(03) 8725 130

Kielet

Kielten opiskelussa pyritään eriasteisen kielitaidon saavuttamiseen. Tavoitteena on peruskieliopin tuntemus, riittävä sanavarasto ja käytännön kielitaito, jolla selviää erilaisissa arkielämän tilanteissa. Voit aloittaa nollapisteestä, palauttaa mieleesi jo aiemmin oppimaasi tai ylläpitää kielitaitoasi keskusteluryhmissä.
Kielten tasoryhmät: 1-taso on alkeisryhmä (ei edellytä ennakkotietoja ao. kielestä), 2-taso n. vuoden kieltä lukeneille jne. Kirjaimet (A, B, C) viittaavat rinnakkaisryhmiin. Jos valitsemasi kurssi osoittautuu vääräntasoiseksi, voit vaihtaa ryhmää. Kysy neuvoa opettajaltasi! Oppikirjan voit hankkia vasta sitten, kun olet löytänyt itsellesi sopivan kurssin. Ensimmäisellä kokoontumiskerralla riittävät muistiinpanovälineet. Oppikirjan ja muun oppimateriaalin opiskelijat hankkivat itse.
Kurssinumero on linkki, josta pääset suoraan Hellewin ilmoittautumissivulle.

Englanti 2 (120303)

5.9.2017–28.11.2017
9.1.2018–17.4.2018
ti klo 13.00–14.30
52 tuntia / 85 €
Harjula-keskus, luokka 3
Teemu Virtanen
Kurssi vie sinut matkalle Englantiin. Opit käyttämään kieltä ja toimimaan arkielämän tilanteissa. Rohkaistut kommunikoimaan vieraalla kielellä. Kurssi soveltuu 1–2 vuotta kieltä kansalaisopistossa opiskelleille tai vastaavat tiedot omaaville. Oppikirjana English for You, too! Book 2 (Otava).

Englanti 3 (120304)

4.9.2017–27.11.2017
8.1.2018–16.4.2018
ma klo 15.00–16.30
50 tuntia / 82 €
Harjula-keskus, luokka 2
Teemu Virtanen
Kurssi laajentaa sanavarastoasi ja tutustuttaa sinut englantiin kansainvälisenä kielenä. Rohkaistut käyttämään kieltä eri elämän tilanteissa. Kurssi soveltuu 3–4 vuotta kieltä kansalaisopistossa opiskelleille tai vastaavat tiedot omaaville. Oppikirjana English for You, too! Book 3 (Otava).

Prepositioiden maailma A (englannin kielen prepositiot) (120305)

7.10.2017
la 10.00–15.00
6 tuntia / 20 €
Harjula-keskus, luokka 2
Marina Fedorova
Prepositiot ovat englannin kielen vaikein, mutta tärkein ja mielenkiintoisin osa. Kurssilla tutustutaan monipuolisten harjoitusten avulla prepositioiden käyttöön. Kurssi soveltuu noin 3–4 vuotta kieltä kansalaisopistossa opiskelleille sekä kaikille kielestä kiinnostuneille. Opettajan laatima kurssimateriaali sisältyy hintaan.

Prepositioiden maailma B (englannin kielen prepositiot) (120306)

3.2.2018
la 10.00–15.00
6 tuntia / 20 €
Harjula-keskus, luokka 2
Marina Fedorova
Sisältö kuten kurssilla 120305.

Englanti 4 – Amerikan englanti (120307)

4.9.2017–27.11.2017
8.1.2018–16.4.2018
ma klo 13.15–14.45
50 tuntia / 82 €
Harjula-keskus, luokka 2
Teemu Virtanen
Kurssi vie sinut matkalle Yhdysvaltoihin. Tutustut maan kulttuuriin ja elämän menoon. Opit erottamaan amerikanenglannin brittiläisestä ja käyttämään kieltä sosiaalisissa tilanteissa. Kurssi soveltuu 4-5 vuotta kieltä kansalaisopistossa opiskelleille tai vastaavat tiedot omaaville. Oppikirjana English for You, too! Book 4 (Otava).

Catching up – kohti sujuvaa kommunikaatiota (120309)

5.9.2017–28.11.2017
9.1.2018–17.4.2018
ti klo 11.00–12.30
52 tuntia / 85 €
Harjula-keskus, luokka 3
Teemu Virtanen
Omaat hyvän pohjan kielelle, mutta haluat oppia ja rohkaistua puhumaan. Kurssi vahvistaa kielen käyttötaitojasi ja antaa valmiudet keskustelukursseille tai kanssakäymiseen ulkomaalaisten kanssa.
Kurssi soveltuu 4–5 vuotta kieltä kansalaisopistossa opiskelleille tai vastaavat tiedot omaaville. Oppikirjana Catching Up –English for conversation classes (Finn Lectura).

