Kansainvälinen nuorison päivä 12.8.

12.8.2022

Hyvää kansainvälistä nuorison päivää! Tänään juhlitaan ja kuulutetaan nuorten oikeuksia sekä asemaa kaikkialla maailmassa.

Maailma muuttuu koko ajan teknologisten innovaatioiden, globaalistumisen sekä ympäristöongelmien vuoksi. Nämä muutokset tuovat välillisesti erilaisia haasteita ja jopa sotia ja rauhan järkkymistä. Työn luonne ja ammatit muuttuvat jatkuvasti ja moni työ korvaantuu roboteilla ja tekoälyllä. Kilpailu koulumaailmassa kovenee ja arvosanoihin panostaminen alkaa, kun pitäisi vielä olla mahdollisuus nauttia lapsuudesta ja velvollisuuksien puutteesta. Tämän lisäksi sosiaalinen media tarjoaa tavoittamattoman korkean standardin ulkonäön ja elämän suhteen, sekä korostaa äärimmäisiä ilmiöitä ja huippulahjakkuuksia.

Miten voimme tukea nuorten uskoa tulevaisuuteen? Tärkeintä on saada heidät tuntemaan itsensä osallisiksi ja vahvoiksi, merkittäväksi osaksi yhteiskuntaa. Heidät tulee ottaa aktiivisesti mukaan ratkaisujen visiointiin ja päätöksentekoon. Luottamuksen ja osallisuuden lisäksi nuoret tarvitsevat myös turvallisten aikuisten tukea ja kuuntelijaa – henkilöitä, joille kertoa niin arkielämän murheista kuin eksistentiaalisista kriiseistä.

Tämän päivän nuoret ovat monessa suhteessa fiksumpi sukupolvi kuin yksikään aikaisempi, he ymmärtävät kohtuullisen päihteiden käytön, ihmisten moninaisuuden, seksuaalisuuden kirjon sekä sensitiivisyyden päälle. Heihin on siis syytä luottaa sekä antaa arvostusta, joka myös näkyy ja kuuluu. Luottamuksen avulla pystymme tekemään yhdessä kauaskantoisia ratkaisuja kestävän tulevaisuuden eteen.

Tiina Siikasaari
viestintäpäällikkö
Suomen Setlementtiliitto