Jatkuva oppiminen ja osaamisperusteisuus kansalaisopistossa

Hanketta rahoittaa Opetushallitus. Hanke toteutetaan 1.9.2020-28.2.2021 tiiviissä yhteistyössä ASKEL-hankkeen kanssa. Hankkeessa suunnitellaan arvioinnin toimintamalli, joka mahdollistaa eri tavoin hankitun osaamisen – etenkin kansalaisopistossa hankitun osaamisen – opintopisteyttämisen ja liittämisen osaksi tutkintoa ja/tai henkilökohtaista koulutuspolkua. Mallien suunnittelussa otetaan huomioon mm. toisen asteen ammatillisiin perustutkintoihin sisältyvät Yhteiset tutkinnon osat (YTO) 35 osp. Suunnittelussa hyödynnetään jo toimivia arvioinnin menettelyitä ja toimintatapoja, ja niitä muokataan ja uudistetaan kansalaisopiston opiskelijoille sopiviksi ja houkutteleviksi. Lisäksi kehitetään opintojen ohjaamisen ja tuen mallia sekä etsivän työn ja opintoihin ohjaamisen mallia.

Hankkeen oppilaitosyhteistyökumppanina ja asiantuntijapalveluiden tuottajana toimii tarjouskilpailun perusteella Suomen Diakoniaopisto ja toiminnallisina yhteistyökumppaneina Lahden seurakuntayhtymän diakoniatyö, Monitoimikeskus Takatasku ja Lahden Klubitalo.

Lisätietoja:
Leena Mäkelä
puh. 044 7725001
gmail: leena.makela(a)harjulan.fi