Matkailu englanti (120311)

5.9.2017–28.11.2017
9.1.2018–17.4.2018
ti klo 10.00–11.30
52 tuntia / 85 €
Harjula-keskus, Seniorikabinetti
Marina Fedorova
Oppikirjan innostavat tekstit ja monipuoliset harjoitukset vievät sinut sujuvaan viestintään englannin kielellä. Tällä kurssilla laajennamme sanastoa ja perehdymme kielen rakenteisiin erityisesti suullista kielitaitoa aktivoivin harjoituksin. Matkailusanastoa ja -tilanteita. Kurssi soveltuu 6–-7 vuotta kieltä kansalaisopistossa opiskelleille tai vastaavat tiedot omaaville. Oppikirjana Suitcase, jota jatkamme kappaleesta 6 (WSOY).

Englantia edistyneille – matkailu- ja keskustelukurssi (120312)

4.9.2017–27.11.2017
8.1.2018–16.4.2018
ma klo 17.30–19.00
50 tuntia / 82 €
Harjula-keskus, Seniorikabinetti
Marina Fedorova
Mielenkiintoinen ja innostava oppikirja sekä opettajan valmistama materiaali auttavat kehittämään keskustelutaitoa. Kurssi sisältää englantilaista viestintää sekä kielen rakenteiden hienosäätöä ja kertausta. Runsaasti matkalla tarvittavia sanoja ja keskusteluharjoituksia. Kurssi soveltuu 8–9 vuotta kieltä kansalaisopistossa opiskelleille tai vastaavat tiedot omaaville sekä opiskelijoille, jotka haluavat parantaa kielitaitonsa sujuvuutta ja laajentaa sanaston ja kulttuurin tuntemusta. Oppikirjana Suitcase, jota jatkamme kappaleesta 5 (WSOY) sekä opettajan laatima materiaali.

English conversation A (120313)

4.9.2017–27.11.2017
8.1.2018–16.4.2018
ma klo 10.00–11.30
50 tuntia / 82 €
Harjula-keskus, luokka 2
Anthony de Carvalho
Come join our group! This is group of very special people. We talk openly about everything.

English conversation B (120314)

6.9.2017–29.11.2017
10.1.2018–18.4.2018
ke klo 18.00–19.30
52 tuntia / 85 €
Harjula-keskus, Lyhtykammari
Anthony de Carvalho
Come join our group! This is fun, smart and happy group of terrific people. Learn more english for your next holiday.

Espanjaa matkailijoille A (120763)

4.9.2017–27.11.2017
ma klo 17.00–18.30
24 tuntia / 40 €
Harjula-keskus, luokka 3
Maria Josefa Gonzalez
Hola! Tervetuloa aloittamaan espanjan kielen opinnot! Kurssilla opimme keskeistä matkailusanastoa ja käsittelemme matkailuun liittyviä aiheita! Opettajan laatima materiaali (13 €).

Espanjaa matkailijoille B (120764)

8.1.2018–16.4.2018
ma klo 17.00–18.30
26 tuntia / 43 €
Harjula-keskus, luokka 3
Maria Josefa Gonzalez
Sisältö kuten kurssilla 120763.

Espanja 1, alkeet (120765)

7.9.2017–30.11.2017
11.1.2018–19.4.2018
to klo 17.00–18.30
50 tuntia / 82 €
Harjula-keskus, luokka 3
Maria Josefa Gonzalez
Tervetuloa aloittamaan espanjan kielen opinnot! Tällä kurssilla opimme monipuolisesti kielen ja kulttuurin sanastoa ja fraaseja! Oppikirjana ¿ Qué Tal? 1 (Sanoma Pro). HUOM! Tuntia ei pidetä 29.3.2018!

Espanja 2 (120766)

5.9.2017–28.11.2017
9.1.2018–17.4.2018
ti klo 16.30–18.00
52 tuntia / 85 €
Harjula-keskus, luokka 3
Maria Josefa Gonzalez
Tervetuloa jatkamaan espanjan kielen opintoja! Tällä kurssilla opit käyttämään kieltä matkailun ja arkipäivän tilanteissa. Kurssi soveltuu noin vuoden kieltä kansalaisopistossa opiskelleille. Oppikirjana ¿ Qué Tal? 1 (Sanoma Pro).

