakka
Matkailijan sanastoa ja tilanteita, mm. kahvilassa, ravintolassa ja ostoksilla sekä tervehdykset, esittäytyminen ja lukusanat. Opiskelumateriaali opettajalta. Kurssi toteutetaan Teams-ohjelmalla, jota opiskelijan ei tarvitse asentaa koneelleen. Opiskelija tarvitsee tietokoneen, jossa on internetyhteys sekä toimivan sähköpostiosoitteen, joka tulee antaa kurssille ilmoittautumisen yhteydessä.

 

Opetushallitus on myöntänyt Harjulan kansalaisopistolle opintosetelirahaa, jota käytämme suomen kielen kurssien tukemiseen.

Suomea maahanmuuttajille 2 (120168)
7.9.2021–30.11.2021
11.1.2022–19.4.2022
ti klo 12.00–13.30
52 tuntia / 65 € 
Harjula-keskus, luokka 1
Irina Gorodtsova
Kurssi sopii henkilöille, jotka haluavat parantaa suomen kielen alkeita. Opiskelussa syvennytään suomalaiseen kulttuuriin, harjoitellaan kielen perusrakenteita ja jokapäiväisiin tilanteisiin liittyvää sanastoa. Kurssilla käytetään opettajan laatimaa materiaalia ja oppikirja valitaan yhdessä ryhmäläisten kanssa.

Suomea maahanmuuttajille 3 (120169)
9.9.2021–2.12.2021
13.1.2022–21.4.2022
to klo 16.30–18.00
52 tuntia / 65 €
Harjula-keskus, luokka 2
Irina Gorodtsova
Intensiivinen, kertaava ja täydentävä kurssi. Laajennetaan kielitaitoa ja aktivoidaan suomen kielen puhe- ja kuulotaitoa. Vahvistamme aiemmin opittuja taitoja. Harjoitellaan erilaisiin jokapäiväisiin tilanteisiin liittyvää sanastoa erilaisin tehtävin. Tärkeänä tavoitteena on tilanteiden ymmärrys, joissa maahanmuuttajan on pärjättävä itse. Opettajan laatima materiaali ja oppikirja valitaan ryhmäläisten kanssa. HUOM! Tuntia ei pidetä 14.4.2022!

Suomen perusasiat työssäkäyville maahanmuuttajille (120170)
ti 14.9.2021–7.12.2021 ja to 9.9.2021–2.12.2021
ti 11.1.2022–19.4.2022 ja to 13.1.2022–21.4.2022
ti klo 17.30–19.00 netti-yhteydellä ja
to klo 18.10–19.40 Harjula-keskus, luokka 2
102 tuntia / 100 €
Irina Gorodtsova
Kurssi sopii työssäkäyville maahanmuuttajille. Kerrataan alkeita ja siirrytään eteenpäin kieliopinnoissa. Harjoitellaan arkielämään ja työtilanteisiin liittyvää sanastoa sekä kielen perusrakenteita. Tutustutaan suomalaiseen työkulttuuriin. Harjoitellaan puhetilanteita, jossa maahanmuuttajan on pärjättävä töissä. Kurssi sisältää kuuntelu-, keskustelu- ja kirjoitusharjoituksia. Tärkeänä tavoitteena on tukea aktiivista työssä pärjäämistä. Opettajan laatima materiaali. HUOM! Tuntia ei pidetä 14.4.2022!

Naiset opiskelevat kieliä kansalaisopiston kurssilla.Venäjä 3 (120631)
9.9.2021–2.12.2021
13.1.2022–21.4.2022
to klo 17.15–18.45
50 tuntia / 86 €
Harjula-keskus, luokka 3
Kristina Kinnunen
Tervetuloa jatkamaan venäjän kielen opintoja! Teemana mm. vapaa-ajanvietto, harrastukset, matkustaminen, lomanvietto, juhlat, ostosten tekeminen, hinnat jne. Oppikirjana Kafe Piter 1: Venäjää taitotasolla A 2.1 (Finn Lectura), jota jatkamme kappaleesta 12. Kurssi soveltuu noin 2 vuotta kieltä kansalaisopistossa opiskelleille tai vastaavat tiedot omaaville. HUOM! Tuntia ei pidetä 14.4.2022!

 

Bonjour! Ranskan alkeet ( virtuaalinen) (120578)
17.1.2022-25.4.2022
ma klo 16.00-17.30
24 tuntia / 35 €

Virtuaaliluokka
Georges Segura
Tervetuloa oppimaan ranskaa aivan alusta. Kurssilla tutustutaan ranskan kielen perusteisiin, kulttuuriin ja arkielämän tilanteisiin kuten ostokset, matkustaminen, messut, ravintolat jne. Kurssin oppikirja: Chez Olivier: Ranskaa aikuisille 1.

Tiloja koulutustilaisuuksiin Lahden Harjulassa

Viron kielen verkkokurssi ”Ruttu reisile 2” alkeisjatko (129865)             VIRTUAALINEN           UUSI
21.1.2022–1.4.2022                                                                              
24 tuntia itseopiskelua ja 6 tuntia online-tuntina
44 €
Virtuaaliluokka ja tehtävät Peda.net-alustalla
Ilona Treiman
Tervetuloa viron kielen verkkomatkalle. Opiskele vaivattomasti, omassa tahdissa. Kurssi antaa vankan perustiedon kielestä ja keskeisen sanaston. Käsitellään tilanteita, joita matkailija kohtaa Virossa liikkuessaan. Sukulaiskielemme on täynnä pulmasanoja. Älä siis kompastu matkalla. Kurssin päämääränä on opettaa kieltä sekä lähentää meitä lähisukulaisiin. Opimme arkielämän kannalta tärkeätä sanastoa, fraaseja ja peruskielioppia. Tehdään harjoituksia. Kurssilla tutustumme myös Viroon, sen tapoihin ja kulttuuriin. Kurssi sopii aloittelijoille sekä opiskelijoille, jotka haluavat vahvistaa ja kerrata perusteita. Materiaalit Peda.netissä ja osittain kopioitavissa kurssin jälkeen noin kaksi kuukautta. Tämä kurssi on jatkoa syksyn kurssille.