Harjulan strategia ja arvot

Harjulan Setlementti ry on huomioinut strategiaa laatiessaan toimintaan vaikuttavat tulevaisuuden trendit ja toiminta-alueiden konkreettisemmat tulevaisuuden näkymät sekä setlementtityön tavoitteet.