Espanja 5 (120769)

6.9.2017–29.11.2017
10.1.2018–18.4.2018
ke klo 18.00–19.30
52 tuntia / 85 €
Harjula-keskus, luokka 3
Maria Josefa Gonzalez
Tervetuloa jatkamaan espanjan kielen opintoja! Tällä kurssilla aktivoidaan suullista kielitaitoa. Kurssi soveltuu noin 4 vuotta kieltä kansalaisopistossa opiskelleille. Oppikirjana ¿ Qué Tal? 2 (Sanoma Pro).

Espanja 8 (120770)

6.9.2017–29.11.2017
10.1.2018–18.4.2018
ke klo 16.30–18.00
52 tuntia / 85 €
Harjula-keskus, luokka 2
Irja Kekkonen
Tervetuloa mukaan hiomaan taitojasi Fantastico-sarjan viimeiselle kurssille mielenkiintoisten teemojen parissa ja siinä samalla kertailemaan kielioppia. Oppikirjana Fantastico 4 (Tammi), jota jatkamme kirjan puolivälistä eteenpäin.

Italia 1 (120806)

7.9.2017–30.11.2017
11.1.2018–19.4.2018
to 18.45–20.15
50 tuntia / 82 €
Harjula-keskus, luokka 2
Susanna Vainionpää
Tervetuloa opiskelemaan italian kielen alkeita. Tällä kurssilla teemme monipuolisesti tehtäviä sekä kirjallisesti että suullisesti. Oppikirjana Bella Vista I (Sanoma Pro). HUOM! Tuntia ei pidetä 29.3.2018!

Substantiivit ja adjektiivit italian kielessä (120807) UUSI

14.10.2017
la klo 10.00–14.15
5 tuntia / 17 €
Harjula-keskus, luokka 2
Susanna Vainionpää
Tällä kurssilla perehdymme italian kielen substantiiveihin, artikkeleihin, monikon taivutukseen sekä adjektiivien taivutukseen. Teemme paljon tehtäviä. Kurssi soveltuu vasta-alkajille tai niille, jotka haluavat kertailla. Opettajan laatima kurssimateriaali sisältyy hintaan.

 

Italia 3 (120809)

7.9.2017–30.11.2017
11.1.2018–19.4.2018
to klo 17.00–18.30
50 tuntia / 82 €
Harjula-keskus, luokka 2
Susanna Vainionpää
Tervetuloa jatkamaan italian kielen opintoja monipuolisen oppikirjan parissa. Kurssilla käymme läpi tekstejä ja teemme harjoituksia sekä suullisesti että kirjallisesti. Kurssi soveltuu noin 2 vuotta kansalaisopistossa kieltä opiskelleille. Oppikirjana Bella Vista II (Sanoma Pro). HUOM! Tuntia ei pidetä 29.3.2018!

Prepositioiden maailma (italian kielen prepositiot) (120810) UUSI

10.2.2018
la klo 10.00–14.15
5 tuntia / 17 €
Harjula-keskus, luokka 2
Susanna Vainionpää
Kurssilla perehdytään prepositioiden käyttöön monipuolisten harjoitusten avulla. Kurssi sopii noin 3–4 vuotta kansalaisopistossa kieltä opiskelleille. Opettajan laatima kurssimateriaali sisältyy hintaan.

 

Italia 5 (120812)

6.9.2017–29.11.2017
10.1.2018–18.4.2018
ke klo 18.45–20.15
52 tuntia / 85 €
Harjula-keskus, luokka 2
Susanna Vainionpää
Tällä kurssilla syvennämme italian kielen taitoja. Kertaamme kielioppia ja perehdymme konjunktiiviin. Teemme keskustelu- ja kuunteluharjoituksia. Kurssi soveltuu noin 4 vuotta kansalaisopistossa kieltä opiskelleille. Oppikirjana Espresso 3 (Otava).

Latina 4 (129862)

5.9.2017–28.11.2017
9.1.2018–17.4.2018
ti klo 15.15–16.45
52 tuntia / 85 €
Harjula-keskus, luokka 2
Laura Kuusi
Kurssilla opiskellaan klassista latinaa (Nuntii Latini) ja uudempaa eli varhaiskristillisiä tekstejä vuorotellen. Kurssi soveltuu noin 5 vuotta kieltä opiskelleille. Oppikirjana Clavis Latina 3.

Suomea maahanmuuttajille 1 (120148)

5.9.2017–28.11.2017
9.1.2018–17.4.2018
ti klo 10.30–12.00
52 tuntia / 50 €
Monitoimitalo Onni, Ostoskatu 3
Irina Gorodtsova

Cource for beginners. Tutustutaan rauhallisesti suomalaiseen kulttuuriin, perehdytään kielen rakenteisiin ja harjoitellaan jokapäiväisiin tilanteisiin liittyvää sanastoa. Tule rohkeasti mukaan. Oppikirjana Aamu (vihreä) Suomenkielen lukemisto ja peruskielioppi aikuisille (Opetushallitus) sekä opettajan laatima materiaali. Opetushallitus on myöntänyt Harjulan kansalaisopistolle opintosetelirahaa, jota käytämme tämän kurssin tukemiseen.

Suomea maahanmuuttajille 2 (120149)

7.9.2017–30.11.2017
11.1.2018–19.4.2018
to klo 16.30–18.00
50 tuntia / 50 €
Harjula-keskus, Seniorikabinetti
Irina Gorodtsova
Intensiivinen, kertaava ja täydentävä kurssi. Laajennetaan kielitaitoa ja aktivoidaan suomenkielen puhe- ja kuulotaitoa. Oppikirja valitaan yhdessä ryhmäläisten kanssa. Opetushallitus on myöntänyt Harjulan kansalaisopistolle opintosetelirahaa, jota käytämme tämän kurssin tukemiseen. HUOM! Tuntia ei pidetä 29.3.2018!

Luku- ja kirjoitustaitokoulutus aikuisille maahanmuttajille (Ei ilmoittaumista netin kautta)

23.2.2018-28.3.2018
ma, ke, pe klo 9-15
Harjulan kansalaisopisto tarjoaa aikuisille maahanmuuttajille monimuotoista ja käytännönläheistä luku- ja kirjoitustaidon koulutusta. Tavoitteena on kehittää opiskelijan monilukutaitoa, yhteiskuntataitoja ja kulttuurintuntemusta sekä opiskelu- ja itsearviointitaitoja. Opinnoilla pyritään joustavoittamaan ja nopeuttamaan maahanmuuttajien jatko-opintoihin ja työelämään pääsyä. 

Koulutus on osa kotoutumiskoulutusjärjestelmää ja sinne hakeudutaan TE-toimiston kautta. Opetuksessa noudatetaan Opetushallituksen opetussuunnitelmasuositusta.

Lisätietoja
Johanna Kujanpää
johanna.kujanpaa(a)harjulan.fi
p. 044 772 5019

Venäjä 1, alkeet (120614)

6.9.2017–29.11.2017
10.1.2018–18.4.2018
ke klo 18.35–20.05
52 tuntia / 85 €
Harjula-keskus, Seniorikabinetti
Kristina Kinnunen
Tervetuloa opiskelemaan venäjää! Alkeiskurssilla opiskellaan kielen perusteita aakkosista alkaen ja harjoitellaan kieltä arkielämän tilanteissa sekä tutustutaan venäläiseen tapakulttuuriin. Oppikirjana Kafe Piter 1 Venäjää taitotasolle A 1 (Finn Lectura).

Venäjä 2 (120615)

5.9.2017–28.11.2017
9.1.2018–17.4.2018
ti klo 18.35–20.05
52 tuntia / 85 €
Harjula-keskus, Seniorikabinetti
Kristina Kinnunen
Tervetuloa jatkamaan venäjän kielen opintoja! Teemana mm. asuminen, työpaikka, kielitaito, viikonpäivät, ”kiinnostuksen” kohteet jne. Kurssi soveltuu noin vuoden kansalaisopistossa kieltä opiskelleille. Oppikirjana Kafe Piter 1 Venäjää taitotasolla A 1, jota jatkamme kappaleesta 7 (Finn Lectura).

Venäjä 4 (120616)

6.9.2017–29.11.2017
10.1.2018–18.4.2018
ke klo 17.00–18.30
52 tuntia / 85 €
Harjula-keskus, Seniorikabinetti
Kristina Kinnunen
Kurssin alussa kertaamme lyhyesti viime lukuvuoden aikana opittua. Jatkamme oppikirjaa Kafe Piter 1 kappaleesta 17, jonka jälkeen siirrymme Oppikirjaan Kafe Piter 2 (Finn Lectura). Kurssi sopii venäjän perusteet hallitseville tai n. 3 vuotta venäjää kansalaisopistossa opiskelleille.

Venäjä 5 (120617)

5.9.2017–28.11.2017
9.1.2018–17.4.2018
ti klo 17.00–18.30
52 tuntia / 85 €
Harjula-keskus, Seniorikabinetti
Kristina Kinnunen
Kurssi on jatkoa viime vuoden Venäjä 4 -kurssille ja tarkoitettu kaikille noin 4 vuotta kansalaisopistossa opiskelleille tai vastaavat taidot omaaville. Kurssi aloitetaan kertaamalla tähän mennessä opittuja asioita. Oppikirjana Kafe Piter 2 Taitotaso A 2.2 (Finn Lectura), jota jatkamme kappaleesta 6 eteenpäin.